Försäkring för produktansvar

Produktansvarsförsäkring är en av de viktigaste försäkringarna för ditt företag.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
Formuläret skickas...

Produktansvaret går aldrig att komma undan

Ansvaret ligger på ditt företag.

Du kan aldrig förutse hur stor skada dina produkter kan orsaka. Därför är en produktansvarsförsäkring en av de viktigaste försäkringarna ditt företag bör ha. Produktansvaret innebär att de företag som sålt, importerat eller tillverkat en produkt bär ansvaret för skador som orsakats av en säkerhetsbrist hos produkten.

 • Om din produkt orsakar skada

  Känn dig trygg med att vi hjälper dig om din produkt skulle orsaka något.

 • Hjälp med förhandling

  Du får hjälp av våra jurister och för din talan vid ett skadeståndskrav.

 • Ekonomisk ersättning

  Vi står för dina kostnader vid en rättegång och betalar eventuella skadestånd.

Produktansvarsförsäkring Skydd ingår
Om produkten orsakar skada på en person

Ditt företag kan bli skadeståndsskyldigt och få betala tusentals kronor om din produkt orsakar en skada på en människa. Försäkringen tar hand om allt och ersätter skadeståndet.

Om produkten orsakar skada på någons saker

Företaget kan krävas på stora summor i skadestånd, men försäkringen ersätter såväl skadestånd som eventuella rättegångskostnader.

Skydd vid återkallelse Tilläggsförsäkring
Om din produkt behöver återkallas

Om er produkt behöver återkallas ersätter vår försäkring:

 • Kostnad för information som är riktad till köpare och innehavare av produkten.
 • Kostnader för transport/frakt i samband med retur, skrotning eller destruktion.
 • Kostnad för testning av produkten.
 • Kostnader för åtgärdande eller utbyte.
 • Extra personalkostnader för att hantera återkallelsen.
 • Juridiska kostnader.
 • Ersättning för avbrott som uppkommer på grund av återkallelsen.

Produktansvarsförsäkring kan vara din räddande ängel

En elcykel började brinna och orsakade skador för miljontals kronor. En lampa med en bristfällig elanslutning behövde återkallas och kostnaden blev över en halv miljon kronor. Skulle ditt företag ha råd att på egen hand stå för händelser som dessa? Har du en produktansvarsförsäkring resp. en återkallelseförsäkring så tar vi hand om kostnaderna.

Tillverkare, försäljare och importörer bär ansvaret

Produktansvaret enligt produktansvarslagen gäller för tillverkare, försäljare och importörer – alltså inte bara tillverkaren som många tror.

I praktiken innebär produktansvaret att de företag som sålt, importerat eller tillverkat en produkt bär ansvaret för skador som orsakats av en säkerhetsbrist hos produkten. I värsta fall kan ett fel ge upphov till skador för hundratusentals eller rentav miljontals kronor.

Vid personskador finns det inte ens någon övre skadeståndsgräns, och det är därför svårt att föreställa sig hur stora summor det slutligen kan röra sig om. Exempelvis kan förorenade livsmedel eller felaktiga elanordningar orsaka allvarliga personskador,  och då kan skadeståndsbeloppet vara i miljonklassen.

Produktansvaret innebär att det företag som sålt, importerat eller tillverkat en produkt bär ansvaret för eventuella skador som orsakats av en säkerhetsbrist hos produkten.

Det går aldrig att förhandla om ansvarsfördelning vid personskador

Enligt produktansvarslagen kan du aldrig separat komma överrens om ansvarsfördelning vid personskador eftersom försäljare, tillverkare och importörer har strikt ansvar vid konsumenthandel. Det går alltså inte att avvika från detta ansvar genom separata avtal.

Mellan företag är det emellertid möjligt att avtala om sakskador som en produkt orsakat, varvid det är viktigt att inte förbinda sig till ett för stort skadeståndsansvar. Med andra ord bör företaget inte binda sig till större skadeståndsansvar gentemot sina kunder eller samarbetspartner än vad det företag från vilket produkten skaffas har förbundit sig.

Tyvärr inträffar skador och avtalen lämnar ibland rum för tolkning. Därför lönar det sig att ta en produktansvarsförsäkring – alltid. För små underleverantörer är en produktansvarsförsäkring det bästa sättet att visa att företaget kan bära eventuella risker som kan vara förenade med deras produkter.

 

Fler ansvarsförsäkringar

Anpassa efter just din bransch