Hemförsäkring bostadsrätt

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Hemförsäkring
 4. Bostadsrättsförsäkring

Bostadsrättsförsäkring är en hemförsäkring för dig som äger en bostadsrätt och som är ansvarig för fast inredning, väggar, tak och golv i bostadsrätten.

 • För det du äger, hyr, lånar

  Försäkringen gäller dig, de du bor med och era personliga saker.

 • Hjälp när det krisar

  Brand, inbrott, stulen mobil och id-stöld. Försäkring för stort och smått.

 • Reseskydd 45 dagar

  Försäkringen innehåller reseskydd för resor i hela världen i 45 dagar.

Så gäller bostadsrättsförsäkringen

Vid inbrott, brand eller vattenskada får du ersättning för dina skadade eller förlorade saker, men även hjälp med ersättningsbostad.

Det ingår ett personligt skydd i form av hjälp vid rättsliga tvister, skadeståndskrav och om du blir överfallen. Försäkringen gäller både hemma och på resa. 

Jämför våra bostadsrättsförsäkringar

Om bostadsrättstillägget

När du har bostadsrättstillägget får du ersättning för kostnaden att reparerar det skadade ytskiktet vid ersättningsbara skador.

Vid skador i badrum gäller försäkringen för det yt- och tätskikt som har orsakat läckaget. Försäkringen gäller även för skador av brand, explosion, sot, frätande gas läckage genom rör, anordning eller ytskikt.

Matlagning
Hemförsäkring gäller både för dig och dina saker.

Jämför hemförsäkringar för bostadsrätt

Jämför innehållet Stor hem Hem extra Hem
Ansvar och rättsskydd

Om du blir krävd på skadestånd för att ha skadat någon eller någons saker, utreder vi om du är skadeståndsskyldig och betalar ett eventuellt skadestånd upp till 5 miljoner kr.

Du kan även få ersättning för advokat- och rättegångskostnader upp till 250 000 kr om du hamnar i en tvist som kan gå till tingsrätt.

Grundförutsättningen för att rättskyddet ska gälla är att hemförsäkring ska ha funnits sammanhängande i minst två år om ett behov av försäkring har funnits. 

Dina saker

Ger ersättning för dina saker som skadas eller förloras vid inbrott eller skadegörelse i bostaden, vattenläckage, brand eller blixtnedslag. Försäkringsbeloppet är 1,5 miljoner kr om du inte valt något annat.

Högsta ersättningsbelopp för cykel är 35 000 kr om du inte har den specialförsäkrad. Kontanter ersätts med högst 4 000 kr.

Försäkringen gäller även utanför bostaden och högsta ersättningsbelopp är då 30 000 kr. Har du HemExtra är högsta ersättningsbelopp 50 000 kr och för Stor Hemförsäkring 80 000 kr.

Id-stöld

Försäkringen gäller för rådgivning för att förebygga id-stöld, assistans att begränsa skadans omfattning vid id-stöld och för kostnader för juridisk hjälp.

Krishantering

Ersätter behandlingskostnader för kristerapi efter till exempel rån, överfall, brand eller inbrott. Maxbeloppet för behandling av legitimerad psykolog är 1 500 kr per tillfälle i upp till 10 behandlingar per försäkrad person och skadetillfälle.

Reseskydd

​Reseskyddet gäller för privat resa som är planerad att vara mer än två dygn. Försäkringen gäller vid sjukdom, olycksfall eller om du blir bestulen. Ansvars-, överfalls- och rättsskydd gäller även under resan. Försäkringen gäller i hela världen i 45 dagar, men kan förlängas om du ska vara borta längre.

Överfallsskydd

Du får ersättning om du utsätts för rån, misshandel eller övergrepp på din person genom uppsåtligt våld.

När du flyttar

När du flyttar mellan två bostäder får du ersättning med upp till hela försäkringsbeloppet om dina saker skadas eller stjäls under transporten. Detta gäller när du flyttar själv med hjälp av vänner och släktingar, inte om du anlitar en flyttfirma.

Flyttskyddet gäller för de händelser som ingår i försäkringens grundskydd och inte för sådant som kan ersättas av otursförsäkringen. Om du inte har Stor Hemförsäkring eller Hemförsäkring Extra är högsta ersättningsbeloppet 30 000 kr.

Otur (allrisk)

Otursförsäkringen, även kallad allriskförsäkring, gäller för dina personliga saker som skadas eller förloras på grund av en plötslig och oförutsedd yttre händelse. Högsta ersättningsbeloppet är 50 000 kr om du har Hemförsäkring Extra, 80 000 kr om du har Stor Hemförsäkring.

Ett-års garanti

Om du byter från annat försäkringsbolag till oss garanterar vi att försäkringen ersätter en skadehändelse som normalt inte omfattas av försäkringen. Du behöver visa att din försäkring i den andra bolaget skulle ha ersatt den typen av skadehändelse.

Garantin gäller i 1 år från försäkringens startdatum. Den gäller inte för specialförsäkrade föremål.

Nyvärde på hemelektronik

Hemelektronik, så som en dator, hushållsmaskin eller apparat för ljud- och bildåtergivning, som är yngre än två år ersätts med ny motsvarande den skadade om den inte kan repareras eller om reparationskostnaden är högre än priset för ny motsvarande vara.
Försäkringen gäller inte för kamera, mobiltelefon, surfplatta, GPS eller bärbar musikspelare.

Utökat reseskydd

Utökat reseskydd med avbeställningsskydd, förseningsskydd, självriskbefrielse och ersättningsresa. Om du blir sjuk eller skadad under resan får du ersättning för outnyttjad resekostnad med upp till 1 200 kr per dag, sammanlagt 40 000 kr.

Om du hyr bil på resan och bilen skadas ersätter vi den självrisk som du ska betala till uthyrningsfirman. Högsta ersättning är 10 000 kr.

Tilläggsförsäkringar

För dig som vill veta lite mer

 • Par som flyttar

  Försäkrad under flytten

  Hemförsäkringen gäller under flytten, och för både nya och gamla adressen i 30 dagar. Allt måste inte flyttas samtidigt. 

  Så fungerar hemförsäkring under flytt
 • Par på semester

  Reseskydd ingår

  Om du blir sjuk, skadad eller bestulen på resan får du får hjälp direkt på plats. Reseskyddet gäller 45 dagar i hela världen.

  Läs om reseskyddet
 • Tips och goda råd

  Den bästa skadan är den som inte har inträffat. Här hittar du flera tips på hur du kan förebygga skador.

  Skadeförebyggande tips
 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Hemförsäkring
 4. Bostadsrättsförsäkring