Sjuk- och olycksfallsförsäkring

  • Ekonomisk första hjälp vid vissa allvarliga sjukdomar
  • Bestående skada större än 30 % ger dubbel ersättning
  • Sjukhusvistelse ersätts med 200 kr/dag upp till ett år

Vad är en sjuk- och olycksfallsförsäkring?

En allvarlig sjukdom eller ett olycksfall kan drabba vem som helst. Sjuk- och olycksfallsförsäkringen är en viktig ekonomisk trygghet som kan hjälpa dig och din familj i en svår situation.

Du kan få ersättning för bland annat bestående skada och förlorad arbetsförmåga. En ekonomisk första hjälp, ersättning om du behöver vårdas på sjukhus,  samt ersättning för ärr är andra exempel på hur denna försäkring kan hjälpa dig. 

Sjuk kvinna kramar om en flicka.
Ibland tar livet en oväntad vändning. Då underlättar det att ha en sjuk- och olycksfallsförsäkring.

Vår sjuk- och olycksfallsförsäkring kan tecknas av dig som är 18-49 år. När du fyller 67 år upphör denna försäkring. Då får du istället försäkringen Vuxen 50+ och den kan du ha livet ut. Vi sköter detta och du behöver inte göra någonting.

Översikt

Sjuk- och olycksfalls­försäkringens innehåll

Detta ingår Sjuk- och olycksfalls­försäkring Sjuk- och olycksfalls­försäkring
Ingår

Om du akut skrivs in för vård på sjukhus över natten får du 600 kr i engångsersättning.

Ingår

Du får ersättning om du drabbas av en bestående skada efter olycksfall eller en i försäkringen specificerad sjukdom (medicinsk invaliditet). Hur nedsatt kroppsfunktionen är bedöms i procent enligt det medicinska tabellverk som är framtaget för försäkringsbranschen. Den ersättning du får är procentsatsen av det försäkringsbelopp du valt.

Ingår

Om du avlider av en direkt följd av ett olycksfall betalas 50 000 kronor ut i dödsfallsersättning.

Ingår

Om du drabbas av en, i försäkringen ersättningsbar, allvarlig sjukdom betalar vi ut 50 000 kronor så snart diagnosen är fastställd och säkerställd av läkare. Diagnoser och händelser som kan ersättas är bland annat cancer, stroke och öppen hjärtoperation.

Se villkoret för information om vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att kunna få ersättning. 

Ingår

Du får ersättning om du blir så svårt sjuk eller skadar dig på ett sådant sätt att du förlorar din arbetsförmåga med minst 50 %. Nedsättningen av arbetsförmågan bedöms i förhållande till arbetsförmågan innan skadan eller sjukdomen. För att få ersättning för förlorad arbetsförmåga måste sjukdomen eller olycksfallet medfört minst 8 % bestående skada (medicinsk invaliditet). Ersättningen betalas ut när alla möjligheter till rehabilitering och arbetsträning har utretts.

Ingår

Om du drabbas av allvarlig fraktur, allvarlig ögonskada, brännskada av minst 2:a graden eller om hälsenan brister – hälseneruptur, betalar vi ut ett engångsbelopp som är 0,5 % av det valda försäkringsbeloppet.

Se villkoren för information om vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för ersättning.

Ingår

Om du inom två år efter ett olycksfall, en allvarlig sjukdom eller en nära anhörigs död drabbas av en krisreaktion kan du få ersättning för kristerapi. Vi ersätter upp till 10 behandlingstillfällen om försäkringen gäller för det som hänt. Kontakta oss för att få hjälp med att boka tid hos psykolog.

Ingår

Du får ersättning med 200 kr per dag i upp till 365 dagar om du behöver vårdas inneliggande på sjukhus.

Ingår

Du får ersättning för läkarbesök, mediciner, resekostnader och kostnader för tandskadebehandling efter ett olycksfall som inte ersätts av Försäkringskassan eller från annat håll. Högsta ersättningsbelopp 5 % av försäkringsbeloppet.

Ingår

Du kan få ersättning om du får ett ärr efter ett olycksfall eller en sjukdom som försäkringen gäller för. Ersättningen påverkas bland annat av din ålder, var ärret sitter och vilket försäkringsbelopp du valt.

Förmånsrabatt

När du försäkrar dig själv eller familjen får du 10 % förmånsrabatt. Du får även rabatten på i stort sett alla dina övriga försäkringar. Försäkra även bilen eller hemmet så får du 15 % rabatt.

Vanliga frågor om sjuk- och olycksfallsförsäkring

Kul att ni gillar oss. Tack!

Baserat på över 10 000 omdömen på
Så hanterar vi kundomdömen