Försäkring utomlands

Om du ska bo utanför Sverige en längre period eller om du väljer att utvandra behöver du se över dina försäkringar för att ha rätt skydd om något händer.

Du säsongsarbetar

Ungdomar säsongsarbetar gärna utomlands under en period och behöver naturligtvis försäkringar under tiden. Hemförsäkringens reseskydd gäller 45 dagar och du kan förlänga det upp till ett år. En förutsättning för att försäkringen ska gälla är att du har betalat resan själv. 

Reseskyddet gäller för sådant som har med dig som privatperson att göra, till exempel om dina personliga tillhörigheter blir stulna vid ett inbrott eller om du får en blindtarmsinflammation. För att få ersättning om du skadar dig i samband med jobbet behöver din arbetsgivare har ordnat försäkring för dig. 

Du utvandrar

Om du väljer att flytta från Sverige och folkbokföra dig i ett annat land gäller inte de svenska försäkringarna på samma sätt som tidigare. 

 • Hemförsäkringen – gäller endast för skador som inträffar i Sverige. Reseskyddet upphör därmed att gälla. 
 • Personförsäkringar –  alla typer av personförsäkring upphör att gälla det datum du flyttar från Sverige. I EU är det ett krav att du tecknar ett privat sjukförsäkring. 
 • Bilförsäkringen – din svenska bilförsäkring gäller inte för skador på bilen som inträffat utomlands om bilen varit utanför Sverige i mer än 6 månader.
 • Hund- och kattförsäkring – kan ibland förlängas till att gälla men du måste kontakta oss först innan du flyttar.

Privat semesterresa

Om du åker på en privat resa räcker det oftast med det reseskydd du har genom hemförsäkringen. Akut sjukdom, olycksfallsskada, stölder och skadeståndskrav täcks in av reseskyddet. Försäkringen gäller i 45 dagar, men kan förlängas upp till ett år. 

Hur omfattande reseskydd du har beror på vilken typ av hemförsäkring du har valt. Jämför reseskyddet och se om du har den hemförsäkring som passar dig och dina behov bäst. 

Du bor delvis utomlands

Hur försäkringar gäller beror på om du är folkbokförd i Sverige eller i ett annat land. Reglerna för var du ska vara folkbokförd bor i första hand på hur mycket tid du tillbringar i Sverige respektive det andra landet. Mer information om detta hittar du hos Skatteverket.

Hur olika försäkringar gäller om du är folkbokförd i Sverige, men bor utomlands längre perioder kan du läsa om nedan. 
 

Hemförsäkringen

Hemförsäkringen

I hemförsäkringen ingår reseskydd för 45 dagars resa i hela världen. Detta reseskydd kan förlängas upp till ett år. Reseskyddet gäller för följande:

 • Akuta sjukdomar och olycksfallsskador som inträffar under utlandsresan. Du får ersättning för vårdkostnaderna i ett annat land. 
 • Stöld av dina personliga tillhörigheter upp till 30 000 kronor. Om du har Hem Extra är beloppsgränsen 50 000 kronor, för Stor Hem är det 80 000 kronor. 
 • Om du utsätts för misshandel, rån eller överfall.
 • Hjälp om du blir skadeståndsskyldig.

Begränsningar i försäkringen

 • Om du redan var sjuk eller skadad när resan påbörjades.
 • Du har haft samma eller liknande symptom inom 3 månader från avresan.
 • Om du har folkbokfört dig i ett annat land gäller inte hemförsäkringens reseskydd längre och därmed kan du inte få ersättning för skador som inträffat utomlands.  

Bilförsäkringen

Du kan ta med bilen utomlands i upp till sex månader och ha samma försäkringsskydd som när du är i Sverige. Om bilen varit utomlands under mer än 182 dagar under en 12 månaders period ersätter vanligtvis inte din svenska bilförsäkring skador som inträffar utomlands. Trafikförsäkringen är undantagen från den regeln och gäller så länge försäkringen är betald, men som längst till nästa förfallodag.

Beställ gärna ett Grönt Kort som är ett bevis på att du har en svensk trafikförsäkring.

Om du planerar att vistas i ett annat land längre tid än sex månader, måste du vanligtvis bosätta dig i det landet och du måste registrera din bil där så fort som möjligt. Det är normalt sett inte tillåtet att ha sin bil registrerad i ett land där man har en andrabostad eller fritidsbostad. Oavsett var du bor i EU ska din bil vara registrerad i det land där du vanligtvis bor eller där du är bosatt.

Om du vistas i ett annat EU-land i högst sex månader och bilen inte är registrerad där, är det olagligt att låna eller hyra ut bilen till någon som är bosatt i det landet. Den personen får bara köra din bil om du är med i bilen. Du får dock låna ut din bil till vänner eller familj på besök, under förutsättning att de inte är bosatta i ditt nya land.

Sjuk- och olycksfallsförsäkringen

Sjuk- och olycksfallsförsäkringen gäller i Norden. Försäkringen gäller också vid tillfällig vistelse utanför Norden som varar i högst ett år. I sådant fall ersätts inte kostnader för tandskada eller rese- och behandlingskostnader.

Vid längre vistelse utanför Norden kan försäkringen efter överenskommelse i vissa fall fortsätta att gälla. Kontakta oss om du ska vara borta längre. 

Dessa regler gäller alla våra personförsäkringar.

Hundförsäkringen

Hundförsäkringen gäller inom Norden och vid tillfällig vistelse under högst 45 dagar i ett annat land i Europa dit hundar och katter enligt Jordbruksverkets bestämmelser får åka fram och tillbaka utan att behöva sitta i karantän. Om du vill vara borta längre tid eller åka till ett land som kräver vistelse i karantän kontaktar du oss på telefon 0770-117 177 .

Här hittar du tips om att resa med hund.

Senast uppdaterad 11 februari 2019

People Abroad

Försäkring vid studier, praktik och jobb utomlands i hela världen upp till 5 år.

Läs om People Abroad
Solstolar

Vid skada på resa

Om du har blivit sjuk, skadad eller blivit bestulen på resan hjälper vi dig. Om det är akut ringer du SOS International. 

Så här gör du om något hänt