Kan jag försäkra VD och styrelse mot skadeståndskrav?

Ansvarsförsäkringen för VD och styrelse fungerar på så sätt att om VD eller styrelsemedlem drabbas av ett skadeståndskrav så tar If hand om saken för er räkning. Vi utreder, förhandlar, företräder er i rättegång om så behövs, och naturligtvis, betalar det skadestånd som kan bli aktuellt. Försäkringen gäller helt utan självrisk!

I sin grundomfattning har försäkringen ett omfattande skydd, men det finns även möjlighet att i hög grad utforma den efter era specifika behov. Man kan välja att inte försäkra skadeståndskrav som grundas på vissa specifika omständigheter som t.ex. "arbetsrättsliga förfaranden", ansvar enl. skattebetalningslagen m.m.

Premien grundas på företagets omsättning, samt vilken omfattning på försäkringsskyddet man väljer. Jag ber någon av våra försäkringsrådgivare att kontakta dig så att du kan få en genomgång av ert behov och förslag på en försäkringslösning! 

Pris på försäkring

Börja med att fylla i ditt organisationsnummer.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer