Bilförsäkring för företag

Försäkra bilen hos oss på mindre än 3 minuter och känn dig trygg med att välja rätt bilförsäkring för ditt företag.

Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt

Fördelar med vår bilförsäkring för företag

 • 0 kr självrisk för personskada

  Gäller alltid hos oss. Ni kan också välja 0 kr trafiksjälvrisk vid egendomsskada.

 • Hyr bil utan självrisk

  Vi betalar hela hyran från första dagen, inte bara en del av den.

 • Vi hjälper dig att byta bolag

  Om bilen är försäkrad i annat bolag så kan vi se till att avsluta den försäkringen.


Försäkra din företagsbil hos oss

Vår bilförsäkring för företag passar de flesta personbilar, även de som hyrs ut. Bilen måste alltid ha trafikförsäkring om den inte är avställd. I vår bilförsäkring erbjuder vi också skydd för skada på och förlust av er företagsbil.

Redan i Halvförsäkringen ingår bl.a. ersättning för skada som har uppstått genom skadegörelse. Med Helförsäkring är bilen även skyddad om den t.ex. blir påkörd, kör av vägen eller om något faller ned på bilen.

Läs även om försäkring för lätt lastbil
Här hittar du bilförsäkring för privatpersoner

Personbil Hel Halv Trafik
Trafik - personskada

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som bilen vid trafikolycka orsakar personer både i och utanför den. Vår trafikförsäkring gäller alltid utan självrisk för personskador.

Trafik - skada på annan egendom

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som bilen orsakar vid trafikolycka, både på andra fordon liksom på annan egendom utanför bilen och tillkopplat släp.

Stöld & Skadegörelse

Försäkringen ersätter skador vid inbrott och skadegörelse samt stöld av hela bilen eller delar av den. 

Om bilen är värd över 1 500 000 kr eller om det anges för försäkringen måste den ha godkänd spårningsutrusning med larmcentralkoppling. Detta gäller inte för utryckningsfordon, t.ex. ambulans.

Brand

Försäkringen ersätter skada på bilen som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Maskinskada

Försäkringen ersätter skada eller fel på vissa komponenter som påverkar bilens funktion, bl.a. motorn. Gäller om bilen både är yngre än 8 år och om den har körts högst 15 000 mil samt att den genomgått service enligt fabrikantens anvisningar.

Glasrutor

Försäkringen ersätter vind-, sido- och bakruta som skadats, exempelvis pga. ett stenskott. Försäkringen gäller inte vid trafikolycka. Om rutan repareras istället för att bytas sänks självrisken till bara 200 kr.

Assistans med bärgning och resor

Försäkringen ersätter assistans och merkostnader vid skada eller annat driftstopp liksom vid förarolycksfall, för

 • bärgning av bilen eller t.ex. starthjälp och låsöppning.
 • returresa för de som var med i bilen.
 • resa för att hämta reparerad bil. 

Lägg till vår försäkring Hyrbil & Extra så kan resan oftast fortsätta med en hyrd bil istället.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader vid tvist och brottmål som rör ägandet eller förandet av bilen. Det kan t.ex. gälla köpet av bilen, reparation och åtal p.g.a. trafikolycka samt Ifs skaderegleringsbeslut. Gäller inte tvist som rör uthyrning av bilen. 

Högsta ersättning är 250 000 kr per skada.

Krishjälp med terapi och rådgivning

Försäkringen erbjuder psykologisk rådgivning i begränsad omfattning efter trafikolycka samt efter t.ex. rån och hot om våld i samband med färd med bilen. Även juridisk rådgivning men inte p.g.a. trafikolycka. Självrisk 0 kr.

Vagnskada

Försäkringen ersätter skador på bilen som uppstått vid trafikolycka och annan yttre olyckshändelse. För bil som inte hyrs ut gäller försäkringen även för

 • skada pga. feltankning med en extra självrisk på 25 % av skadekostnaden.
 • olyckshändelse i kupén som skadar interiören upp till ett begränsat belopp med halv självrisk.

 Försäkringen behövs inte om bilen har vagnskadegaranti.

Har företaget arbetsverktyg eller gods i bilen?

Med försäkring för egendom i bil kompletteras företagets egendomsförsäkring så att egna lösa saker är försäkrade när de förvaras eller transporteras i era företagsbilar och släp.

Tillägg för bilförsäkring företag

Gör din försäkring för företagsbil ännu bättre med marknadens förmånligaste villkor. Välj t.ex. att få ersättning för hyra av bil när den egna t.ex. måste vara på verkstad efter en skada. Extraskyddet som följer med ger bl.a. sänkt självrisk vid djurkollision och bättrar på bilens vagnskadegaranti.

Läs mer om försäkringen