Behöver jag som ridinstruktör en ansvarsförsäkring?

Fråga:

Jag planerar att starta enskild firma där jag bl.a. kommer att verka som ridinstruktör och erbjuda privatlektioner för ryttare med egen häst, såväl unga omyndiga ryttare som vuxna. Undrar över vad för typ av försäkring jag bör ha?

Har sett att andra verksamma i branschen ofta ber eleverna se över att de själva har en olycksfallsförsäkring - men att instruktören har en ansvarsförsäkring. Vad täcker en sådan försäkring och vad (på en höft) kan man vänta sig att få betala per år för den?

Svar:

Ansvarsförsäkringen hjälper dig att hantera ett skadeståndskrav som någon framställer mot dig, då du påstås ha orsakat en skada. I ditt fall kan man tänka sig t.ex. att en elev ramlar av hästen och ådrar sig en personskada, eller att elevens häst skadar sig (sakskada), och eleven anser att du orsakat skadan. Då tar vi hand om skadeståndskravet och:

  • ​Utreder det inträffade
  • Förhandlar med den som kräver skadestånd
  • Om vi inte kommer överens med den skadelidande utan saken behöver prövas i rättegång så företräder vi dig där och står för alla kostnaderna
  • Naturligtvis betalar vi ut den ersättning som den skadelidande kan ha rätt till 

Sannolikt behöver du mer än enbart en ansvarsförsäkring för att ha ett fullgott försäkringsskydd. För att få en prisuppgift är det därför bäst om du kontaktar någon av våra säljare/rådgivare.

Lycka till i uppstarten av din verksamhet!