Försäkring utomlands

Om du ska bo utanför Sverige en längre period för att studera eller arbeta, eller om du väljer att utvandra behöver du se över dina försäkringar för att ha rätt skydd om något händer.

Du säsongsarbetar

Ungdomar säsongsarbetar gärna utomlands under en period och behöver naturligtvis försäkringar under tiden.

Hemförsäkringens reseskydd gäller 45 dagar och du kan förlänga det upp till ett år. En förutsättning för att försäkringen ska gälla är att du har betalat resan själv. 

  • Reseskyddet gäller för sådant som har med dig som privatperson att göra, till exempel om dina personliga tillhörigheter blir stulna vid ett inbrott eller om du får en blindtarmsinflammation.
  • För att få ersättning om du skadar dig i samband med jobbet behöver din arbetsgivare ha ordnat försäkring för dig. 

Du studerar eller arbetar utomlands

Om du tillfälligt ska bo utomlands för att studera eller arbeta kan du teckna Bo Utomlands-försäkringen. Den gäller i upp till fem år i hela världen. 

Med denna försäkring har du ett skydd som gäller för dig och dina saker, ett reseskydd om du till exempel vill resa på semester under din tid utomlands. Det ingår även en sjuk- och olycksfallsförsäkring som täcker kostnader om du blir akut sjuk eller skadad utomlands. 

Läs om Bo Utomlands-försäkringen

Du utvandrar

Om du väljer att flytta från Sverige och folkbokföra dig i ett annat land gäller inte de svenska försäkringarna på samma sätt som tidigare. 

Hemförsäkringen

– gäller endast för skador som inträffar i Sverige. Reseskyddet upphör därmed att gälla. 

Bilförsäkringen

– din svenska bilförsäkring gäller inte för skador på bilen som inträffat utomlands om bilen varit utanför Sverige i mer än 6 månader.

Personförsäkringar

–  alla typer av personförsäkring upphör att gälla det datum du flyttar från Sverige. I EU är det ett krav att du tecknar ett privat sjukförsäkring. 

Hund- och kattförsäkring

– kan ibland förlängas till att gälla men du måste kontakta oss först innan du flyttar.

Du bor delvis utomlands

Hur försäkringar gäller beror på om du är folkbokförd i Sverige eller i ett annat land. Reglerna för var du ska vara folkbokförd beror i första hand på hur mycket tid du tillbringar i Sverige respektive det andra landet. Här kan du läsa om hur försäkringarna gäller om du är folkbokförd i Sverige, men bor utomlands under längre perioder.

Senast uppdaterad 11 oktober 2021