Ersättning vid sjukskrivning

Om du eller en anställd blir sjuk finns det risk att intäkterna sjunker, samtidigt som de fasta kostnaderna fortfarande måste betalas.

Med försäkringen Ersättning vid sjukskrivning kan du känna dig trygg med att din verksamhet får pengar ifall en nyckelperson blir långtidssjukskriven.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
 • Välj själv ersättning

  Välj själv vilket dagsbelopp du vill ha samt hur lång karenstiden ska vara.

 • Få pengar 7 dagar/vecka

  Få ersättning för alla dagar i veckan.

 • Ingen hälsodeklaration behövs

  Försäkringen är enkel och det enda som krävs för utbetalning är beviljad sjukpenning från Försäkringskassan, samt läkarintyg.

Få pengar för varje dag

Välj själv dagsbelopp och karenstid!

Det är svårt att förutse en sjukskrivning och vilka konsekvenser det kan få. Kostnaderna rullar fortfarande på och du förlorar intäkter eftersom du inte kan arbeta. Vid en sjukskrivning skickar den anställde in läkarintyg samt underlag från Försäkringskassan om beviljad sjukpenning. Efter uppnådd karenstid betalar vi ut ersättning till företaget så länge den anställde är sjukskriven, dock max i 12 månader.

Vilket belopp ska jag välja?

Välj försäkringsbelopp Detta blir dagsersättningen
100 000
278 kr/dag
200 000
556 kr/dag
300 000
833 kr/dag
400 000
1 111 kr/dag
500 000
1 389 kr/dag
800 000
2 222 kr/dag

Vad är karenstid och hur många dagar bör jag välja?

Med karenstid menas de antal dagar innan företaget börjar få pengar. Den lägsta karens som går att välja innan företaget får ersättning vid sjukskrivning via försäkringen är 30 dagar. 

Antal karensdagar du kan välja när du tecknar försäkringen:

 • 30 dagar
 • 60 dagar
 • 90 dagar
 • 180 dagar

Beroende på hur mycket din verksamhet skulle påverkas av sjukskrivning kan du välja det som passar dig bäst.

Ekonomisk trygghet för dig som egenföretagare

Om du eller en anställd blir sjuk finns det risk att intäkterna sjunker medan de fasta kostnaderna måste betalas ändå, såsom lön, sociala avgifter, hyror, telefon m.m. Med försäkringen Ersättning vid sjukskrivning så kan du känna dig trygg med att företaget får pengar för varje dag vid sjukskrivning.

Försäkringen rekommenderas främst för mindre företag där en stor del av företagets intäkter beror på personers specialistkompetens.

Guide: Vilka personförsäkringar behövs?

Svara på några enkla frågor om ditt företag och eventuell personal och få en rekommendation på endast 2 minuter.

Gå till guiden