Täcker ansvarsförsäkring tvister gällande upphovsrätt?

Frågat av Richard

Fråga:

Hej! Täcker er ansvarsförsäkring tvister gällande upphovsrätt? Låt oss säga att jag designar en hemsida och så stämmer ett annat företag mig för att de tycker att designen är för lik en hemsida som de har designat. Får jag hjälp av er då med rättegångskostnader och kostnad för eventuellt skadestånd? Därutöver undrar jag vilka försäkringar en webbdesigner och fotograf bör ha.

Svar:

Hej Richard! 

Ansvarsförsäkringen ser lite olika ut beroende på vilken verksamhet det gäller. Men för företag inom IT-sektorn finns det skydd i ansvarsförsäkringen för skadeståndskrav bl.a. till följd av upphovsrätts- (copyright) och patentintrång. Om någon skulle kräva skadestånd av dig till följd av en sådan händelse skulle vi ta hand om detta åt dig. Våra jurister skulle utreda vad som hänt och förhandla med den som kräver skadestånd. Skulle det behöva gå så långt som till domstol så svarar vi för samtliga rättegångskostnader, även motpartens om du skulle förlora målet. Och givetvis betalar vi ut det skadestånd som kan bli aktuellt. 

Förutom ansvarsförsäkring bör du även ha en rättsskyddsförsäkring. Dessutom finns säkert även behov av egendomsförsäkring. Jag ber någon av våra försäkringsrådgivare/säljare att kontakta dig så att du får ett försäkringsförslag.