Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring för företag är en försäkring som ger dig, dina anställda och besökare ett bra försäkringsskydd vid olycksfall.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
Formuläret skickas...
  • Ersättning för kostnader

    Ersätter kostnader för vård, läkemedel, resekostnader, tandbehandling och rehabilitering.

  • Snabb och enkel hjälp

    Vi hjälper dig snabbt med ersättning och hantering av ditt ärende.

  • Ingen självrisk

    Du betalar aldrig någon självrisk när det inträffat en skada.


Olycksfallsförsäkring för företag

Olycksfallsförsäkring för företag är en försäkring som ger dig, dina anställda och besökare ett bra försäkringsskydd vid olycksfall. Många företag saknar helt olycksfallsförsäkring för sig själv, de anställda och besökare.

Det går aldrig att förutse en olycka men om den skulle inträffa är det viktigt med ett försäkringsskydd. Personen som utsätts får då ersättning för vård, läkemedel, resekostnader, tandbehandling, rehabilitering samt ersättning vid bestående skador och invaliditet.​

Försäkringsskydd Skydd ingår
Kostnader för vård och behandling

Försäkringen ger ersättning för kostnader för vård, medicin och hjälpmedel. Du får också ersättning för behandling av tandskada vid ett olycksfall.

Resekostnader

Ersättning för resekostnader i sambad med vård och behandling.

Krishantering

Tillgång till kristerapi vid traumatiska händelser. 

Ersättning vid invaliditet/bestående skada

Du får ersättning om du drabbas av en bestående skada efter ett olycksfall. Läkare bedömer hur nedsatt kroppsfunktionen är räknat i procent. Den ersättning du får är procentsatsen av det valda försäkringsbeloppet. Du betalar ingen självrisk. 

Lägg till extra skydd Extra skydd
Ersättning för sveda och värk

Ersättning för sveda och värk om olycksfallet medfört sjukskrivning till minst 25 % under mer än 30 dagar under skadans normala akuta behandlings- och läkningstid. Om skadan varit svår kan ersättning lämnas oberoende av 30-dagars regel.

Ersättningen betalas ut när den akuta läkningstiden upphört.

Ersättning vid förlorad arbetsförmåga

Du får ersättning om du drabbas av ett olycksfall och skadar dig på ett sådant sätt att du förlorar din arbetsförmåga med minst 50 %. Nedsättningen av arbetsförmågan bedöms i förhållande till arbetsförmågan innan olycksfallet inträffade. Ersättningen betalas ut när alla möjligheter till rehabilitering och arbetsträning har utretts. 

Överfall

Ersätter det skadestånd för personskada som de försäkrade har rätt till om de försäkrade utsätts för uppsåtligt våld eller hot om våld.

Den försäkrade ska visa att han/hon är berättigad till skadestånd och att gärningsmannen är okänd eller inte kan betala skadestånd.

Försäkringsskydd vid olycksfall

Olycksfallsförsäkring är viktigt för alla, för det vore synd om någon blev skadad på jobbet utan att få någon ersättning. Vi erbjuder en flexibel försäkring för företag, föreningar och organisationer och ger ett bra försäkringsskydd vid ett eventuellt olycksfall.

Välj vem som ska omfattas av försäkringen

När du väljer att köpa försäkringen väljer du själv om du vill att försäkringen ska gälla för dina anställda, kunder, besökare eller deltagare på eventuella evenemang ditt företag anordnar. Det är också möjligt att anpassa försäkringen genom att välja om den ska gälla under arbetstid, fritid eller under en tidsbestämd period. Vår olycksfallsförsäkring gäller även när dina anställda jobbar hemifrån.

Krishantering som grundskydd

Du kan välja att endast köpa en försäkring för krishantering. Det innebär att om du är med om en traumatisk händelse får du tillgång till vår krisjour som hanteras av SOS International dygnet runt. Här kan du snabbt komma i kontakt med en legitimerad psykolog.

Prata med oss om olycksfallsförsäkring

Vi hjälper dig och anpassar försäkringen så den passar ditt företag. Fyll i en offertförfrågan så kontaktar vi dig så snart som möjligt för att ge dig ett pris.