Skada på hus och hem

Om det hänt en skada i din bostad kan du själv försöka begränsa omfattningen av skadorna. Här kan du läsa om vad du ska göra i olika situationer.

Ring 0771-655 655 om du behöver akut hjälp. Vi har öppet dygnet runt.