Byggherreansvar

Byggherreansvar är en försäkring som skyddar mot bl.a. skadeståndsanspråk i samband med byggnadsarbete. En anpassad ansvarsförsäkring för byggherre.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer

Ansvarsförsäkring för byggherre

  • Vi utreder & förhandlar

    ​Vi utreder om byggherren ska betala skadestånd och förhandlar med den som kräver skadestånd.

  • Företräder i domstol & betalar kostnader

    Vi för byggherrens talan i domstol och betalar rättegångskostnader och eventuellt skadestånd.

Byggherreansvarförsäkring är vår försäkring för byggherre som innehåller skydd mot bl.a. skadeståndsanspråk i samband med byggnads- och anläggningsarbete. En byggherre kan t.ex. råka ut för att få betala skadestånd till grannar och andra för skada och intrång i samband med byggnadsarbete eller anläggningsarbete. Med byggherre menas den ägare eller brukare av fastighet för vars räkning entreprenaden utförs. Byggherreförsäkring täcker även övertaget byggherreansvar.

Besiktning

I vissa fall gör vi en besiktning och undersöker då bl.a. skaderisker för omgivningen, arbetsmetoder, skyddsåtgärder och säkerhetsföreskrifter.

Vilka skyldigheter har byggherren?

Ansvarsförsäkringen för byggherre innebär inte att byggherren kan frångå sina skyldigheter att genomföra de skyddsåtgärder som är nödvändiga för att förebygga skada. Det faktum att man har en försäkring får inte heller medföra att man väljer billigare och mera riskabla arbetsmetoder än man annars skulle gjort.

För att försäkringen ska gälla får inte heller byggherren eller entreprenören välja att ta konsekvenserna av en beräknad skada i stället för att vidta skyddsåtgärder, även om skyddsåtgärderna kostar mer än en eventuell skada. Byggherreansvar är en punktförsäkring, dvs. man måste ha en separat försäkring för varje objekt.

Pris på byggherreförsäkring

Kontakta oss så ger vi prisförslag senast nästkommande vardag – fyll i en offertförfrågan.

Specifikt skydd inom branschen