Behöver jag som ridinstruktör en ansvarsförsäkring?

Ja, om man vill vara skyddad mot skadeståndskrav.

Ansvarsförsäkringen hjälper till att hantera ett skadeståndskrav då du påstås ha orsakat en skada. I detta fall kan det t.ex. vara till följd av att en elev ramlat av hästen och ådrar sig en personskada, eller att elevens häst skadat sig (sakskada), och eleven anser att instruktören är den som orsakat skadan. Då tar vi hand om skadeståndskravet och:

  • ​Utreder det inträffade
  • Förhandlar med den som kräver skadestånd
  • Om vi inte kommer överens med den skadelidande utan saken behöver prövas i rättegång så företräder vi dig där och står för alla kostnaderna
  • Naturligtvis betalar vi ut den ersättning som den skadelidande kan ha rätt till 

Sannolikt behöver du mer än enbart en ansvarsförsäkring för att ha ett fullgott försäkringsskydd.