Samlarfordonsförsäkring

En försäkring för veteranbilar och de flesta typer av samlarfordon – mc, moped, snöskoter, lätt lastbil och husbil. 

Om du har frågor om försäkringen – ring oss på 031-345 64 03 eller mejla.

Mejla oss
 • Veteranfordon

  Vi försäkrar veteranbilar och veteranfordon – fordon som är 30 år eller äldre​.

 • Klassikerfordon

  Vi försäkrar din klassiker – fordon som är 20–30 år gamla.

 • Samlarfordon

  Vi försäkrar ditt samlarfordon – fordon av udda konstruktion, avsett som samlarobjekt.​​

Bilförsäkring för veteranbil, klassiker och specialfordon

Samlarfordonsförsäkring riktar sig till dig med ett speciellt motorintresse. För dig som uppskattar veteranbilar och fordon med äldre teknik, större särprägel och personlig karaktär. Försäkringen säljs av de motorklubbar som vi har avtal med. Medlemmar vänder sig direkt till klubben för att köpa försäkringen.

Försäkringen är en så kallad årsförsäkring. Det innebär att priset är beräknat efter att fordonet inte används under hela året. 

Jämför våra försäkringar för samlarfordon

I tabellen ser du vilka händelser som ingår i försäkringen för samlarfordon, och vilken självrisk som gäller.

Detta ingår Renoverings­försäkring Renoverings­försäkring Hel­försäkring Hel Trafik­försäkring Trafik
Ingår inte Ingår Ingår

Om föraren, passagerare och personer utanför fordonet skadas vid en olycka med fordonet får de ersättning för sina personskador. Som fordonsägare måste du ha trafikförsäkring enligt lag och det är den minsta omfattning du kan välja på din försäkring. Självrisken är 0 kr, men om föraren är under 25 år, saknar körkort, varit grovt vårdslös eller rattfull är självrisken 1 000 kr.

Ingår inte Ingår Ingår

Om föraren av ditt fordon orsakar skador på någon annans egendom ersätts dessa av trafikförsäkringen. Som fordonsägare måste du ha trafikförsäkring enligt lag och det är den minsta omfattning du kan välja på din försäkring. Självrisken är 0 kr, men om föraren är under 25 år, saknar körkort, varit grovt vårdslös eller rattfull är självrisken 1 000 kr.

Ingår Ingår Ingår inte

Du får ersättning vid stöld eller tillgrepp av fordonsdelar.
Avmonterade fordonsdelar ska vara inlåsta i utrymme som endast du har tillgång till. Självrisken är 2 000 kr om fordonet var låst, i annat fall är självrisken 5 000 kr.

Övriga särskilda självrisker:

 • Om fordonet används av person som inte är folkbokförd på försäkringstagarens adress tillkommer en extra självrisk på 5 000 kr vid skada.
 • Om fordonet nattparkeras på hemorten på annat sätt än inlåst i garage vilket rymmer högst 10 fordon tillkommeren extra självrisk på 5 000 kr vid skada.
Ingår Ingår Ingår inte

Du får ersättning vid stöld eller tillgrepp av hela fordonet.

Självrisken är 2 000 kr om fordonet var låst, i annat fall är självrisken 5 000 kr .

Vid rån av fordon eller fordonsnyckel ingår kristerapi.

Övriga särskilda självrisker:

 • Om fordonet används av person som inte är folkbokförd på försäkringstagarens adress tillkommer en extra självrisk på 5 000 kr vid skada.
 • Om fordonet nattparkeras på hemorten på annat sätt än inlåst i garage vilket rymmer högst 10 fordon tillkommeren extra självrisk på 5 000 kr vid skada
Ingår Ingår Ingår inte

Du får ersättning för skador på fordonet som orsakats av brand, blixtnedslag eller explosion. 

Självrisken är 1 000 kr.

Ingår Ingår Ingår inte

Du får ersättning för kostnader vid vissa tvister som har med dig som fordonsägare att göra. Självrisken är 20 % av kostnaden, lägst 1 500 kr.

Ingår Ingår Ingår inte

Du får ersättning för skador på fordonet efter en trafikolycka, skadegörelse eller annan olycka, t.ex. ett nedfallande träd.

Självrisken är 2 000 kr.

Särskilda självrisker:

 • Om fordonet används i trafik under perioden 1 november t.o.m. 31 mars tillkommer en extra självrisk på 5 000 kr vid skada.
 • Om fordonet används av person som inte är folkbokförd på försäkringstagarens adress tillkommer en extra självrisk på 5 000 kr vid skada.
 • Om fordonet nattparkeras på hemorten på annat sätt än inlåst i garage vilket rymmer högst 10 fordon tillkommer en extra självrisk på 5 000 kr vid skada.
Ingår inte Ingår Ingår inte

Du får ersättning för skador på fordonets vind-, sido- eller bakruta om de krossas eller spräcks. Du får ersättning för kostnaden att byta eller repararera ruta efter till exempel stenskott.

Självrisken vid reparation är 200 kr och vid byte 200 kr plus 20 % av kostnaden.

Ingår inte Ingår Ingår inte

Du får ersättning för kostnader i samband med assistans vid trafikolycka eller annat driftstopp. Även starthjälp, hemtransport och merkostnad för hotellnatt ingår.

Självrisken är 1 000 kr.

Mer att läsa