Mc-försäkring för din BMW

För dig som äger en BMW motorcykel eller funderar på att köpa en så erbjuder vi en försäkring som är anpassad för dig och din mc.

  • Bärgning/räddning

    Gäller utan självrisk och i alla länder där Grönt kort gäller.

  • Maskinskada i åtta år

    Maskinskadeförsäkring med omfattande innehåll. Gäller i 8 år, upp till 10 000 mil.

  • Inget krav på garage

    Försäkringen gäller även om din mc inte står inlåst i ett garage.

Försäkra din motorcykel - olycksfallsförsäkring ingår

Vår mc-försäkring för din BMW ger dig trygghet på vägen och när din mc står parkerad. Försäkringen gäller året runt så att du slipper ställa av din mc under vintern. 

Du väljer halv- eller helförsäkring utefter ditt behov. Som en extra trygghet ingår en Förar- och passagerarolycksfallsförsäkring som ger extra ersättning upp till 600 000 kr om förare eller passagerare skadas och får bestående men vid en trafikolycka.

Frågor om försäkringen?

Skicka ett mejl eller ring oss på 0771-655 655 så hjälper vi dig.

Mc-försäkring för din BMW
Försäkra din BMW mc med en anpassad försäkring för dig och din mc.

Översikt

Jämför våra mc-försäkringar

Jämför innehållet i de två olika omfattningarna och välj den som passar dig och din BMW mc bäst. I tabellen nedan ser du vilka händelser som ingår i försäkringen, samt vilken självrisk som gäller.

Jämför innehållet Helförsäkring Helförsäkring Halvförsäkring Halvförsäkring
Ingår Ingår

Trafikförsäkringen lämnar ersättning för personskador på förare, passagerare och för personskador på utomstående som föraren orsakar med motorcykeln. Självrisken är 0 kr men om föraren är under 25 år, saknar körkort, varit grovt vårdslös eller rattfull är självrisken 1 000 kr.

Ingår Ingår

Trafikförsäkringen lämnar ersättning för skador på andra personers egendom som föraren orsakat med motorcykeln. Självrisken är 0 kr men om föraren är under 25 år, saknar körkort, varit grovt vårdslös eller rattfull är självrisken 1 000 kr.

Ingår Ingår

Försäkringen ger en extra ersättning upp till 600 000 kr om förare eller passagerare skadas och får bestående men eller omkommer vid en trafikolycka. Den ersätter även kostnaden för kristerapi av legitimerad psykolog vid 10 behandlingstillfällen. Självrisken är 0 kr.

Ingår Ingår

Försäkringen gäller för skador på motorcykeln som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador. Självrisken är 1 800 kr.

Ingår Ingår

Försäkringen gäller för skador på vind- och plexiglasskydd och strålkastarglas som spräckts eller krossats.

Självrisken vid reparation är 200 kr och vid byte 1 800 kr.

Ingår Ingår

Du får ersättning vid stöld eller tillgrepp av fordonsdelar till mc:n. Avmonterade fordonsdelar ska vara inlåsta i utrymme som endast du har tillgång till.

Självrisken är 2 000 kr, är motoreffekten 135 kw eller mer är självrisken 15 000 kr.

Ingår Ingår

Du får ersättning vid stöld eller tillgrepp av hela mc:n. Mc:n ska vara låst med godkänt lås för att stöldförsäkringen ska gälla fullt ut.

Självrisken är 2 000 kr, är motoreffekten 135 kw eller mer är självrisken 15 000 kr. Om motorcykeln har ett godkänt och fungerande positioneringssystem med koppling till larmcentral sänks självrisken med max 10 000 kr om hela mc:n stjäls.

Ingår Ingår

Ger ersättning för hemtransport av förare, passagerare och bagage oavsett typ av driftstopp, även transport av motorcykeln till närmast lämpliga verkstad. Försäkringen gäller i hela det s.k. gröna-kortsområdet.

Självrisken är 0 kr.

Ingår Ingår

Om du tankat motorcykeln med fel typ av bränsle får du ersättning för nödvändiga kostnader för rengöring av tank, behållare, ledningar och byte av filter upp till 50 000 kr. Uppstår det följdskador på grund av feltankning ersätts dessa via maskinskadeförsäkringen.

Ingår Ingår

Ger ersättning för fel på flera av motorcykelns mest vitala delar som till exempel motor, växellåda och ABS-bromsar. Maskinskadeförsäkringen ingår så länge motorcykeln är yngre än 8 år och inte har körts mer än 10 000 mil.

Självrisken är 3 000 kr, 6 000 kr om motorcykeln importerats av annan än BMW Sverige AB.

Ingår Ingår

Du får ersättning för kostnader vid vissa tvister som har med dig som mc-ägare att göra.

Självrisken är 20 % av kostnaden, lägst 1 800 kr.

Ingår Ingår inte

Med en vagnskadeförsäkring får du ersättning för skador som uppstått på din motorcykel vid t.ex. trafikolycka, om du kört i diket eller om den utsatts för skadegörelse. Du får också ersättning för skador som kan uppstå vid transport av din motorcykel.

Självrisken är 4 500 kr, har motorcykeln 135 kw eller mer är den 25 000 kr.

Säkerhetstips för motorcykel

Att ha rätt skyddsutrustning och att förbereda motorcykeln inför säsongens alla turer är en självklarhet. Läs våra tips om bra skyddsutrustning samt vad  hjälmlagen innebär.

Checklista inför mc-säsongen