Bilförsäkring för företag

Se pris och köp här

Vill du försäkra flera fordon samtidigt? Se ditt pris här

Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt

Försäkra bilen hos oss på mindre än 3 minuter och känn dig trygg med att välja rätt bilförsäkring.

Vår bilförsäkring för företag passar de flesta personbilar, även de som hyrs ut. Bilen måste alltid ha trafikförsäkring om den inte är avställd. I vår bilförsäkring erbjuder vi också skydd för skada på och förlust av er företagsbil. Redan i Halvförsäkringen ingår bl.a. ersättning för skada som har uppstått genom skadegörelse. Med Helförsäkring är bilen även skyddad om den t.ex. blir påkörd, kör av vägen eller om något faller ned på bilen.

Här kan du även läsa om försäkring för lätt lastbil.
Här hittar du bilförsäkring för privatpersoner.


Fördelar med vår bilförsäkring

 • 0 kr självrisk för personskada

  Gäller alltid hos oss. Ni kan också välja 0 kr trafiksjälvrisk vid egendomsskada.

 • Hyr bil utan självrisk

  Vi betalar hela hyran från första dagen, inte bara en del av den.

 • Välj låg eller hög självrisk

  Hos oss kan ni välja självrisknivå för försäkringen i övrigt.

Personbil Hel Halv Trafik
Trafik - personskada

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som bilen orsakar på förare, passagerare och andra inblandade personer. I denna del gäller vår trafikförsäkring alltid utan självrisk.

Trafik - skada på annan egendom

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som bilen och tillkopplat släp orsakar på andra fordon liksom på annan egendom utanför bilen och släpet.

Stöld & Skadegörelse

Försäkringen ersätter skada på och förlust av bilen genom stöld, tillgrepp och försök till sådana brott samt uppsåtlig skadegörelse. Om bilen är värd över 1 500 000 kr måste den ha spårningsutrusning med larmcentralkoppling. Detta gäller inte för utryckningsfordon, t.ex. ambulans.

Brand

Försäkringen ersätter skada på bilen som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Maskinskada

Försäkringen ersätter skada eller fel på vissa komponenter som påverkar bilens funktion, bl.a. motorn. Gäller om bilen både är yngre än 8 år och om den har körts högst 15 000 mil samt att den genomgått service enligt fabrikantens anvisningar.

Glasrutor

Försäkringen ersätter vind-, sido- och bakruta som skadats, exempelvis pga. ett stenskott. Försäkringen gäller inte vid trafikolycka. Om rutan repareras istället för att bytas sänks självrisken till bara 200 kr.

Assistans med bärgning och resor

Försäkringen ersätter bärgning till närmaste verkstad för bilen och tillkopplat släp vid skada eller annat driftstopp, billigaste hemresa för förare och passagerare samt hämtningsresa till reparerad bil för förare. Gäller även vid olycksfall eller sjukdom som drabbat föraren eller till denne nära anhörig passagerare.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader för ägaren, brukaren och föraren vid tvist och brottmål som rör ägandet eller förandet av bilen. Det kan t.ex. gälla köpet av den, reparation och Ifs skaderegleringsbeslut samt åtal p.g.a. trafikolycka men inte tvist rörande yrkesmässig uthyrning av bilen.

Krishjälp med terapi och rådgivning

Försäkringen erbjuder psykologisk rådgivning i begränsad omfattning för bl.a. förare och passagerare efter trafikolycka och t.ex. rån under färd med bilen. Även juridisk rådgivning men inte pga. trafikolycka.

Vagnskada

Försäkringen ersätter skador på bilen som uppstått vid trafikolycka och annan yttre olyckshändelse. För bil som inte hyrs ut gäller försäkringen även för

 • skada pga. feltankning med en extra självrisk på 25 % av skadekostnaden.
 • olyckshändelse i kupén som skadar interiören upp till ett begränsat belopp med halv självrisk.

 Försäkringen behövs inte om bilen har vagnskadegaranti.


Tillägg för bilförsäkring för företag

Gör din försäkring för företagsbil ännu bättre med marknadens förmånligaste villkor. Välj t.ex. att få ersättning för hyra av bil när den egna inte kan användas. Extraskyddet som följer med ger bl.a. sänkt självrisk vid djurkollision och bättrar på bilens vagnskadegaranti.


Lägg till Hyrbil & Extra så ersätter vi hela hyran av en lika stor bil upp till 45 dagar vid skada och 5 dagar vid driftstopp.

