Lätt lastbilsförsäkring

  • Låg stöldsjälvrisk
  • Skadeservice öppet dygnet runt
  • Dela upp betalningen utan extra kostnad
Äger företaget den lätta lastbilen?

Kul att ni gillar oss. Tack!

Baserat på över 10 000 omdömen på
If kontrollerar inte att de som lämnar omdömen på Trustpilot är eller har varit kunder hos If.

Helförsäkring ersätter skador på din lätta lastbil

Eftersom lätta lastbilar inte har någon vagnskadegaranti rekommenderar vi att du väljer helförsäkring, för att få ersättning om du råkar ut för skadehändelse med din bil.

Behov av hyrbil?

Om du har behov av hyrbil och har valt minst halvförsäkring, kan du köpa tillägget Hyrbil och vägassistans som ersätter hyrbil upp till 45 dagar om din lastbil blir skadad.

Drömmer du om vanlife?

Ska din lätta lastbil byggas om till en campervan/plåtis för att kunna bo i, och utforska Sverige eller Europa? Tänk då på att:

  • Försäkringen för lätt lastbil gäller inte för den ombyggda bodelen vid en skada.
  • För att få rätt ersättning vid skada rekommenderar vi dig att registrera om fordonet till en husbil, och teckna vår husbilsförsäkring för att bli rätt försäkrad.

Översikt

Jämför våra försäkringar för lätt lastbil

I tabellen ser du vilka händelser som ingår i försäkringen och vilken självrisk som gäller.

Detta ingår Hel­försäkring Hel Halv­försäkring Halv Trafik­försäkring Trafik
Ingår Ingår Ingår

Om föraren, passagerare och personer utanför bilen skadas vid en olycka med bilen får de ersättning för sina personskador. Som bilägare måste du ha trafikförsäkring enligt lag och det är den minsta omfattning du kan välja på din bilförsäkring. Självrisken är 0 kr, men om föraren är under 25 år, saknar körkort, varit grovt vårdslös eller rattfull är självrisken 1 000 kr.

Ingår Ingår Ingår

Om föraren av din bil orsakar skador på någon annans egendom ersätts dessa av trafikförsäkringen. Som bilägare måste du ha trafikförsäkring enligt lag och det är den minsta omfattning du kan välja på din bilförsäkring. Självrisken är 0 kr, men om föraren är under 25 år, saknar körkort, varit grovt vårdslös eller rattfull är självrisken 1 000 kr.

Ingår Ingår Ingår inte

Du får ersättning vid stöld eller tillgrepp av fordonsdelar till bilen. Avmonterade fordonsdelar ska vara inlåsta i utrymme som endast du har tillgång till. Självrisken är 1 800 kr om bilen var låst, i annat fall är självrisken 8 000 kr.

Ingår Ingår Ingår inte

Du får ersättning vid stöld eller tillgrepp av hela bilen.

Självrisken är 1 800 kr om bilen var låst, i annat fall är självrisken 8 000 kr.

Vid rån av fordon eller fordonsnyckel ingår kristerapi.

Ingår Ingår Ingår inte

Du får ersättning för skador på bilen som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador. Självrisken är 1 800 kronor.

Ingår Ingår Ingår inte

Du får ersättning för skador på bilens vind-, sido- eller bakruta om de krossas eller spräcks. Du får ersättning för kostnaden att byta eller reparera ruta efter till exempel stenskott.

Självrisken vid reparation är 200 kr och vid byte 1 800 kr.

Ingår Ingår Ingår inte

Du får ersättning för nödvändiga kostnader för rengöring av tank, behållare, ledningar och byte av filter upp till 50 000 kronor. Detta gäller om du tankat bilen med fel bränsle eller fyllt annan behållare med fel medel t.ex. olja i tanken för spolarvätska. Gäller för bilar som är yngre än 15 år.

Självrisken är 1 500 kronor.

Ingår Ingår Ingår inte

För en lätt lastbil som är yngre än 8 år och har körts mindre än 100 000 km omfattas plötsliga fel som påverkar bilens funktion på till exempel motor, elektronik, växellåda och kraftöverföring.

Självrisken är 1 800 kr plus 20 % av kostnaden.

Om bilen är äldre än 5 år eller körts mer än 80 000 km är självrisken 3 500 kr + 20 % av resterande kostnad.

Är bilen direktimporterad är självrisken 3 600 kr plus 20 % av kostnaden. Om direktimporterad bil är äldre än 5 år eller körts mer än 80 000 km är självrisken 7 000 kr + 20 % av resterande kostnad.

Ingår Ingår Ingår inte

Du får ersättning för kostnader vid vissa tvister som har med dig som bilägare att göra.

Självrisken är 20 % av kostnaden, lägst 1 800 kr.

Ingår Ingår Ingår inte

Du får ersättning för kostnader i samband med bärgning eller assistans vid olycka eller driftstopp. Även starthjälp, hemtransport och merkostnad för hotellnatt ingår.

Självrisken är 1 800 kr. Om du har tillägget hyrbil och vägassistans är självrisken 0 kr.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Du får ersättning för skador på bilen efter en trafikolycka, skadegörelse eller annan olycka, t.ex. ett nedfallande träd.
Du kan välja mellan dessa självrisker:
• 3 000 kr
• 4 500 kr
• 6 000 kr 

Tillägg till lätt lastbilsförsäkring

Mer att läsa