Konsultförsäkring

Få offert på försäkring för konsulter

Konsultförsäkring för alla typer av konsulter. Alltid anpassat försäkringsskydd för din konsultverksamhet, oavsett bransch och uppdragets storlek.


  • Tar hand om skadeståndskrav

    Vi utreder och ersätter skadestånd, t.ex. vid misstag i rollen som rådgivare.

  • Toppbetyg på skadehantering

    Våra kunder ger oss 9 av 10 i betyg på hur enkelt vi hanterar er skador.

  • Delbetala utan avgift

    Dela upp betalningen på upp till 12 månader utan extra kostnad.

Försäkringsskydd för konsulter

Vi anpassar försäkringen efter: Företagsanpassat
Dina saker

Hur mycket skulle din verksamhet påverkas om t.ex. datorn går sönder och allt du jobbat på raderas?

Inbrott, brand, vattenläckor och andra olyckor 
Skydda dina saker som exempelvis produkter, material, inventarier och annan utrustning. Allt från din dator till möblerna på kontoret.

Förlorad vinst pga. att något går sönder
Om din verksamhet pausas pga. att något går sönder är sannolikheten stor att du tappar inkomst. Med vår avbrottsförsäkring får du ersättning vid utebliven vinst.

Ditt företags ansvar

Ansvarsförsäkring hjälper dig att bl.a. hantera skadeståndskrav för misstag, t.ex. vid felaktig rådgivning.

Skadeståndskrav
T.ex. om projektet du jobbar med går åt skogen och du blir stämd av kunden.

Tvister
Vi hjälper dig med förhandling och ersättning om du hamnar i en rättslig tvist.

Dataintrång
Om någon hackar din dator riskerar du att känslig information om din kund sprids eller något du jobbat på länge raderas. 

Dig och eventuellt anställda

Hur skulle företaget påverkas om du blir sjuk?

Sjukdom
Ge dig och dina anställda förmånen till privat vård utan långa väntetider.

Olycksfall
Ge dig och dina anställda ett skydd som ger ersättning för vårdkostnader, läkemedel, resekostnader, rehablitering m.m om det inträffar en olycka.

Tjänsteresa
Få ersättning vid t.ex. förseningar och olyckor på resan.

Kostnader vid arbetsoförmåga
Ersätter de kostnader och förlorad vinst som kan uppstå i samband med sjukskrivningar. T.ex. kostnad för vikarie eller ersättning vid förlorad inkomst.

Din bil

Vilken försäkringsomfattning behövs om du har en bil i företaget?

Trafikförsäkring
Gäller för skador på personer samt andras fordon och egendom.

Halvförsäkring
Utöver det som trafikförsäkringen täcker ingår bl.a. skador på glasrutor, skadegörelse eller brand på ditt egna fordon.

Helförsäkring
Heltäckande skydd för ditt fordon som utöver halvförsäkringen innefattar yttre skador samt interiörskador i samband med trafikolycka.

Rätt försäkring för din konsultverksamhet​

I försäkringen för konsulter ingår t.ex. professionsansvarsförsäkring som omfattar skadeståndskrav även för s.k. ren förmögenhetsskada som beror på felaktiga råd, beräkningar, anvisningar, ritningar eller beskrivningar.​ Även rättsskyddsförsäkring ingår, vilket innebär att vi för din talan i rättegång och betalar rättegångskostnader.


Branschanpassade konsultförsäkringar

Vill du veta mer? Här kan du läsa om olika typer av konsultförsäkringar.