Kan man få ett skadeståndskrav mot sig trots att man inte gjort fel?

Ja, men en ansvarsförsäkring skyddar ditt företag i en eventuell rättslig tvist.

När vi tagit emot en skadeanmälan så utreder våra jurister, mot bakgrund av tillämpliga lagar och avtal, om ditt företag är skadeståndsskyldigt eller inte. Är ditt företag inte skadeståndsskyldigt för det inträffade, så ska det givetvis inte heller betala något skadestånd. Då diskuterar vi det med den som kräver skadestånd. Oftast löser vi frågan i samförstånd, men om så krävs kommer vi att företräda företaget i domstol och ta hand om alla rättegångskostnaderna.

Ofta kan det vara svåra frågor att utreda, med hänsyn till lagar och avtal som är tillämpliga. Därför är det en stor fördel att via ansvarsförsäkringen kunna få hjälp med den utredningen.