Hemförsäkring för bostadsrätt

Bostadsrättstillägget ingår
 1. Bostadsrättsförsäkring

För dig som äger en bostadsrätt behövs en hemförsäkring som även omfattar den fasta inredningen i bostaden.

Alla behöver en hemförsäkring för att kunna få hjälp och ersättning vid exempelvis brand, inbrott eller vattenskada. Bostadsrättsinnehavare har dock ett annat behov än den som hyr sitt boende –  försäkring för ytskikt och fast inredning. Därför bör du ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägget, en bostadsrättsförsäkring,  som ersätter kostnaden för att reparera det skadade ytskiktet eller den fasta inredningen.


Detta ingår alltid i försäkringen

 • Hjälp vid id-stöld

  Du får hjälp med att begränsa skadorna vid en id-stöld.

 • Reseskydd 45 dagar

  Försäkringen innehåller reseskydd för resor i hela världen i 45 dagar.

 • Krishantering

  Du får ersättning för kristerapi efter en akut händelse.

Jämför innehållet Stor hem Hem extra Hem
Ansvar och rättsskydd

Om du blir krävd på skadestånd för att ha skadat någon eller någons saker, utreder vi om du är skadeståndsskyldig och betalar ett eventuellt skadestånd upp till 5 miljoner kr.

Du kan även få ersättning för advokat- och rättegångskostnader upp till 250 000 kr om du hamnar i en tvist som kan gå till tingsrätt.

Bostadsrättstillägg

Ger dig som bostadsrättsinnehavare ett skydd vid skador på lägenheten vid t.ex. brand- eller vattenskada. I regel betalas den typen av skador av bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring, men föreningen kan kräva dig på ersättning. Försäkringen ersätter då det du enligt lag och bostadsrättsföreningens stadgar är skyldig att betala. Åldersavdraget är max 15 000 kr.

Dina saker
 • Ger ersättning för dina saker som skadas eller förloras vid inbrott eller skadegörelse i bostaden, vattenläckage, brand eller blixtnedslag. Försäkringsbeloppet är 1 500 000 kr om du inte valt något annat.
 • Högsta ersättningsbelopp för cykel är 15 000 kr om du inte har den specialförsäkrad. Kontanter ersätts med högst 4 000 kr.
 • Försäkringen gäller även utanför bostaden och högsta ersättningsbelopp är då 30 000 kr. Har du HemExtra är högsta ersättningsbelopp 50 000 kr och för Stor Hemförsäkring 80 000 kr.
 • Det finns begränsningar för stöldbegärlig egendom. Läs mer om detta i villkoret.
Krishantering

Ersätter behandlingskostnader för kristerapi efter till exempel rån, överfall eller inbrott. Maxbeloppet för behandling av legitimerad psykolog är 1 500 kr per tillfälle i upp till 10 behandlingar per försäkrad person och skadetillfälle.

Reseskydd

​Reseskyddet gäller för privat resa som är planerad att vara mer än två dygn. Försäkringen gäller vid sjukdom, olycksfall eller om du blir bestulen. Ansvars-, överfalls- och rättsskydd gäller även under resan. Försäkringen gäller i hela världen i 45 dagar, men kan förlängas om du ska vara borta längre.

Överfallsskydd

Ger ersättning om du utsätts för övergrepp på din person genom uppsåtligt våld eller hot om våld.

Id-stöld

Du får rådgivning för att begränsa skadeverkningarna som du blir utsatt för vid en id-stöld, och i vissa fall ersättning för kostnader för att avvisa orättmätiga krav som är en följd av id-stölden.

När du flyttar

När du flyttar mellan två bostäder får du ersättning med upp till hela försäkringsbeloppet om dina saker skadas eller stjäls under transporten. Detta gäller när du flyttar själv med hjälp av vänner och släktingar, inte om du anlitar en flyttfirma.

Flyttskyddet gäller för de händelser som ingår i försäkringens grundskydd och inte för sådant som kan ersättas av otursförsäkringen. Om du inte har Stor Hemförsäkring eller Hemförsäkring Extra är högsta ersättningsbeloppet 30 000 kr.

Otur (allrisk)

Otursförsäkringen, även kallad allriskförsäkring, gäller för dina personliga saker som skadas eller förloras på grund av en plötslig och oförutsedd yttre händelse. Högsta ersättningsbeloppet är 50 000 kr om du har Hemförsäkring Extra, 80 000 kr om du har Stor Hemförsäkring.

