Vuxenförsäkring 50+

Om vardagen plötsligt förändras på grund av ett olycksfall eller en allvarlig sjukdom ger Vuxenförsäkring 50+ dig en ekonomisk hjälp. 

 • Ekonomisk första hjälp

  Direktutbetalning på 50 000 kr vid vissa allvarliga sjukdomar, som du kan använda som du vill.

 • Sjukhusvistelse ersätts

  Du får 300 kronor per dygn i upp till 90 dagar om du behöver vårdas på sjukhus.

 • Skattefri ekonomisk hjälp

  Du får skattefri ekonomisk hjälp vid bestående men efter ett olycksfall.

Försäkringens innehåll Vuxen 50+
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår

Vanliga frågor och svar

 • Villkor och förköpsinformation

  Här hittar du detaljerad information om vad försäkringen gäller för och hur skador ersätts..

  Villkor och förköpsinformation
 • Självrisker

  Försäkringen gäller utan självrisk.