Sjuk- och olycksfallsförsäkring

  • Ekonomisk första hjälp vid vissa allvarliga sjukdomar
  • Sjukhusvistelse ersätts med 200 kr/dag upp till ett år
  • Dubbel ersättning vid medicinsk invaliditet >30 %

Vad är en sjuk- och olycksfallsförsäkring?

En allvarlig sjukdom eller ett olycksfall kan drabba vem som helst. Sjuk- och olycksfallsförsäkringen är en viktig ekonomisk trygghet som kan hjälpa dig och din familj i en svår situation.

Du kan få ersättning för bland annat bestående skada och förlorad arbetsförmåga. En ekonomisk första hjälp, ersättning om du behöver vårdas på sjukhus,  samt ersättning för ärr är andra exempel på hur denna försäkring kan hjälpa dig. 

Vår sjuk- och olycksfallsförsäkring kan tecknas av dig som är 18-49 år. När du fyller 55 år upphör denna försäkring. Då får du istället försäkringen Vuxen 50+ och den kan du ha livet ut. Vi sköter detta och du behöver inte göra någonting.

Sjuk kvinna kramar om en flicka.
Ibland tar livet en oväntad vändning. Då underlättar det att ha en sjuk- och olycksfallsförsäkring.

Detta ingår i sjuk- och olycksfallsförsäkringen

Försäkringens innehåll Sjuk- och olycksfall
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår

Förmånsrabatt

När du försäkrar dig själv eller familjen får du 10 % förmånsrabatt. Du får även rabatten på i stort sett alla dina övriga försäkringar. Försäkra även bilen eller hemmet så får du 15 % rabatt.

Vanliga frågor om sjuk- och olycksfallsförsäkring

Kul att ni gillar oss. Tack!

Baserat på över 10 000 omdömen på