ATV-försäkring

Köp här och få 10 % rabatt!

ATV-försäkringen gäller för fyrhjuliga och sexhjuliga terrängfordon året runt för att du ska kunna få ersättning för de skador som kan uppstå även när du inte använder den.

​Trafikförsäkringen måste du ha för att få köra med ATV:n. Med en helförsäkring kan du få ersättning för skador på fordonet som uppstår vid kollisioner, avåkningar eller skadegörelse. Under den tid av året du inte kör med din ATV behöver du ändå försäkring för till exempel brandskada eller skadegörelse. Därför är ATV-försäkringen en året-runt-försäkring som en trygghet för dig.


  • Släpsläde ingår

    ​I ATV-försäkringen ingår det ett skydd för släpsläden upp till 20 000 kronor.

  • Lägre självrisk med spårsändare

    Med positioneringssystem kopplat till larmcentral, sänks självrisken vid stöld.

Jämför innehållet HEL HALV TRAFIK
Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter dels personskador på förare, passagerare och andra personer, dels skador på andras fordon och egendom som föraren av ditt fordon orsakar. Det är lag på att fordonet har trafikförsäkring för att du ska få köra med det.  

Brand

Försäkringen gäller för skador som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.

Glasskada

Försäkringen gäller för skador på vind- och plexiglasskydd (inte strålkastarglas) som spräckts eller krossats.

Rättsskydd

Försäkringen gäller för ombuds- och rättegångskostnader i vissa tvister och mål.

Stöld

Försäkringen gäller vid stöld, tillgrepp och försök till stöld eller tillgrepp. Avmonterade fordonsdelar ska vara inlåsta i utrymme som endast du har tillgång till.

Vagnskada

Försäkringen gäller för skador som uppstått vid trafikolycka, skadegörelse av tredje man eller annan yttre olyckshändelse – till exempel att träd blåst ner.

Återbetalning vid avställning

Priset på försäkringen är beräknat efter att ATV:n inte används under hela året, och priset slås ut på ett helt år. Du kan naturligtvis ställa av ATV:n, men om du vill ha pengar tillbaka i samband med avställningen från försäkringen kan du bara välja trafikförsäkring.


Tilläggsförsäkring

att komplettera din försäkring med

Försäkringen ger en extra ersättning upp till 600 000 kr, om föraren eller passagerare skadas och får bestående men eller omkommer vid en trafikolycka. Den ersätter även kostnaden för kristerapi av legitimerad psykolog vid 10 behandlingstillfällen.

ATV-försäkringen är en årsförsäkring

Priset på försäkringen är beräknat efter att ATV:n inte används under hela året, och priset slås ut på ett helt år. Tanken med det är att hålla kostnaden nere för alla kunder. Skulle vi ta betalt bara för den tid som ATV:n används skulle priset per år för försäkringen bli mycket högre.

Du kan naturligtvis ställa av ATV:n, men om du vill ha pengar tillbaka i samband med avställningen från försäkringen kan du bara välja trafikförsäkring. Tänk på att ATV-försäkringen även gäller för skador som kan inträffa övriga delar av året, till exempel om den stjäls eller om det börjar brinna i garaget.​​


Självrisker

​Om det inträffar en skada och du får ersättning från försäkringen, får du betala en del av skadekostnaden själv. Det är det som kallas självrisk. Självriskens storlek varierar beroende på vilken typ av skada du råkat ut för.

Självrisken för ATV

Trafikskada: 0 kr,  1 000 kr - vid grov vårdslöshet, rattfylleri eller om föraren var yngre än 25 år.

Brandskada: 1 000 kr

Glasskada: 1 000 kr

Rättsskydd: 25% av kostnaderna, lägst 1 000 kr

Stöldskada: 6 000 kr, 11 000 kr om den lämnas utan att vara fastlåst genom någon av fordonets ramdelar och annat fast föremål med godkänt klass 3-lås.

Har ATV:n ett godkänt och fungerande positioneringss​ystem betalar du ingen självrisk vid stöld. 

Vagnskada: Du kan välja om du vill ha 3 000 kr eller 6 000 kr i självrisk.
Högre självrisk ger lägre pris på försäkringen.

Din självrisk står i ditt försäkringsbrev 

Den självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev, som du kan hitta på Mina sidor. Du kan logga in på Mina sidor med BankID eller Mobilt BankID.

Villkor och förköpsinformation

​Läs gärna igenom de fullständiga försäkringsvillkoren. Skador ersätts alltid enligt gällande villkor.​​​​​​

 

Mer om ATV-försäkringen

Vem gäller ATV-försäkringen för?

Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare om du är ATV:ns verklige ägare och den som använder den till största del. Det innebär att du kan bli utan ersättning om du är registrerad som ägare och har köpt försäkring för ATV:n, trots att du varken äger den eller är den som använder den till största del. Försäkringen gäller inte för yrkesmässig uthyrning eller utlåning mot betalning. ​
Trafikförsäkringen gäller också för den som skadas till följd av trafikolycka med fordonet. ​

Vad gäller vid stöld - behövs särskilda lås?

Din ATV ska vara låst med ett klass 3-lås. Har du din ATV på ett släp ska du låsa släpet med ett godkänt dragskolås. När du lämnar din ATV ska den dessutom vara fastlåst genom ramen i annat fast föremål.

Behöver jag förarbevis för ATV?

Ja, om du inte har ett A- eller B-körkort som är utfärdat före år 2000. Men vi rekommenderar att man också tar förarbevis för ATV (terränghjuling). Köregenskaperna för en ATV är annorlunda mot bil och tvåhjulig motorcykel. Du har därför mycket att vinna på att även ta ett förarbevis för ATV.

Får jag köra min ATV på vägen?

En fyrhjuling registrerad som ATV får inte köras på allmän väg. Vi rekommenderar Transportstyrelsens information om fyrhjuling, där får du veta mer.​​​​

Är det något mer du behöver?

Fler försäkringar för dig och dina saker.