Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring för företag är en försäkring som ger dig, dina anställda och besökare ett bra försäkringsskydd vid olycksfall.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
  • Ersättning för kostnader

    Ersätter kostnader för vård, läkemedel, resekostnader, tandbehandling och rehabilitering.

  • Brett skydd

    Försäkringsskyddet gäller oavsett när och var dina anställda utför sina ordinarie arbetsuppgifter.​

  • Ingen självrisk

    Du betalar aldrig någon självrisk när det inträffat en skada.

Olycksfallsförsäkring för företag

Olycksfallsförsäkring för företag är en försäkring som ger dig, dina anställda och besökare ett bra försäkringsskydd vid olycksfall. Många företag saknar helt olycksfallsförsäkring för sig själv, de anställda och besökare.

Det går aldrig att förutse en olycka men om den skulle inträffa är det viktigt med ett försäkringsskydd. Personen som utsätts får då ersättning för vård, läkemedel, resekostnader, tandbehandling, rehabilitering samt ersättning vid bestående skador och invaliditet.​

Försäkringsskydd Skydd ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Lägg till extra skydd Extra skydd
Ingår
Ingår

Olycksfall vid hybridarbete

Under de senaste åren har det skett en förändring i hur människor kan och väljer att arbeta. Fler och fler väljer hybridarbete och vissa har helt och hållet bytt ut det fysiska kontoret mot andra flexibla arbetsplatser.

Olycksfallsförsäkringen gäller oavsett när och var man arbetar så länge man utför sina ordinarie arbetsuppgifter. Detta betyder att man t.ex. kan arbeta från ett fik, hemifrån, eller från landstället och fortfarande vara skyddad av sin försäkring. 

Försäkringsskydd vid olycksfall

Som arbetsgivare har du ett ansvar att säkerställa en trygg och hälsosam arbetsplats och kan bli ersättningsskyldig om dina anställda skadas i arbetet. Vi erbjuder en flexibel försäkring för företag som ger ett bra försäkringsskydd vid ett eventuellt olycksfall, detta oavsett när och var dina anställda utför sina ordinarie arbetsuppgifter.

Välj vem som ska omfattas

När du väljer att köpa försäkringen väljer du själv om du vill att försäkringen ska gälla för dina anställda, kunder, besökare eller deltagare på eventuella evenemang ditt företag anordnar. Det är också möjligt att anpassa försäkringen genom att välja om den ska gälla under arbetstid, fritid eller under en tidsbestämd period. Vår olycksfallsförsäkring gäller även när dina anställda jobbar hemifrån.

Krishantering som grundskydd

Du kan välja att endast köpa en försäkring för krishantering. Det innebär att om du är med om en traumatisk händelse får du tillgång till vår krisjour som hanteras av If resehjälp dygnet runt. Här kan du snabbt komma i kontakt med en legitimerad psykolog.