Bilförsäkring för företag

Se pris och köp här

Försäkra bilen hos oss och känn dig trygg med att välja rätt försäkring för din företagsbil, tjänstebil eller lätt lastbil. Vi erbjuder rätt bilförsäkring för ditt företag.

Vår bilförsäkring för företag kan omfatta allt från trafikförsäkring till ett fullständigt skydd för företagets bil och det som transporteras i den. Försäkringen är flexibel och du kan själv välja omfattning för att få rätt skydd för företagsbilens ändamål och hur den används, oavsett om det gäller en personbil, budbil, skåpbil eller lätt lastbil.

Försäkringsalternativ Hel Halv Trafik
Trafik

Trafikförsäkringen ger ersättning för personskador på förare, passagerare och andra inblandade personer vid en trafikolycka, samt skador på andra personers egendom. Skador på er egen bil ersätts inte.

Stöld och skadegörelse

Försäkringen ersätter skada på och förlust av bilen genom stöld, tillgrepp och försök till sådana brott samt uppsåtlig skadegörelse. Om bilen har ett värde över 1 500 000 kr måste den ha spårningsutrusning.

Maskinskada

Ersätter skada eller fel på vissa komponenter som påverkar bilens funktion, bl.a. motorn. Gäller om bilen både är yngre än 8 år och om den har körts högst 15 000 mil samt att den genomgått service enligt fabrikantens anvisningar.

Glasrutor

Glasförsäkringen ger ersättning för kostnader om fordonets vindruta, bakruta eller sidorutor spräcks eller krossas, t.ex. genom stenskott.

Assistans med bärgning och resor

Försäkringen kan ersätta kostnaden för bärgning till närmaste verkstad, billigaste hemresa för förare och passagerare samt hämtningsresa för förare. Gäller även för tillkopplat släp vid skada eller annat driftstopp samt olycksfall eller sjukdom som drabbat föraren eller till denne nära anhörig passagerare. 

Rättsskydd

Kan ge ersättning för kostnader vid vissa tvister och brottsmål som man kan hamna i som fordonsägare. Det kan t.ex. vara i samband med en trafikolycka eller vid köp, försäljning eller reparation av fordonet.

Kris

Försäkringen erbjuder psykologisk och juridisk rådgivning i begränsad omfattning för förare och arbetstagare hos försäkringstagaren efter trafikolycka och efter rån, hot och överfall i samband med färd med bilen. Ingen självrisk.

Annan vagnskada

Vagnskadeförsäkringen ersätter kostnader för skador på och förlust av bilen som uppstått vid en trafikolycka och annan yttre olyckshändelse. För bil som inte hyrs ut ersätter vi feltankning, med en extra självrisk på 25 % av skadan, och interiörolycka upp till ett begränsat belopp med sänkt självrisk.


TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR

Komplettera er halv- eller helförsäkring med Hyrbil & Extra, som bland annat ersätter hela hyran upp till 45 dagar. Eller Extra kontantbelopp vid personskada, där vi ersätter utöver Trafikskadereglerna.


Lägg till Hyrbil & Extra så ersätter vi hela hyran av en lika stor bil upp till 45 dagar. Vi ersätter också ner till egna självrisken vid skada på den hyrda bilen. Dessutom ingår sänkt självrisk vid kollision med djur, uppsåtlig skadegörelse och vagnskada utomlands. Nyckelförlust ingår med självrisk 500 kr. Om Ifs vagnförsäkring är bättre än bilens Vagnskadegaranti täcks även t.ex. feltankning och interiörolycka om bilen inte hyrs ut.

Extra kontantbelopp vid personskada ger ersättning utöver Trafikskadelagen eller tillämplig lag i respektive skadeland, vid förares och passagerares personskada i följd av trafik med bilen.

 


Förhindra bilstöld

Läs om hur du kan förhindra stöld av företagets fordon och hur du ska agera om bilnyckeln blir stulen.

Så förhindrar du bilstöld

Vintersäkra firmabilen

Läs vår checklista för hur du gör firmabilen klar för vinterväglag och vad godkända vinterdäck innebär.

Gör firmabilen klar för vintern

Grönt kort vid utlandsresa

​I vissa länder måste du kunna visa att fordonet är trafikförsäkrat, det gör du med ett så kallat Grönt kort. 

Läs mer och beställ Grönt kort

Avställningsförsäkring

Är fordonet avställt i Vägtrafikregistret kan försäkringen ändras till en avställningsförsäkring. Den innehåller brand-, stöld- och rättsskydd, samt ger ersättning vid skadegörelse om fordonet transporteras med annat fordon och då skadas.​

 

Ändring av uppgifter

Ändra felaktiga uppgifter

Om inte uppgifterna i din försäkring stämmer så kan ersättningen vid skada minskas eller försäkringen kosta för mycket.

Ändra uppgifter i din försäkring för personbil

LÄS MER OM VÅRA FÖRSÄKRINGAR