Försäkring för bostadsrättsförening

Vilken typ av försäkring behöver en bostadsrättsförening? Hos oss ingår både bostadsrättstilläggsförsäkring och fastighetsförsäkring.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
 • Kollektivt bostadsrättstillägg

  Försäkra alla bostadsrättshavares ansvar genom vår bostadsrättstilläggsförsäkring.

 • Bred omfattning

  Försäkra föreningens egendom mot vattenskada, brand och inbrott genom vår omfattande försäkringslösning.

 • Snabb och smidig skadehantering

  Trygg och snabb skadehantering med erfaren personal.


Försäkra din bostadsrättsförening

Försäkringen för bostadsrättsföreningar innehåller ett omfattande försäkringsskydd för föreningen. Den ersätter skador orsakade av eld, vatten, brand, inbrott och mycket mer.

Bostadsrättstillägg för bostadsrättsförening

För att säkerställa att hela föreningen har samma breda skydd kan man välja till ett kollektivt bostadsrättstillägg som innebär att de skador som bostadsrättsinnehavaren har skyldighet att ersätta (dvs. skador på golv, väggar och tak) också ingår i försäkringen. Som ytterligare skydd kan du även välja till Anticimexförsäkring som ersätter sanering efter de flesta skadedjur såsom råttor och vägglöss.​​​

Försäkring för bostadsrättsförening Skydd ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår

Därför behövs bostadsrättstilläggsförsäkring

Kollektivt bostadsrättstillägg är en försäkring för de skador som bostadsrättshavaren enligt lag eller föreningens stadgar ska ansvara för. Inom detta ansvar faller exempelvis skador på golv, väggar och tak, glas och bågar i fönster, samt lägenhetens inner- och ytterdörrar. Om en skada inträffar på egendom som bostadsrättshavaren ansvarar för gäller en bostadsrättstilläggsförsäkring. Om byggnaden istället råkar ut för en skada, ska den ersättas genom bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring.

 • Förebygg skador på byggnaden

  Här får du tips på viktiga saker att tänka på för att förebygga skador.

  Så förebygger du
 • Fråga experten

  Vår expert svarar på frågor som gäller fastigheten.

  Frågor och svar

Mer om försäkring för bostadsrättsföreningar