Bostadsrättsförening

Vilken typ av försäkring behöver en bostadsrättsförening? Hos oss kan du köpa både kollektivt BRF-tillägg och fastighetsförsäkring

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
Formuläret skickas...
 • Kollektivt BRF-tillägg

  Försäkra alla bostadsrättshavares ansvar genom vårt kollektiva bostadsrättstillägg.

 • Bred omfattning

  Försäkra föreningens egendom mot vattenskada, brand och inbrott genom vår omfattande försäkringslösning.

 • Egen skadereglering

  Trygg och snabb skadehantering med erfaren personal.


Försäkring för bostadsrättsförening med BRF-tillägg

Försäkringen för bostadsrättsföreningar innehåller ett omfattande försäkringsskydd för föreningen. Den ersätter skador orsakade av eld, vatten, brand, inbrott och mycket mer.

För att säkerställa att hela föreningen har samma breda skydd kan man välja till ett kollektivt bostadsrättstillägg som innebär att de skador som bostadsrättsinnehavaren har skyldighet att ersätta (dvs. skador på golv, väggar och tak) också ingår i försäkringen. Som ytterligare skydd kan du även välja till Anticimexförsäkring som ersätter sanering efter de flesta skadedjur såsom råttor och vägglöss.​​​

Försäkring för bostadsrättsförening Skydd ingår
Byggnaden

Försäkra fastigheten mot skador som kan uppstå vid exempelvis brand och vattenläckor, eller mot skador som orsakas av skadedjur. Dessutom kan du genom vår hyresförlustförsäkring försäkra dig mot förlust av hyresintäkter om en skada skulle uppstå.

Bostadsrättstillägg

Bostadsrättshavare har ett ansvar att hålla sin lägenhet i gott skick, och genom att försäkra samtliga bostadsrättshavares ansvar är föreningen trygg med att försäkring finns om en skada inträffar.

Ansvar

Om någon kräver föreningen på skadestånd kan ni få hjälp att utreda om det föreligger skadeståndsskyldighet, samt hjälp med att betala skadeståndet. Försäkringen omfattar flera ansvarsmoment som rättsskydd, verksamhetsansvar, skada på hyrd lokal, lånad egendom m.m.

Olycksfall

Alla bostadsrättsföreningar bör ha en olycksfallsförsäkring för att skydda sig mot förutsedda skador. T.ex. om någon i föreningen skulle halka och skada sig under en städdag eller bränna sig illa på hett vatten.

Därför behövs ett bostadsrättstillägg

If:s bostadsrättstillägg är en försäkring för de skador som bostadsrättshavaren enligt lag eller föreningens stadgar ska ansvara för. Inom detta ansvar faller exempelvis skador på golv, väggar och tak, glas och bågar i fönster, samt lägenhetens inner- och ytterdörrar. Om en skada inträffar på egendom som bostadsrättshavaren ansvarar för gäller bostadsrättstilläggsförsäkringen. Om byggnaden istället råkar ut för en skada, ska den ersättas genom bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring.

 • Förebygg skador på byggnaden

  Här får du tips på viktiga saker att tänka på för att förebygga skador.

  Så förebygger du
 • Fråga experten

  Vår expert svarar på frågor som gäller fastigheten.

  Frågor och svar

Mer information