Samlarfordonsförsäkring

för veteranbil, klassiker och specialfordon

Om du har frågor om försäkringen – ring 031-345 64 03 eller mejla

 1. Samlarfordonsförsäkring

En försäkring för veteranbilar och de flesta typer av samlarfordon – mc, moped, snöskoter, lätt lastbil och husbil.

Samlarfordonsförsäkring är en speciell försäkring för dig med ett speciellt motorintresse. För dig som uppskattar veteranbilar och fordon med äldre teknik, större särprägel och personlig karaktär. Försäkringen säljs av de motorklubbar som vi har avtal med. Som medlem vänder du dig direkt till klubben för att köpa försäkringen.


 • Veteranfordon

  Vi försäkrar veteranbilar och veteranfordon – fordon som är 30 år eller äldre​.

 • Klassikerfordon

  Vi försäkrar din klassiker – fordon som är 20–30 år gamla.

 • Samlarfordon

  Vi försäkrar ditt samlarfordon – fordon av udda konstruktion, avsett som samlarobjekt.​​

Jämför innehållet Halv Hel Avställning
Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter dels personskador på förare, passagerare och andra personer, dels skador på andras fordon och egendom som föraren av ditt fordon orsakar. Det är lag på att fordonet har trafikförsäkring för att du ska få köra med det.  

Brandskada

Du får ersättning för skador på som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.

Glasskada

Du får ersättning för skador på bilens vind-, sido- eller bakruta om de krossas eller spräcks. Du får ersättning för kostnaden att byta eller reparera ruta efter till exempel stenskott.

Bärgning

Du får ersättning för kostnader i samband med bärgning eller assistans vid olycka eller driftstopp. Även starthjälp, hemtransport och merkostnad för hotellnatt ingår. Självrisken är 1 500 kr.

Rättsskydd

Du får ersättning för kostnader vid vissa tvister som har med dig som fordonsägare att göra.

Stöld

Försäkringen gäller vid stöld, tillgrepp och försök till stöld eller tillgrepp. Avmonterade fordonsdelar ska vara inlåsta i utrymme som endast du har tillgång till.

Vid rån av fordon eller fordonsnyckel ingår kristerapi.

Vagnskada

Du får ersättning för skador på fordonet efter en trafikolycka, skadegörelse eller annan olycka, t.ex. ett nedfallande träd.

Skadegörelse vid avställning

Försäkringen gäller för skador som uppstått vid skadegörelse av tredje man eller annan yttre olyckshändelse.

Bilförsäkring för veteranbil, klassiker och specialfordon

Du kan försäkra din veteranbil, din klassiker eller ditt specialfordon med en Samlarfordonsförsäkring om det tillhör någon av följande tre kategorier:

 • Veteranbilar och veteranfordon – fordon som är 30 år eller äldre.
 • Klassiker – fordon som är mellan 20–30 år gamla.
 • Specialfordon – fordon av udda konstruktion, avsett som samlarobjekt.

För att få köpa försäkringen behöver du vara medlem i en motorklubb som vi har samarbetsavtal med, och som godkänner ditt fordon. Vissa motorklubbar har en karenstid innan du kan utnyttja de försäkringsförmåner som ingår i medlemskapet i klubben. Din samlarfordonsförsäkring börjar gälla så snart vi har fått din godkända ansökan om försäkring från motorklubben.

​För att köpa försäkringen eller få mer information ska du kontakta motorklubben direkt. Lista på motorklubbar med avtal.

Viktigt att tänka på

För att din samlarfordonsförsäkring ska gälla fullt ut får du använda veteranbilen eller specialfordonet endast för klubbträffar och några enstaka nöjesturer. Vid utlandsresa ska motorklubben kontaktas. Den får inte användas som bruksfordon. Fordonet ska förvaras i låst lokal, som rymmer högst 10 fordon.

Avställningsförsäkring

Är ditt fordon under renovering en längre tid, har vi en variant med ett lägre pris som kallas avställningsförsäkring. Den innehåller samma skydd som helförsäkringen utom sådant som har samband med att fordonet används i trafik. Försäkringen gäller endast i Sverige.

Avställningsförsäkringen är också lämplig om ditt fordon är ett museiföremål som aldrig kommer att vara i trafik.


Villkor och förköpsinformation

Villkoret visar i detalj vad försäkringen gäller för. Skada ersätts enligt det villkor som är aktuellt vid skadetillfället.

Självrisker

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Hur stor den är beror på vad det är som har hänt.

Har det hänt något?

Anmäl skadan här. Vi återkommer inom 24 timmar. Tänk på att stöld och skadegörelse alltid ska polisanmälas.


 1. Samlarfordonsförsäkring