Försäkring för lätt lastbil

En bra försäkring för olika typer av lätta lastbilar, både flak- och skåpbil samt andra utföranden.

Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt

En bra försäkring för olika typer av lätta lastbilar, både flak- och skåpbil samt andra utföranden.

 • Ingen självrisk vid hyra av bil

  Vi ersätter hela hyran från skadedagen, inte bara en del av den.

 • Välj avbrott istället för hyra av bil

  För att få kontant ersättning när motsvarande bil inte går att hyra.

 • Vi hjälper dig att byta bolag

  Om bilen är försäkrad i annat bolag så kan vi se till att avsluta den försäkringen.


Försäkra lätt lastbil på 3 minuter

Vår lätt lastbilsförsäkring passar alla lätta lastbilar, oavsett om den används för egna transporter, uthyrning eller t.ex. entreprenadarbete. Utöver trafikförsäkring är det bra att försäkra lätt lastbil för olika skadehändelser som den kan råka ut för. Hos oss ingår ersättning för skadegörelse redan i Halvförsäkringen! Om försäkringen ska omfatta skada vid kollision, vägavkörning eller t.ex. för att något faller ned på bilen, så välj Helförsäkring.
Är du privatperson med lätt lastbil?

Här hittar du lätt lastbilsförsäkring för privatpersoner.

Lätt lastbil Hel Halv Trafik
Trafik - personskada

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som bilen vid trafikolycka orsakar personer både i och utanför den. Vår trafikförsäkring gäller alltid utan självrisk för personskador.

Trafik - skada på annan egendom

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som bilen orsakar vid trafikolycka, både på andra fordon liksom på annan egendom utanför bilen och tillkopplat släp.

Stöld & Skadegörelse

Försäkringen ersätter skador vid inbrott och skadegörelse samt stöld av hela bilen eller delar av den.

Brand

Försäkringen ersätter skada på bilen som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Maskinskada

Försäkringen ersätter skada eller fel på vissa komponenter som påverkar bilens funktion, bl.a. motorn. Gäller om bilen både är yngre än 8 år och om den har körts högst 15 000 mil samt att den genomgått service enligt fabrikantens anvisningar.

Glasrutor

Försäkringen ersätter vind-, sido- och bakruta som skadats, exempelvis pga. ett stenskott. Försäkringen gäller inte vid trafikolycka. Om rutan repareras istället för att bytas sänks självrisken till bara 200 kr.

Assistans med bärgning och resor

Försäkringen ersätter assistans och merkostnader vid skada eller annat driftstopp liksom vid förarolycksfall, för

 • bärgning av bilen eller t.ex. starthjälp och låsöppning.
 • returresa för de som var med i bilen.
 • resa för att hämta reparerad bil. 

Lägg till vår försäkring Hyrbil & Extra så kan resan oftast fortsätta med en hyrd bil istället.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader vid tvist och brottmål som rör ägandet eller förandet av bilen. Det kan t.ex. gälla köpet av bilen, reparation och åtal p.g.a. trafikolycka samt Ifs skaderegleringsbeslut. Gäller inte tvist som rör uthyrning av bilen. 

Högsta ersättning är 250 000 kr per skada.

Krishjälp med terapi och rådgivning

Försäkringen erbjuder psykologisk rådgivning i begränsad omfattning efter trafikolycka samt efter t.ex. rån och hot om våld i samband med färd med bilen. Även för bl.a. förare och anställd efter arbetsolycka med bilen. Dessutom erbjuder vi juridisk rådgivning men inte p.g.a. trafik- eller arbetsolycka. Självrisk 0 kr.

Vagnskada

Försäkringen ersätter skador på bilen som uppstått vid trafikolycka och annan yttre olyckshändelse. Gäller även för skada

 • på anordning för lastning och snöplogning samt skada som dessa orsakat på bilen.
 • vid djurtransport för djurtransportbil.

 Om lastbilen inte hyrs ut gäller försäkringen även för

 • olyckshändelse i kupén som skadar interiören upp till ett begränsat belopp med halv självrisk.
 • feltankning med en extra självrisk på 25% av skadekostnaden.

Tillägg för lätt lastbil

Gör försäkringen för lätt lastbil ännu bättre med marknadens förmånligaste villkor. Välj t.ex. att få ersättning för hyra av bil när den egna måste vara på verkstad efter en skada. Om bilen har ett ovanligt utförande kan vår flexibla avbrottsförsäkring vara bättre. Extraskyddet som följer med dessa ger bl.a. sänkt självrisk vid djurkollision.

Har företaget eget gods eller verktyg för arbete i lastbilen?

Komplettera företagets egendomsförsäkring med försäkring för egendom i bil. Då är egna lösa saker försäkrade även när de förvaras eller transporteras i era bilar och släpvagnar.