Samlarfordonsförsäkring

för veteranbil, klassiker och specialfordon

Om du har frågor om försäkringen – ring 031-345 64 03 eller mejla

 1. Samlarfordonsförsäkring

En försäkring för veteranbilar och de flesta typer av samlarfordon – mc, moped, snöskoter, lätt lastbil, husbil, traktor, buss, lastbil och militärfordon.

Samlarfordonsförsäkring är en speciell försäkring för dig med ett speciellt motorintresse. För dig som uppskattar veteranbilar och fordon med äldre teknik, större särprägel och personlig karaktär. Försäkringen säljs av de motorklubbar som vi har avtal med. Som medlem vänder du dig direkt till klubben för att köpa försäkringen.


 • Veteranfordon

  Vi försäkrar veteranbilar och veteranfordon – fordon som är 30 år eller äldre​.

 • Klassikerfordon

  Vi försäkrar din klassiker – fordon som är 20–30 år gamla.

 • Samlarfordon

  Vi försäkrar ditt samlarfordon – fordon av udda konstruktion, avsett som samlarobjekt.​​

Jämför innehållet Hel Halv Avställning
Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter dels personskador på förare, passagerare och andra personer, dels skador på andras fordon och egendom som föraren av ditt fordon orsakar. Det är lag på att fordonet har trafikförsäkring för att du ska få köra med det.  

Brand

Försäkringen gäller för skador som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.

Glasskada

Försäkringen gäller för bilens vind-, sido- eller bakruta om de krossas eller spräcks. Vi ersätter byte av ruta eller reparation av ruta efter till exempel ett stenskott.

Räddning inkl. assistans

Försäkringen gäller för bärgning eller assistans vid olycka eller driftstopp, samt transport av förare, passagerare och bagage om föraren blir sjuk eller skadad under färden.

Rättsskydd

Försäkringen gäller för ombuds- och rättegångskostnader i vissa tvister och mål.

Stöld

Försäkringen gäller vid stöld, tillgrepp och försök till stöld eller tillgrepp. Avmonterade fordonsdelar ska vara inlåsta i utrymme som endast du har tillgång till.

Vagnskada

Försäkringen gäller för skador som uppstått vid trafikolycka, skadegörelse av tredje man eller annan yttre olyckshändelse – till exempel att träd blåst ner.

Skadegörelse vid avställning

Försäkringen gäller för skador som uppstått vid skadegörelse av tredje man eller annan yttre olyckshändelse.

Bilförsäkring för veteranbil, klassiker och specialfordon

Du kan försäkra din veteranbil, din klassiker eller ditt specialfordon med en Samlarfordonsförsäkring om det tillhör någon av följande tre kategorier:

 • Veteranbilar och veteranfordon – fordon som är 30 år eller äldre.
 • Klassiker – fordon som är mellan 20–30 år gamla.
 • Specialfordon – fordon av udda konstruktion, avsett som samlarobjekt.

För att få köpa försäkringen behöver du vara medlem i en motorklubb som vi har samarbetsavtal med, och som godkänner ditt fordon. 
Lista på motorklubbar med avtal.

Viktigt att tänka på

För att din samlarfordonsförsäkring ska gälla fullt ut får du använda veteranbilen eller specialfordonet endast för klubbträffar och några enstaka nöjesturer. Det får inte användas som bruksfordon. Fordonet ska förvaras i låst lokal, som rymmer högst 10 fordon.


Villkor och förköpsinformation

Läs gärna igenom de fullständiga försäkringsvillkoren. Skador ersätts alltid enligt gällande villkor.​​

Självrisk

Om det inträffar en skada och du får ersättning från försäkringen, får du betala en del av skadekostnaden själv. Det är det som kallas självrisk. Självriskens storlek varierar beroende på vilken typ av skada du råkat ut för.

Din självrisk står i ditt försäkringsbrev 

Den självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev, som du kan hitta på Mina sidor. Du kan logga in på Mina sidor med BankID eller Mobilt BankID.

Självrisker för samlarfordonsförsäkring

Trafikskada: 0 kr, 1 000 kr om föraren var​ yngre än 25 år eller saknade körkort, var rattfull eller grovt vårdslös. ​

Brandskada: 1 000 kr

Glasskada: 200 kr + 20 % av kostnaden vid byte av ruta. 200 kr vid reparation av stenskott och mindre skador.

Räddning/Assistans: 1 000 kr 

Rättskydd: 600 kr + 10 % av kostnaden

Stöldskada: 2 000 kr, 5 000 kr för personbil och lätt lastbil som inte varit låst med godkänt lås, 4 000 kr för mc som inte varit låst med godkänt lås.

Vagnskada: 2 000 kr

Avställning1 000 kr vid brand, stöld och skadegörelse, 2 000 kr om fordonet inte förvaras i enskilt låst garage.

Avställningsförsäkring

Är ditt fordon under renovering en längre tid, har vi en variant med ett lägre pris som kallas avställningsförsäkring.
Den innehåller samma skydd som helförsäkringen utom sådant som har samband med att fordonet används i trafik. Försäkringen gäller endast i Sverige.

Avställningsförsäkringen är också lämplig om ditt fordon är ett museiföremål som aldrig kommer att vara i trafik.

Ansök om medlemskap i motorklubb

Medlemskap i motorklubb krävs för att få köpa försäkringen. Tänk på att:

 • Vissa motorklubbar har en karenstid innan du kan utnyttja de försäkringsförmåner som ingår i medlemskapet i klubben.
 • Din samlarfordonsförsäkring börjar gälla så snart vi har fått din godkända ansökan om försäkring från motorklubben.

​För att köpa försäkringen eller få mer information ska du kontakta motorklubben direkt.

Lista över motorklubbar

Är det något mer du behöver?

Fler försäkringar för dig och dina saker.
 1. Samlarfordonsförsäkring