Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Ger dig en tryggare ekonomisk situation om vardagen plötsligt förändras på grund av ett olycksfall eller en allvarlig sjukdom.

  • Ekonomisk första hjälp

    50 000 kr som engångsutbetalning vid vissa allvarliga sjukdomar.

  • Dubbel ersättning

    Dubbel ersättning om den medicinska invaliditetsgraden blir 30 % eller högre.

  • Sjukhusvistelse ersätts

    Du får 200 kr/dag i upp till 365 dagar om du behöver vårdas på sjukhus.

Försäkringens innehåll Sjuk- och olycksfall
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår

Förmånsrabatt

När du försäkrar dig själv eller familjen får du 10 % förmånsrabatt. Du får även rabatten på i stort sett alla dina övriga försäkringar. Försäkra även bilen eller hemmet så får du 15 % rabatt.

Frågor och svar om sjuk- och olycksfallsförsäkring