Vad innebär "ABK 09" för ett litet konsultbolag?

ABK 09, som tidigare hette ABK 96, är det standardavtal som normalt används för tjänster inom arkitekt- och ingenjörsuppdrag. Att använda ABK09 innebär att du har ett avtal som är framtaget för att passa just din bransch. Du vet exakt vilka risker du står, och du kan i nästa steg känna dig trygg i att den försäkring du köper hos oss är anpassad efter ditt avtal.

Vi har en konsultansvarsförsäkring som är speciellt anpassade efter ABK 09. Hur stor premien är beror till stor del inom vilket verksamhetsområde du arbetar. Dessutom kanske du behöver någon ytterligare försäkring, tex. Rättsskydd eller Egendom. Det är därför inte möjligt att ge dig någon exakt premieuppgift så här på rak arm. Men jag har bett att någon av våra försäkringsrådgivare/säljare tar kontakt med dig så att du får närmare besked om vilka försäkringar du bör ha samt ett kostnadsförslag.

Pris på försäkring

Börja med att fylla i ditt organisationsnummer.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer