Täcker ansvarsförsäkring tvister gällande upphovsrätt?

Det beror på verksamhet.

Ansvarsförsäkringen ser lite olika ut beroende på vilken verksamhet det gäller. För företag inom IT-sektorn finns det skydd i ansvarsförsäkringen för skadeståndskrav bl.a. till följd av upphovsrätts- (copyright) och patentintrång. Om någon skulle kräva skadestånd av dig till följd av en sådan händelse skulle vi ta hand om detta. Våra jurister skulle utreda vad som hänt och förhandla med den som kräver skadestånd. Skulle det behöva gå så långt som till domstol så svarar vi för samtliga rättegångskostnader, även motpartens om du skulle förlora målet. Och givetvis betalar vi ut det skadestånd som kan bli aktuellt.