Olycksfallsförsäkring för företag och anställda

Olycksfallsförsäkring för företag är en försäkring som ger dig, dina anställda och besökare ett bra försäkringsskydd vid olycksfall.

Anmäl skada

Be om offert

 1. Fyll i ditt organisationsnummer
 2. Fyll i några detaljer om ditt företag
 3. En rådgivare kontaktar dig för pris
Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer

Fördelar med vår olycksfallsförsäkring

 • 0 kr i självrisk

  Du betalar aldrig någon självrisk när du ska få ersättning via försäkringen.

 • Ersättning för kostnader som uppstår

  Försäkringen ersätter bland annat kostnader för vård, läkemedel, resekostnader, tandbehandling och rehabilitering.

 • Brett skydd

  Men försäkringen lämnar även ersättning för medicinsk invaliditet, dödsfall och ekonomisk invaliditet utanför Norden.

Hur fungerar försäkringen?

Olycksfallsförsäkring för företag är en försäkring som ger dig, dina anställda och besökare ett bra försäkringsskydd vid olycksfall. Många företag saknar helt olycksfallsförsäkring för sig själv, de anställda och besökare.


Det går aldrig att förutse en olycka men om den skulle inträffa är det viktigt med ett försäkringsskydd. Personen som utsätts får då ersättning för vård, läkemedel, resekostnader, tandbehandling, rehabilitering samt ersättning vid bestående skador och invaliditet.​

Detta ingår i försäkringen

Försäkringsskydd Ingår Ingår

Försäkringen ger ersättning för kostnader för vård, medicin och hjälpmedel. Du får också ersättning för behandling av tandskada vid ett olycksfall.

Ingår

Ersättning för resekostnader i samband med vård och behandling.

Ingår

Tillgång till kristerapi vid traumatiska händelser. 

Ingår

Du får ersättning om du drabbas av en bestående skada efter ett olycksfall. Läkare bedömer hur nedsatt kroppsfunktionen är räknat i procent. Den ersättning du får är procentsatsen av det valda försäkringsbeloppet. 

Ingår

Du får ersättning om du drabbas av ett olycksfall och skadar dig på ett sådant sätt att du förlorar din arbetsförmåga med minst 50 %. Nedsättningen av arbetsförmågan bedöms i förhållande till arbetsförmågan innan olycksfallet inträffade. Ersättningen betalas ut när alla möjligheter till rehabilitering och arbetsträning har utretts. 

Ingår
Tilläggsförsäkringar Extra skydd Extra skydd

Ersättning för sveda och värk om olycksfallet medfört sjukskrivning till minst 25 % under mer än 30 dagar under skadans normala akuta behandlings- och läkningstid. Om skadan varit svår kan ersättning lämnas oberoende av 30-dagars regel.

Ersättningen betalas ut när den akuta läkningstiden upphört.

Ingår

Ersätter skadestånd för personskada som de försäkrade har rätt till om de utsätts för uppsåtligt våld eller hot om våld under tjänsteutövning, samt till och från arbetet.​

Den försäkrade ska visa att han/hon är berättigad till skadestånd och att gärningsmannen är okänd eller inte kan betala skadestånd.

Ingår

Be om offert

 1. Fyll i ditt organisationsnummer
 2. Fyll i några detaljer om ditt företag
 3. En rådgivare kontaktar dig för pris
Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
Ansvar som arbetsgivare

Vad gäller på hemmakontoret?

Under de senaste åren har det skett en förändring i hur människor kan och väljer att arbeta. Fler och fler väljer hybridarbete och vissa har helt och hållet bytt ut det fysiska kontoret mot andra flexibla arbetsplatser.

Olycksfallsförsäkringen gäller oavsett när och var man arbetar så länge man utför sina ordinarie arbetsuppgifter. Detta betyder att man t.ex. kan arbeta från ett fik, hemifrån, eller från landstället och fortfarande vara skyddad av sin försäkring. 

Så hjälper försäkringen

Vanliga ärenden

 • Hur får man ersättning för ärr?

  En ärrbedömning kan göras i de fall där det finns fula ärr kvar ett år efter olyckshändelsen. För att ersättning ska lämnas krävs att ärret är väl synligt. Vi ber då om bilder för att kunna göra en ärrbedömning. Det fungerar bra med bilderna tagna med mobil eller digital kamera. Ärrbedömning baserar sig på Ifs ärrtabell och trafikskadenämndens referensmaterial/bilder. Ersättningen för ärr beräknas i förhållande till försäkringsbeloppet för medicinsk invaliditet.

 • Vad gäller vi skador på tänder?

  Tandskada hos vuxna

  Om man skadar tänderna i sitt arbete finns en allmän arbetsskadeförsäkring. Vi rekommenderar dig att kontakta Försäkringskassan för ytterligare information. Om Försäkringskassan kommer fram till att det är en arbetsskada täcker den allmänna försäkringen kostnaderna för de undersökningar och behandlingar. Kostnader som inte ersätts via Försäkringskassan kan Olycksfallsförsäkringen ersätta.

  Tandskador till följd av olycksfall som händer på fritiden kan ersättas via Olycksfallsförsäkringen.

 • Ring oss dygnet runt

  Vid behov av akut vård utomlands får du hjälp av vår resehjälp dygnet runt. Vi kan ställa betalningsgaranti till läkare och sjukhus samt arrangerar även hemtransport som är nödvändig på grund av medicinska skäl.

 • Ersättning för kvarstående besvär

  Om du efter ett olycksfall får en bestående nedsatt kroppslig funktion kallas det för medicinsk invaliditet. Ersättningens storlek beror på invaliditetsgraden. Medicinsk invaliditetsutredning görs tidigast ett år efter olyckshändelsen.

 • Vilka kostnader kan ersättas?

  • kostnader för offentlig vård
  • receptbelagd medicin upp till högkostnadsskyddet
Läs mer om ersättning vid olycka

Skatteregler

Fler försäkringar för dig och din personal