Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring täcker förluster som företaget drabbas av om en anställd begår ett brott för att komma åt pengar åt sig själv eller åt någon annan.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
  • Skydd vid brott mot företaget av anställd

    Förmögenhetsbrottsförsäkringen ger skydd för brott som anställda begår mot företaget.

  • Skydd vid brott av anställd mot t.ex. kund

    ​Ansvarsförsäkring när anställd begår brott mot t.ex. kunder till företaget.

Om en anställd skulle begå ett ekonomiskt brott

Förmögenhetsbrottsförsäkring täcker förluster som företaget drabbas av om en anställd begår ett brott för att komma åt pengar åt sig själv eller åt någon annan.

Allt fler företag försäkrar sig mot stölder inom och mot företaget beroende på att ny teknik har medfört att in- och utbetalningar numera sker på andras sätt än tidigare. Förmögenhetsbrottsförsäkring täcker förluster som företaget drabbas av om en anställd begår ett brott för att komma åt pengar åt sig själv eller någon annan.

Brottet kan begås mot företaget eller företagets kunder. Försäkringen ersätter också förluster som beror på att anställda eller andra tagit sig in i företagets datorer.

Försäkringskydd vid förmögenhetsbrott

Förmögenhetsbrottsförsäkringen ersätter förluster som företaget drabbas av till följd av brottsliga handlingar som t.ex.:

  • anställd begår brott som t.ex. stöld, förskingring eller bedrägeri
  • trolöshet mot huvudman
  • företaget drabbas av ett intrång i egna datorer och system

Försäkringen har flera omfattningar​

Försäkringen kan gälla för olika typer av förmögenhetsbrott, som t.ex.:

Förmögenhetsbrottsförsäkring
Försäkring som ger skydd för brott som anställda begår mot företaget.

Ansvar för anställds förmögenhetsbrott
Ansvarsförsäkring när anställd begår brott mot tex. kunder till företaget, och det försäkrade företaget blir ansvarigt för den skada som uppkommit.

Förmögenhetsbrottsförsäkring som gäller när det egna företaget råkar ut för ett intrång i egna datorer och system och information, hård- och mjukvara etc. förstörs. Intrånget kan göras av vem som helst, det behöver inte vara en anställd. Kostnaden för att återställa datasystem, information etc. betalas av försäkringen.

För företag inom IT & Telekom

Försäkringen gäller när anställda inom IT och Telekom-branschen utan tillstånd går in i t.ex. din kunds datorer eller system och företaget blir ansvarig för den skada som uppkommit.

För leasingföretag

Försäkringen riktar sig mot företag som bedriver leasing (inte uthyrning - det är skillnad) och gäller när kunden stjäl varan som hen leasar, t.ex. en bil eller datautrustning.