Dessutom ingår sänkt självrisk vid

 • skada med hyrbilen om den egna bilens självrisk är lägre
 • djurkollision

samt ersättning vid

 • nyckelförlust
 • annan vagnskada om våra villkor är bättre än bilens vagnskadegaranti, det kan gälla t.ex. feltankning och interiörolycka om bilen inte hyrs ut.

Lägg till "Extra kontantbelopp vid personskada" så ersätter vi upp till 700 000 kr per person, utöver vad vi betalar från Trafikförsäkringen. Gäller förare och passagerare vid skada i följd av trafik med bilen.

För bil i yrkesmässig uthyrning omfattar försäkringen endast vissa personer, t.ex. anställda.

HAR företaget UTRUSTNING, VERKTYG ELLER ANDRA SAKER I BILEN?

Med försäkring för egendom i bil kompletteras företagets egendomsförsäkring så att egna lösa saker är försäkrade när de förvaras eller transporteras i era företagsbilar.


Avställningsförsäkring för företagsbilen

Om bilen har halv- eller helförsäkring och den ställs av i Vägtrafikregistret så erbjuder vi avställningsförsäkring. Bilen får då inte brukas i något avseende. Försäkringen gäller i Sverige. Omfattningen är stöld, skadegörelse, brand, utifrån kommande olyckshändelse, skada på annat transportmedel och rättsskydd.

Vilket försäkringsskydd behövs för bilen?

Om bilen skadar något

Skador som bilen kan orsaka på annan egendom och personer

 • Trafik.
 • Extra kontantbelopp vid personskada.

Om bilen skadas

Skada på och förlust av bilen

 • Stöld & Skadegörelse.
 • Brand.
 • Vagnskada – behövs dock inte om bilen har vagnskadegaranti.

Skyddsomfattning som endast avser delar av bilen

 • Glasrutor.
 • Maskinskada.

Även extra skydd i Hyrbil & Extra

 • Sänkt självrisk vid djurkollision.
 • Nyckelförlust.
 • Garantikomplettering.

Om resan med bilen inte kan fortsätta

Transport av bilen, föraren och passagerare samt merkostnader vid persontransporter pga. skada, annat driftstopp och personolycksfall etc.

 • Assistans med bärgning och resor.

Om bilen inte kan användas

Del av merkostnad, inkomstförlust eller olägenhet för att bilen inte kan användas efter skada etc.

 • Hyrbil & Extra.

Annat

Övrigt om ägandet och förandet av bilen m.m.

 • Rättsskydd.
 • Hyrbil & Extra - Sänkt självrisk för hyrd bil via denna försäkring.
 • Krishjälp med terapi och rådgivning.

Om saker som transporteras eller förvaras i bilen eller i tillkopplat släp skadas täcks det inte av bilens försäkring. För detta behövs exempelvis

 • Transportförsäkring – Egendom i bil.

Resa med bilen utanför norden

Försäkringen gäller i det s.k. Gröna kort-området vilket utgör de europeiska länderna och några till. Försäkringen gäller också under transport mellan länderna där försäkringen gäller.

Avställningsförsäkringen gäller dock bara i Sverige.

I vissa länder utanför norden måste föraren kunna visa att bilen har trafikförsäkring, t.ex. vid inresa i landet. Det gör man med ett så kallat Grönt kort. Ibland kan det också vara bra att ha med bilens registreringsbevis.

Läs mer och beställ Grönt kort

Om bilen används på flygplats

Om bilen orsakar skada på flygplan på flygplats inne på det avspärrade flygområdet tillkommer en extra trafiksjälvrisk om 930 000 kr*, om vi inte skriftligen har kommit överens om annat. 

Detta gäller även vid skada på andra slags luftfarkoster och även på annan plats där sådana t.ex. förvaras, om allmän motorfordonstrafik inte är tillåten där. 

*indexeras, 20 basbelopp år 2019.

Tips och råd

Förhindra bilstöld

Läs om hur du kan förhindra stöld av företagets fordon och hur du ska agera om bilnyckeln blir stulen.

Så förhindrar du bilstöld

Vintersäkra firmabilen

Läs vår checklista för hur du gör firmabilen klar för vinterväglag och vad godkända vinterdäck innebär.

Gör firmabilen klar för vintern

Grönt kort vid utlandsresa

​I vissa länder måste du kunna visa att fordonet är trafikförsäkrat, det gör du med ett så kallat Grönt kort. 

Läs mer och beställ Grönt kort