Vuxenförsäkring 50+

Om vardagen plötsligt förändras på grund av ett olycksfall eller en allvarlig sjukdom ger Vuxenförsäkring 50+ dig ekonomisk hjälp. 

  • Ekonomisk första hjälp

    Direktutbetalning på 50 000 kronor vid vissa allvarliga sjukdomar.

  • Sjukhusvistelse ersätts

    Du får 300 kronor per dygn i upp till 90 dagar om du behöver vårdas på sjukhus.

  • Skattefri ekonomisk hjälp

    Du får skattefri ekonomisk hjälp vid bestående men efter ett olycksfall.

Översikt

Försäkringens innehåll

Detta ingår Vuxen 50+ Vuxen 50+
Ingår

Om du drabbas av ett olycksfall som leder till en bestående nedsättning av den fysiska eller psykiska kroppsfunktionen innebär det medicinsk invaliditet.  Hur nedsatt kroppsfunktionen är bedöms i procent enligt det medicinska tabellverk som är framtaget för försäkringsbranschen. Den ersättning du får är procentsatsen av det försäkringsbelopp du valt.

Du betalar ingen självrisk.

Ingår

Om du avlider av en direkt följd av ett olycksfall betalas 50 000 kronor ut i dödsfallsersättning.

Ingår

Om du drabbas av en, i försäkringen ersättningsbar, allvarlig sjukdom betalar vi ut 50 000 kronor så snart diagnosen är fastställd och säkerställd av läkare. Diagnoser och händelser som kan ersättas är bland annat cancer, stroke och öppen hjärtoperation.

Se villkoret för information om vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att få ersättning. 

Ingår

Om du drabbas av allvarlig fraktur, allvarlig ögonskada, brännskada av minst 2:a graden eller om hälsenan brister – hälseneruptur, betalar vi ut ett engångsbelopp som är 0,5 % av det valda försäkringsbeloppet.

Se villkoren för information om vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för ersättning.

Ingår

Om du inom två år efter ett olycksfall drabbas av en krisreaktion kan du få ersättning för kristerapi. Du kan även få ersättning för kristerapi om en nära anhörig avlider på grund av olycksfall. Vi ersätter upp till 10 behandlingstillfällen. Kontakta oss för att få hjälp med att boka tid hos psykolog.

Ingår

Du får tillgång till rådgivning per telefon, bland annat sjukvårdsrådgivning, råd om kost och motion och upplysning om sociala rättigheter och bidrag.

Ingår

Du får ersättning med 300 kr per dygn om du behöver vårdas på sjukhus i minst tre dagar på grund av en sjukdom. Vid olycksfall betalas ersättning från första dagen. Ersättningen betalas för max 90 dagar.

Ingår

Du får ersättning för läkarbesök, mediciner, resekostnader och kostnader för tandskadebehandling efter ett olycksfall som inte ersätts av Försäkringskassan eller från annat håll. Högsta ersättningsbelopp 5 % av försäkringsbeloppet.

Ingår

Du kan få ersättning om du får ett ärr efter ett olycksfall. Ersättningen påverkas bland annat av din ålder, var ärret sitter och vilket försäkringsbelopp du valt.

Vanliga frågor om Vuxenförsäkring 50+

Förmånsrabatt

När du försäkrar dig själv eller familjen får du 10 % förmånsrabatt. Du får även rabatten på i stort sett alla dina övriga försäkringar. Försäkra även bilen eller hemmet så får du 15 % rabatt.