Mopedförsäkring

Vår mopedförsäkring gäller för alla typer av mopeder, även EU-moped och elmoped.

  • Årsförsäkring gör det enklare
  • Lägre stöldsjälvrisk med spårsändare
  • Gäller även personskador vid trafikolycka

Du måste enligt lag ha minst trafikförsäkring för mopeden. Halv- eller helförsäkring väljer du utefter ditt behov. Mopedförsäkringen är en årsförsäkring där priset inte påverkas vid avställning.

Jämför våra mopedförsäkringar

I tabellen ser du vilka händelser som ingår i försäkringen, samt vilken självrisk som gäller.

Detta ingår Hel­försäkring Hel Halv­försäkring Halv Trafik­försäkring Trafik
Ingår Ingår Ingår

Om föraren, passagerare och andra trafikanter skadas vid en olycka med mopeden får de ersättning för sina personskador. Du som äger en moped måste ha trafikförsäkring enligt lag och det är den minsta omfattning du kan välja på din mopedförsäkring.

Självrisken är 0 kronor, men om föraren saknar körkort, varit grovt vårdslös eller rattfull är självrisken 1 000 kronor.

Ingår Ingår Ingår

Om föraren av din moped orsakar skador på någon annans egendom ersätts dessa av trafikförsäkringen. Du som äger en moped måste ha trafikförsäkring enligt lag och det är den minsta omfattning du kan välja på din mopedförsäkring.

Självrisken är 0 kronor, men om föraren saknar körkort, varit grovt vårdslös eller rattfull är självrisken 1 000 kronor.

Ingår Ingår Ingår inte

Du får ersättning vid stöld eller tillgrepp av fordonsdelar till mopeden. Avmonterade fordonsdelar ska vara inlåsta i utrymme som endast du har tillgång till.

Självrisken är 3 000 kronor om den var låst med ett godkänt lås, annars 6 000 kronor. Har din moped godkänt spårningssystem med larmcentralkoppling och dessa var i funktion vid skadetillfället behöver du inte betala grundsjälvrisken.

Ingår Ingår Ingår inte

Du får ersättning vid stöld eller tillgrepp av hela mopeden.

Självrisken är 3 000 kronor om den var låst med ett godkänt lås, annars 6 000 kronor. Har din moped godkänt spårningssystem med larmcentralkoppling och dessa var i funktion vid skadetillfället behöver du inte betala grundsjälvrisken.

Vid rån av fordon eller fordonsnyckel ingår kristerapi.

Ingår Ingår Ingår inte

Du får ersättning för skador på mopeden som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.

Självrisken är 1 800 kronor.

Ingår Ingår Ingår inte

Du får ersättning för kostnader vid vissa tvister som har med dig som mopedägare att göra.

Självrisken är 20 % av kostnaden, lägst 1 800 kronor.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Du får ersättning för skador på mopeden efter en trafikolycka, skadegörelse eller annan olycka, t.ex. ett nedfallande träd.

Du kan välja mellan dessa självrisker:

  • 3 500 kronor
  • 7 000 kronor (endast valbar för EU-moped)

Tillägg till din mopedförsäkring

Kul att ni gillar oss. Tack!

Baserat på över 10 000 omdömen på
Så hanterar vi kundomdömen

Vissa elcyklar och elsparkcyklar behöver en mopedförsäkring

Motoriserad cykel

En motoriserad cykel kan se ut som en elcykel men har motoreffekt på 250 - 1 000 watt och ger kraft upp till 25 km/h. Den räknas som moped klass II och försäkras som en oregistrerad moped.

Speedbike

En snabb elcykel, även kallad speedbike, ser ut som en cykel men klassas som moped klass I. De försäkras som en EU-moped.

Så försäkras olika elcyklar

Elsparkcykel

Elsparkcyklar, enhjulingar och elektriska skateboards (lätta elfordon utan pedaler) kan behöva trafikförsäkring enligt ny lag om fordonet: 

  • går snabbare än 20 km/h
  • väger mer än 25 kg och går snabbare än 14 km/h

Så försäkras olika elsparkcyklar