MOPEDFÖRSÄKRING

Räkna ut pris och köp mopedförsäkring

Hos oss kan du försäkra både EU-moped (klass I) och oregistrerad moped (klass II). En mopedförsäkring gäller året runt och påverkas inte av att du ställt undan mopeden för vintern.

Du måste ha trafikförsäkring oavsett vilken moped du har. Det är ett lagkrav. Trafikförsäkring gäller för personskador och om du kör på någon eller något. Vill du ha stöldförsäkring väljer du halvförsäkring. Skador på den egna mopeden ersätts om du har helförsäkring. För EU-moped ingår assistans och glasförsäkring i halv- och helförsäkringen.


  • Låg självrisk

    Vår mopedförsäkring har låga självrisker. 0 kr i självrisk på trafikförsäkringen.​​​

  • Assistans för EU-moped

    Assistans för förare, passagerare och moped ingår i halv- och helförsäkringen. ​​​

  • Snabb hjälp vid skada

    Anmäl gärna skadan här på webben. Du får besked inom 24 timmar.​

Jämför innehållet Hel Halv Trafik
Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter dels personskador på förare, passagerare och andra personer, dels skador på andras fordon och egendom som föraren av din mc/moped orsakar. Det är lag på att mc:n/mopeden har trafikförsäkring för att du ska får köra med den.

Brand

Försäkringen gäller för skador som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.

Glasskada

Försäkringen gäller för skador på vind- och plexiglasskydd (inte strålkastarglas) som spräckts eller krossats.

Rättsskydd

Försäkringen gäller för ombuds- och rättegångskostnader i vissa tvister och mål.

Stöld

Försäkringen gäller vid stöld, tillgrepp och försök till stöld eller tillgrepp. Avmonterade fordonsdelar ska vara inlåsta i utrymme som endast du har tillgång till.

Vagnskada

Försäkringen gäller för skador som uppstått vid trafikolycka, skadegörelse av tredje man eller annan yttre olyckshändelse – till exempel att träd blåst ner.


Tilläggsförsäkring

att komplettera din försäkring med

Försäkringen ger en extra ersättning upp till 600 000 kr, om föraren eller passagerare skadas och får bestående men eller omkommer vid en trafikolycka. Den ersätter även kostnaden för kristerapi av legitimerad psykolog vid 10 behandlingstillfällen.

Självrisker

Om det inträffar en skada och du får ersättning från försäkringen, får du betala en del av skadekostnaden själv. Det är det som kallas självrisk. Självriskens storlek varierar beroende på vilken typ av skada du råkat ut för.

Självrisker för mopedförsäkring

Trafikskada ​0 kr,  1 000 kr - vid grov vårdslöshet, rattfylleri eller om föraren inte har åldern som krävs.

Brandskada: ​1 000 kr

Glasskada: ​200 kr + 20 % av kostnaden

Räddning/Assistans: ​1 200 kr

Rättsskydd: 25 % av kostnaderna, lägst 1 000 kr

Stöldskada: ​3 000 kr – grundsjälvrisk,  4 000 kr – om mopeden inte var låst med godkänt lås. Har mopeden ett av If godkänd elektronisk startspärr eller spårningssystem med larmcentralkoppling och dessa var i funktion vid skadetillfället tillämpas ingen grundsjälvrisk vid stöld av hela mopeden.

Vagnskada: Du kan välja ​3 000 kr eller 6 000 kr. Högre självrisk ger lägre pris på försäkringen.

Din självrisk står i ditt försäkringsbrev 

Den självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev, som du kan hitta på Mina sidor. Du kan logga in på Mina sidor med BankID, Mobilt BankID eller lösenord.

Villkor och förköpsinformation

​Läs gärna igenom de fullständiga försäkringsvillkoren. Skador ersätts alltid enligt gällande villkor.​​

Mer om mopedförsäkring

Skillnaden mellan EU-moped (klass I) och moped (klass II)

EU-moped – måste vara registrerad och ha registreringsskylt. Mopeden ska vara tillverkad så att den inte kan köra fortare än 45 km/tim. Du får inte köra med den på cykelbanor eller motortrafikleder.

Moped – behöver inte vara registrerad. Den ska vara tillverkad så att den inte kan köra fortare än 25 km/tim. Du får köra med den på cykelbanor. Har du en äldre moped som är tillverkad för att inte kunna köra fortare än 30 km/tim, räknas den som moped klass II.

Vem får köra moped klass II?

I oktober 2009 infördes nya körkortsregler för mopeder. Förutom att man måste ha fyllt 15 år krävs ett förarbevis. Har du ett A- eller B- körkort har du rätt att även köra moped. Mer information om finns på Körkortsportalen

Vem får köra EU moped (klass I)?

I oktober 2009 infördes nya körkortsregler för EU-moped. Förutom att man måste ha fyllt 15 år krävs ett körkort. Har du ett A- eller B- körkort har du rätt att även köra EU moped. Mer information om finns på Körkortsportalen

Vad gäller vid stöld?

Mopeder är stöldbegärliga, det räcker inte med att låsa mopeden med styrlåset utan den ska vara låst med ytterligare ett godkänt lås. Godkända säkerhetslås kan du köpa i vår säkerhetbutik.

Är en trimmad moped försäkrad?

Både ja och nej, trafikförsäkringen gäller även om mopeden är trimmad, men däremot gäller inte vagnskadeförsäkringen. Råkar du ut för en trafikolycka riskerar du alltså att inte få någon ersättning för mopeden.

Får jag låna ut min moped?

Ja, men bara om personen har behörighet att köra den. Saknas rätt behörighet kan du bli utan ersättning om mopeden skadas.​​​​​

​​​​​

 

Mer information

Här hittar du fler sidor som sådant som du kanske vill veta mer om.