Måste man ha ansvarsförsäkring efter slutfört arbete?

Ja, om man vill vara skyddad mot skador som kan uppkomma efter utfört arbete.

Det räcker om man fortsätter med samma försäkring och försäkringsomfattning (oftast egendoms- och ansvarsomfattning) som man hade när arbetet gjordes. Man är dock inte bunden till en och samma försäkringsgivare. Det viktiga är att man har relevant omfattning när skadan inträffar och det kan ske vid en senare tidpunkt än vid själva arbetets genomförande.

Om man bedriver en bygg- och anläggningsrörelse så ska man se till att vidmakthålla sitt försäkringsskydd för den typen av verksamhet. Det man måste vara observant på är om det krävdes något extra t.ex. ett förhöjt försäkringsbelopp så gäller det alltså att vidmakthålla det beloppet även i framtiden.