Betala skadestånd fast det inte var mitt fel?

Fråga:

Om det inträffar en olycka på arbetsplatsen eller om en av mina anställda begår ett misstag så förstår jag att företaget har ett visst ansvar. Men vad händer om det inte var mitt fel att skadan inträffade? Måste jag ändå betala skadestånd – vad kan jag få hjälp med från min ansvarsförsäkring?

Svar:

När vi tagit emot en skadeanmälan så utreder våra jurister, mot bakgrund av tillämpliga lagar och avtal, om ditt företag är skadeståndsskyldigt eller inte. Är ditt företag inte skadeståndsskyldigt för det inträffade, så ska det givetvis inte heller betala något skadestånd. Då diskuterar vi det med den som kräver skadestånd. Oftast löser vi frågan i samförstånd, men om så krävs kommer vi att företräda företaget i domstol och ta hand om alla rättegångskostnaderna.

Ofta kan det vara svåra frågor att utreda, med hänsyn till lagar och avtal som är tillämpliga. Därför är det en stor fördel att via ansvarsförsäkringen kunna få hjälp med den utredningen.