Försäkring för bostadsrättsförening

Vilken typ av försäkring behöver en bostadsrättsförening? Hos oss ingår både bostadsrättstilläggsförsäkring och fastighetsförsäkring.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
  • Kollektivt bostadsrättstillägg

    Försäkra alla bostadsrättshavares ansvar genom vår bostadsrättstilläggsförsäkring.

  • Bred omfattning

    Försäkra föreningens egendom mot vattenskada, brand och inbrott genom vår omfattande försäkringslösning.

  • Snabb och smidig skadehantering

    Trygg och snabb skadehantering med erfaren personal.


Försäkra din bostadsrättsförening med en brf försäkring

Försäkringen för bostadsrättsföreningar innehåller ett omfattande försäkringsskydd för föreningen. Den ersätter skador orsakade av eld, vatten, brand, inbrott och mycket mer.

Bostadsrättstilläggsförsäkring för bostadsrättsförening

För att säkerställa att hela föreningen har samma breda skydd kan man välja till ett kollektivt bostadsrättstillägg som innebär att de skador som bostadsrättsinnehavaren har skyldighet att ersätta (dvs. skador på golv, väggar och tak) också ingår i försäkringen. Som ytterligare skydd kan du även välja till Anticimexförsäkring som ersätter sanering efter de flesta skadedjur såsom råttor och vägglöss.​​​

Försäkring för bostadsrättsförening Skydd ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår inte

Därför behövs kollektivt bostadsrättstillägg

Kollektivt bostadsrättstillägg är en försäkring för de skador som bostadsrättshavaren enligt lag eller föreningens stadgar ska ansvara för. Inom detta ansvar faller exempelvis skador på golv, väggar och tak, glas och bågar i fönster, samt lägenhetens inner- och ytterdörrar. Om en skada inträffar på egendom som bostadsrättshavaren ansvarar för gäller en bostadsrättstilläggsförsäkring. Om byggnaden istället råkar ut för en skada, ska den ersättas genom bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring.

Mer om försäkring för bostadsrättsföreningar