Lätt lastbilsförsäkring

Köp här och få upp till 10 % internetrabatt!
 1. Lätt lastbilsförsäkring

Rätt försäkring för din lastbil är en trygghet på vägen. Eftersom en lätt lastbil inte har vagnskadegaranti rekommenderar vi att du väljer helförsäkring.

Väljer du halv- eller helförsäkring för din lastbil, kan du köpa tilläggsförsäkringen BilXtra. Med BilXtra har du rätt till hyrbilsersättning i upp till 45 dagar, om din lastbil blir skadad. Dessutom slipper du betala självrisken om du behöver assistans på vägen eller krockar med ett djur.

Äger företaget den lätta lastbilen – välj lastbilsförsäkring för företag.


 • Skadejour dygnet runt

  Skadejouren hjälper till om något händer. Den är öppen dygnet runt.​​​

 • Låg stöldsjälvrisk

  Självrisk 1 500 kr vid stöld och inbrottsförsök.

 • Delbetala utan kostnad

  Hos oss kostar det inget extra att dela upp betalningen.

Jämför innehållet Hel Halv Trafik
Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter dels personskador på förare, passagerare och andra personer, dels skador på andras fordon och egendom som föraren av dit fordon orsakar. Det är lag på att fordonet har trafikförsäkring för att du ska får köra med den.

Brand

Försäkringen gäller för skador som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.

Feltankning

Om du tankat bilen med fel typ av bränsle eller fyllt annan behållare med fel medel t.ex. olja i tanken för spolarvätska, får du ersättning för nödvändiga kostnader för rengöring av tank, behållare, ledningar och byte av filter upp till 50 000 kr.

Uppstår det följdskador på grund av feltankning ersätts dessa via maskinskadeförsäkringen. Läs mer under maskinskada.

Glasskada

Försäkringen gäller för bilens vind-, sido- eller bakruta om de krossas eller spräcks. Vi ersätter byte av ruta eller reparation av ruta efter till exempel ett stenskott.

Räddning inkl. assistans

Försäkringen gäller för bärgning eller assistans vid olycka eller driftstopp, samt transport av förare, passagerare och bagage om föraren blir sjuk eller skadad under färden.

Rättsskydd

Försäkringen gäller för ombuds- och rättegångskostnader i vissa tvister och mål.

Stöld

Försäkringen gäller vid stöld, tillgrepp och försök till stöld eller tillgrepp. Avmonterade fordonsdelar ska vara inlåsta i utrymme som endast du har tillgång till.

Vagnskada

Du får ersättning för skador på bilen efter en trafikolycka, skadegörelse eller annan olycka, t.ex. ett nedfallande träd.


TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR

att komplettera din försäkring med.

Tillägget Olycksfall kan du välja även om du bara har en trafikförsäkring för lastbilen. För att köpa BilXtra och VärdeXtra behöver du ha minst en halvförsäkring.


Försäkringen ger en extra ersättning upp till 600 000 kr, om föraren eller passagerare skadas och får bestående men eller omkommer vid en trafikolycka.

Den ersätter även kostnaden för kristerapi av legitimerad psykolog i Sverige i upp till 10 behandlingstillfällen per försäkrad.

Detta ingår:

 • Ersättning för 75 % av dygns- och kilometerkostnaden för en hyrbil i upp till 45 dagar om din egen bil är okörbar pga. en skada som försäkringen gäller för.
 • Om du är utomlands ersätts 100 % av hyrbilskostnaden.
 • Sänkt självrisk, normalt till 0 kr, vid djurkollision, skadegörelse eller assistans. Självrisken sänks med upp till 10 000 kr om du har vagnskadegaranti och upp till 6 000 kr om du har helförsäkring. Reparationskostanden måste överstiga 1 000 kr.

  

Tillägget ger extra ersättning om lastbilen blir totalförstörd efter en stöld eller vagnskada. 

 • Är lastbilen yngre än 2 år och har körts mindre än 4 000 mil får du en helt ny lastbil. 
 • Är lastbilen äldre eller har körts mer får du 20 % extra ersättning utöver marknadsvärdet.​

Villkor och förköpsinformation

Villkoret visar i detalj vad försäkring gäller för. Skada ersätts enligt det villkor som är aktuellt vid skadetillfället.

Självrisker

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Hur stor den är beror på vad det är som har hänt.

Har det hänt något?

Anmäl skadan här. Vi återkommer inom 24 timmar. Tänk på att stöld och skadegörelse alltid ska polisanmälas.


Avställningsförsäkring

Om du ställer av lastbilen hos Transportstyrelsen under en längre period, kan du ha en avställningsförsäkring – garageförsäkring – under tiden den är avställd. Du behöver inte betala fordonsskatt under tiden som lastbilen är avställd.

Avställningsförsäkringen gäller för stöld, brand, vagnskada och rättsskydd, så länge lastbilen förvaras i Sverige.

Har du halv- eller helförsäkring för lastbilen, ändras din försäkring automatiskt till en avställningsförsäkring när du ställer av den hos Transportstyrelsen​. När du sedan ställer på lastbilen igen, ändras din försäkring tillbaka till samma omfattning som tidigare.

Vid bilresa utomlands

Lätt lastbilsförsäkring gäller i de länder som är anslutna till det s.k. gröna kortsystemet och vid transport mellan länderna. Vi rekommenderar att du alltid tar med dig registreringsbeviset när du reser utanför Norden.

Särskilda regler gäller för Kosovo, Iran, Marocko och Tunisien

Ska du köra din bil i Kosovo gäller särskilda regler. Du måste köpa en trafikförsäkring vid gränsen, eftersom Grönt kort för närvarande inte gäller för Kosovo (2014). Anledningen är att Kosovo inte är medlemsstat i FN.

Försäkringen (exklusive trafikförsäkringen) gäller inte i Iran, Marocko och Tunisien.

Läs mer om vilka regler som gäller per land.

Grönt kort

För resa till vissa länder i Europa behövs ett bevis om att lastbilen är trafikförsäkrad, ett så kallat Grönt kort. Grönt kort kan du beställa hos oss.
Beställ Grönt kort​

Husvagn eller släp

Om du tar med husvagn eller annat släpfordon utomlands gäller den svenska trafikförsäkringen även för skador som husvagnen eller släpet orsakar någon annan. Om du ska bila i ett land som kräver att du har med dig ett Grönt kort, ska släpfordonets registreringsnummer stå på det Gröna kortet.

Viktig information om stöldförsäkringen

För att stöldförsäkringen ska gälla i vissa länder måste lastbilen vara utrustad med elektronisk startspärr som är godkänd av oss. Lastbilens registrerings- eller chassinummer bör också vara ingraverat i glasrutorna.

 1. Lätt lastbilsförsäkring