Vi hjälper dig!

På den här sidan kan du anmäla vad som hänt och vad du vill ha ersättning för. Börja med att gå till anmälan under respektive skadehändelse högst upp på sidan. Där hittar du även kontaktformulär om du vill mejla till oss.

Vill du prata med oss? Ring 0771-815 818, dygnet runt.

Vår postadress:
If Skadeservice
F200
106 80 Stockholm​

Läs mer om skador:

Ansvarsskada

Vad händer om en kund halkar i företagets lokaler? Vem bär ansvar för snöröjning på taket? Och varför är skriftliga avtal så viktigt? Här har vi samlat några råd och tips om vad du kan göra för att förhindra skador som företaget ansvar för och undvika onödiga tvister.

Skadeförebyggande tips mot ansvarsskador

Databrott

Misstänker du att företaget har drabbats av ett databrott? Så här gör du för att anmäla en skada:

Anmäl skada under arbetstid

Ring Ifs företagsskador på 0771-815 818.

Anmäl skada utanför arbetstid

Ring +46 770-110 840. Samtalet går till SOS International som kollar att det finns en giltig försäkring och meddelar BDO för teknisk support.

Egendomsskada

Brand

Tidig upptäckt av brand minskar skadans omfattning och kostnaderna för återställande samt ökar möjligheterna att snabbt få i gång verksamheten.

Tips för att förhindra och begränsa bränder

Vattenskada 

En vattenskada kan bli väldigt dyr och orsaka mycket besvär. Här kan du läsa om vad du bör tänka på för att undvika eller minimera en vattenskada.

Att undvika och minimera vattenskada

Inbrott 

En inbrottstjuv väljer alltid den lättaste vägen. Genom att satsa på skadeförebyggande åtgärder minskar du risken för inbrott.

Skydda företaget mot inbrott – Skydd- och larmklasser

Storm

När det blåser upp till storm finns det vissa åtgärder som bör vidtas för att undvika eller begränsa skador på både föremål och själva byggnaden.

Begränsa skadorna vid storm​​​

Fordonsskada

Vad ska du göra om du till exempel har fått inbrott i bilen? Ringer man polisen först? Eller hur gör man när man kört på ett rådjur? Här kan du läsa om vanliga skadehändelser och vad du ska göra om olyckan inträffar.

Mer om fordonsskador 

Jag behöver bärgning

Här hittar du telefonnummer som du ska ringa om du behöver bärgning.

Kontakta en bärgare

En glasruta har gått sönder

Har du fått ett stenskott, en spricka eller vindrutan krossad?

Få glasrutan reparerad

Anmäl skada på nätet

Har du t.ex. krockat eller råkat ut för skadegörelse? Anmäl skadan direkt.

Anmäl skada här

Olycksfall

Med olycksfall menas en kroppsskada som drabbar dig ofrivilligt genom en plötslig och oförutsedd yttre händelse. Läs mer om vad ett olycksfall kan innefatta och vilka kostnader som ersättas via din försäkring.

Läs mer om olycksfall

Sjukvård

If Vårdplanering hjälper dig med rådgivning och att snabb få behandling när du har drabbats av en sjukdom eller skada. Med vår sjukvårdsförsäkring får du tillgång till ett nätverk av välrenommerade vårdgivare.

Kris

När man varit med om traumatiserande händelser kan man behöva hjälp av psykolog för att bearbeta sina upplevelser. Krisförsäkringen ger möjlighet till kristerapi hos legitimerad psykolog om du får en akut psykisk kris som lett till eller hotar att leda till allvarlig funktionsnedsättning, och som förorsakats av allvarlig traumatisk händelse. Den händelse som utlöst akut psykisk kris skall vara närliggande i tid och ha direkt samband med krissymptomen.

Ifs Krisjour avgör vad som bedöms vara en akut psykisk kris och bedömer vilken omfattning av behandlingsinsats som är nödvändig för att behandla kristillståndet. Försäkringen tillhandahåller dessutom kristerapi för nära anhöriga vid den försäkrades dödsfall. All krisbehandling skall ske i Sverige".

Kontakta Ifs Krisjour för att få hjälp att hitta lämplig behandling hos en legitimerad psykolog.

TELEFON: 08-505 140 87

Reseskada

Här kan du läsa om vad som gäller för tjänstereseförsäkringen utifrån vår standardomfattning, både när det kommer till resor inom Sverige och utomlands. Vad ska du göra om t.ex. du eller ditt bagage blir försenat under resan? Eller vem ska du kontakta om du blir sjuk eller om det händer något akut? Läs om hur du hanterar vanliga skadehändelser under resan eller när du befinner dig i ett annat land.

Läs mer om reseskador

Transportskada

Genom att förpacka dina varor på rätt sätt minskar du risken för stöld och skador under transporten. Vi rekommenderar att du alltid väljer transportföretag som du känner förtroende för, antingen av egen erfarenhet eller genom goda omdömen från andra.

Instruktioner vid skada eller förlust​ 

Läs mer om transportsäkerhet 

Fartygsskada

Det är mycket som kan gå fel när ett fartyg till exempel ska bogseras, vinteruppläggas eller navigeras genom trånga och tätt trafikerade farvatten. Vi vet vilka fartygsskador som är vanligast och delar gärna med oss av våra erfarenheter.

Läs mer om att förebygga skador på fartyg

Förskola och skola

Skadeanmälan för skolbarn

Om ditt barn råkat ut för ett olycksfall som ersätts genom förskolans- eller skolans olycksfallsförsäkring kan du anmäla det här.

För att veta vilka kommuner som har olycksfallsförsäkring hos oss, om försäkringen gäller under skoltid eller dygnet runt och hur du går tillväga vid en skada – Läs mer om olycksfall inom förskola och skola.

Gruppförsäkring

Är du ansluten till en gruppförsäkring och vill anmäla en skada? Anmäl skadan här