Försäkring utomlands

Om du ska bo utanför Sverige en längre period för att studera eller arbeta, eller om du väljer att utvandra behöver du se över dina försäkringar för att ha rätt skydd om något händer.

Du säsongsarbetar

Ungdomar säsongsarbetar gärna utomlands under en period och behöver naturligtvis försäkringar under tiden.

Hemförsäkringens reseskydd gäller 45 dagar och du kan förlänga det upp till ett år. En förutsättning för att försäkringen ska gälla är att du har betalat resan själv. 

Reseskyddet gäller för sådant som har med dig som privatperson att göra, till exempel om dina personliga tillhörigheter blir stulna vid ett inbrott eller om du får en blindtarmsinflammation. För att få ersättning om du skadar dig i samband med jobbet behöver din arbetsgivare har ordnat försäkring för dig. 

Med skidglasögonen på
Hemförsäkringens reseskydd gäller vid säsongsarbete.

Du utvandrar

Om du väljer att flytta från Sverige och folkbokföra dig i ett annat land gäller inte de svenska försäkringarna på samma sätt som tidigare.

Flyttat utomlands
Dina svenska försäkringar gäller inte när du utvandrar.

Hemförsäkringen

– gäller endast för skador som inträffar i Sverige. Reseskyddet upphör därmed att gälla. 

Personförsäkringar

–  alla typer av personförsäkring upphör att gälla det datum du flyttar från Sverige. I EU är det ett krav att du tecknar ett privat sjukförsäkring. 

Bilförsäkringen

– din svenska bilförsäkring gäller inte för skador på bilen som inträffat utomlands om bilen varit utanför Sverige i mer än 6 månader.

Hund- och kattförsäkring

– kan ibland förlängas till att gälla men du måste kontakta oss först innan du flyttar.

Privat semesterresa

Om du åker på en privat resa räcker det oftast med det reseskydd du har genom hemförsäkringen.

Akut sjukdom, olycksfallsskada, stölder och skadeståndskrav täcks in av reseskyddet. Försäkringen gäller i 45 dagar, men kan förlängas upp till ett år. 

Hur omfattande reseskydd du har beror på vilken typ av hemförsäkring du har valt. Jämför reseskyddet och se om du har den hemförsäkring som passar dig och dina behov bäst. 

Båtar vid strandkanten
På semesterresor räcker det vanligen med hemförsäkringens reseskydd.

Du bor delvis utomlands

Hur försäkringar gäller beror på om du är folkbokförd i Sverige eller i ett annat land. Reglerna för var du ska vara folkbokförd bor i första hand på hur mycket tid du tillbringar i Sverige respektive det andra landet. Mer information om detta hittar du hos Skatteverket.

Hur olika försäkringar gäller om du är folkbokförd i Sverige, men bor utomlands längre perioder kan du läsa om nedan. 
 

Senast uppdaterad 11 februari 2019