Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Ger dig en tryggare ekonomisk situation om vardagen plötsligt förändras på grund av ett olycksfall eller en allvarlig sjukdom.

 • Ekonomisk första hjälp

  50 000 kr som engångsutbetalning vid vissa allvarliga sjukdomar.

 • Dubbel ersättning

  Dubbel ersättning om den medicinska invaliditetsgraden blir 30 % eller högre.

 • Sjukhusvistelse ersätts

  Du får 200 kr/dag i upp till 365 dagar om du behöver vårdas på sjukhus.

Försäkringens innehåll Sjuk- och olycksfall
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår

Vanliga frågor och svar

 • Villkor och förköpsinformation

  Här hittar du detaljerad information om vad försäkringen gäller för och hur skador ersätts.

  Villkor och förköpsinformation
 • Självrisker

  Försäkringen gäller utan självrisk.