Nyvärde på hemelektronik

Hemelektronik så som en dator, hushållsmaskin eller apparat för ljud- och bildåtergivning som är yngre än tre år ersätts med ny som motsvarar den skadad.
Försäkringen gäller inte för kamera, mobiltelefon, surfplatta, GPS eller bärbar musikspelare.

Ett-års garanti

Om du byter från annat försäkringsbolag till oss garanterar vi att försäkringen ersätter en skadehändelse som normalt inte omfattas av försäkringen. Du behöver visa att din försäkring i den andra bolaget skulle ha ersatt den typen av skadehändelse.

Garantin gäller i 1 år från försäkringens startdatum. Den gäller inte för specialförsäkrade föremål.

Utökat reseskydd

Utökat reseskydd med avbeställningsskydd, förseningsskydd, självriskbefrielse och ersättningsresa. Skulle du vara sjuk och inlagd på sjukhus i mer än halva restiden kan du få ersättning med vad resan kostat, upp till 25 000 kr per person och högst 75 000 kr sammanlagt.


Tilläggsförsäkringar

att komplettera din försäkring med

Gäller vid stöld trots att du lånat ut bostaden. Högsta ersättningsbelopp är 100 000 kr. Självrisken är 1 500 kr. Om bostaden blir obrukbar efter en skada, ex. vattenskada, kan du få ersättning för hyresförlusten. 

Ring 0771-655 655 om du vill lägga till uthyrningsförsäkring. 

Special – en allriskförsäkring för ett specifikt föremål, som är extra värdefullt. De kan vara ett smycke, en tavla eller en cykel. 

Cykel ingår i hemförsäkringen upp till 15 000 kronor – inklusive alla tillbehör. Är cykeln värd mer än så behöver du en specialförsäkring för cykeln.   

Om det specialförsäkrade föremålet skadas vid en plötslig och oförutsedd yttre händelse gäller försäkringen upp till det beloppet som du har försäkrat det för. 

Kontakta oss​ för att köpa en specialförsäkring.

Du kan försäkra en motor-, segel eller roddbåt vars skrov är högst 6 meter långt och 2 meter brett och tillverkat av plast, aluminium eller gummiväv. Segelytan får vara högst 10 m² och motorstyrka högst 15 hk. Högsta ersättningsbelopp är 25 000 kr.​ Här kan du läsa mer om tillägget Småbåt​.​

Kontakta oss​ om du vill försäkra en liten båt med småbåtstillägget.​

Ditt ansvar som bostadsrättsinnehavare

Du som har en bostadsrätt ansvarar för det inre underhållet av bostadsrätten enligt stadgarna. Inre underhåll innebär skötseln av både ytskikt och fast inredning.

 • Ytskikt – hit räknas väggar, tak och golv, inklusive golvmaterial som parkett och klinker.
 • Fast inredning – hit räknas köksinredning och vitvaror samt sanitetsgods som toalett, handfat, badkar med mera.

Du hittar mer information om bostadsrättföreningar hos Sveriges Bostadsrättscentrum

Bostadsrättsförsäkringen

Försäkringen ersätter kostnaden för att reparerar det skadade ytskiktet vid ersättningsbara skador. Vid skador i badrum gäller försäkringen för det yt- och tätskikt som har orsakat läckaget, under förutsättning att det finns ett kvalitetsdokument som är utfärdat av en behörig installatör.

Försäkringen gäller även för skador av brand, explosion, sot, frätande gas läckage genom rör, anordning eller ytskikt.

Gör så här vid skada

I första hand ska skador i bostadsrätten anmälas till bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen ersätter rivning, torkning och återställande av byggnadsstomme, eventuellt med hjälp från fastighetsförsäkringen. Om du blir krävd på att betala någon del av skadekostnaden, till exempel föreningens självrisk, anmäler du det till oss. 


Villkor och förköpsinformation

Villkoret visar i detalj vad försäkring gäller för. Skada ersätts enligt det villkor som är aktuellt vid skadetillfället.

Självrisker

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Hur stor den är beror på vad det är som har hänt.

Anmäl skada

Här kan du anmälan skada – snabbt och enkelt. Vi kontaktar dig senast nästkommande vardag.


 1. Bostadsrättsförsäkring