Atv försäkring

För fyr- och sexhjuliga terrängfordon

Läs om vår hantering av personuppgifter, automatisk behandling av köp och hur vi arbetar med uppringande kvalitetssamtal.

ATV-försäkringen gäller året runt för att du ska kunna få ersättning för de skador som kan uppstå även när du inte använder den.

​Trafikförsäkringen måste du ha för att få köra med ATV:n. Med en helförsäkring kan du få ersättning för skador på fordonet som uppstår vid kollisioner, avåkningar eller skadegörelse. Under den tid av året du inte kör med din ATV behöver du ändå försäkring för till exempel brandskada eller skadegörelse. Därför är ATV-försäkringen en årsförsäkring, som en trygghet för dig.


  • Oregistrerat släp ingår

    ​I ATV-försäkringen ingår det ett skydd för släp upp till 20 000 kronor.

  • Lägre självrisk med spårsändare

    Med positioneringssystem kopplat till larmcentral, sänks självrisken vid stöld.


Tilläggsförsäkring

att komplettera din försäkring med

Försäkringen ger en extra ersättning upp till 600 000 kr, om föraren eller passagerare skadas och får bestående men eller omkommer vid en trafikolycka.

Den ersätter även kostnaden för kristerapi av legitimerad psykolog i Sverige i upp till 10 behandlingstillfällen per försäkrad.

ATV-försäkringen är en årsförsäkring

Priset på försäkringen är beräknat efter att ATV:n inte används under hela året, och priset slås ut på ett helt år. Tanken med det är att hålla kostnaden nere för alla kunder. Skulle vi ta betalt bara för den tid som ATV:n används skulle priset per år för försäkringen bli mycket högre.

Du kan naturligtvis ställa av ATV:n, men om du vill ha pengar tillbaka i samband med avställningen från försäkringen kan du bara välja trafikförsäkring. Tänk på att ATV-försäkringen även gäller för skador som kan inträffa övriga delar av året, till exempel om den stjäls eller om det börjar brinna i garaget.​​

Mer om ATV-försäkringen

Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare om du är ATV:ns verklige ägare och den som använder den till största del. Det innebär att du kan bli utan ersättning om du är registrerad som ägare och har köpt försäkring för ATV:n, trots att du varken äger den eller är den som använder den till största del. Försäkringen gäller inte för yrkesmässig uthyrning eller utlåning mot betalning. ​

Trafikförsäkringen gäller också för den som skadas till följd av trafikolycka med fordonet. ​

Låskrav

Din ATV ska vara låst med ett klass 3-lås. Har du din ATV på ett släp ska du låsa släpet med ett godkänt dragskolås. När du lämnar din ATV ska den dessutom vara fastlåst genom ramen i annat fast föremål.

Förarbevis

Om du inte har ett A- eller B-körkort som är utfärdat före år 2000, så behöver du ett förarbevis. Men vi rekommenderar att man också tar förarbevis för ATV (terränghjuling). Köregenskaperna för en ATV är annorlunda mot bil och tvåhjulig motorcykel. 

Körning på väg

En fyrhjuling registrerad som ATV får inte köras på allmän väg. Vi rekommenderar Transportstyrelsens information om fyrhjuling, där får du veta mer.​​​​


Villkor och förköpsinformation

Villkoret visar i detalj vad försäkringen gäller för. Skada ersätts enligt det villkor som är aktuellt vid skadetillfället.

Självrisker

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Hur stor den är beror på vad det är som har hänt.

Har det hänt något?

Anmäl skadan här. Vi återkommer inom 24 timmar. Tänk på att stöld och skadegörelse alltid ska polisanmälas.