Hur länge måste jag ha ansvarsförsäkring efter slutfört arbete?

Fråga:

Jag har enskild firma och har Ifs heltäckande företagsförsäkring. Jag har under 2011 utfört ett arbete hos kund med en ansvarstid om tio år. Fråga: måste jag fortsätta att betala en likadan försäkring till If i tio år för att kunna ta ansvarsförsäkringen i anspråk vid en eventuell skada?

Följdfråga: Vad gäller för ansvaret om jag lägger ner firman? Kan/bör jag i så fall fortsätta betala premien?

Svar 1:

Det räcker om du fortsätter med samma försäkring och försäkringsomfattning (oftast egendoms- och ansvarsomfattning) som du hade när arbetet gjordes. Du är dock inte bunden till en försäkringsgivare. Det viktiga är att du har relevant omfattning när skadan inträffar och det kan ske vid en senare tidpunkt än vid själva arbetets genomförande.

Om man bedriver en bygg- och anläggningsrörelse så ska man se till att vidmakthålla sitt försäkringsskydd för den typen av verksamhet. Det man måste vara observant på är om det krävdes något extra t.ex. ett förhöjt försäkringsbelopp så gäller det alltså att vidmakthålla det beloppet även i framtiden. Du bör också vara uppmärksam om du ändrar inriktning i din verksamhet. 

Svar 2: 

När du lägger ner firman kan du köpa en efterskyddsförsäkring. Den läggs upp som en engångsförsäkring eftersom du avvecklar din verksamhet. Om du bolagiserar din enskilda firma i ett aktiebolag så kan du normalt medförsäkra den enskilda firman och då ingår det i den premie du betalar för aktiebolaget – tänk bara så att rätt omfattning tecknas enligt resonemanget i föregående svar. 

Det är viktigt att tänka på denna typ av frågor då skador ger sig tillkänna först en tid efter arbetet är avlämnat vilket kan bero på en mängd olika faktorer. Ta gärna upp frågan vid nästa försäkringsgenomgång så får du hjälp med en lämplig nivå.