Bilförsäkring för företag

Se pris och köp här

Vill du försäkra en lätt lastbil? Läs mer och köp här

Försäkra bilen hos oss på mindre än 3 minuter och känn dig trygg med att välja rätt företagsbilförsäkring.

Vår bilförsäkring för företag kan omfatta allt från trafikförsäkring till ett fullständigt skydd för din företagsbil eller tjänstebil. Försäkringen är flexibel och du kan själv välja omfattning för att få rätt skydd för bilens ändamål och hur den används. Om företagsbilen är försäkrad hos ett annat bolag kan vi säga upp din nuvarande försäkring åt dig. Har du en privatägd bil? Här hittar du bilförsäkring för privatpersoner.

Försäkringsalternativ Hel Halv Trafik
Trafik

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som bilen orsakar på förare, passagerare, andra inblandade personer och annat än bilen samt vad som transporteras med den och tillkopplat släp. 

Stöld och skadegörelse

Försäkringen ersätter skada på och förlust av bilen genom stöld, tillgrepp och försök till sådana brott samt uppsåtlig skadegörelse. Om bilen har ett värde över 1 500 000 kr måste den ha spårningsutrusning.

Brand

Försäkringen ersätter skador som orsakas av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Maskinskada

Försäkringen ersätter skada eller fel på vissa komponenter som påverkar bilens funktion, bl.a. motorn. Gäller om bilen både är yngre än 8 år och om den har körts högst 15 000 mil samt att den genomgått service enligt fabrikantens anvisningar. Självrisk 2 500 kr upp till 8 000 mil eller om bilen fyllt fem år, därefter är den 3 750 kr. För direktimporterad bil som körts mer än 500 mil är det dubbel självrisk.

Glasrutor

Försäkringen ersätter vind-, sido- och bakruta som genombrutits, krossats eller spräckts om det inte hänt vid trafikolycka. 

Assistans med bärgning och resor

Försäkringen ersätter bärgning till närmaste verkstad för fordonet och tillkopplat släp vid skada eller annat driftstopp, billigaste hemresa för förare och passagerare samt hämtningsresa för förare. Gäller även vid olycksfall eller sjukdom som drabbat föraren eller till denne nära anhörig passagerare.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader för ägaren, brukaren och föraren vid tvist och brottmål som rör ägandet eller förandet av bilen. Det kan t.ex. gälla köpet av den, reparation och Ifs skaderegleringsbeslut samt åtal p.g.a. trafikolycka.

Kris

Försäkringen erbjuder psykologisk och juridisk rådgivning i begränsad omfattning för förare och arbetstagare hos försäkringstagaren efter trafikolycka och efter rån, hot och överfall i samband med färd med bilen. Ingen självrisk.

Annan vagnskada

Försäkringen ersätter skador på bilen som uppstått vid trafikolycka och annan yttre olyckshändelse. För bil som inte hyrs ut ersätter vi feltankning med en extra självrisk om 25 % av skadan och interiörolycka med ett begränsat belopp samt sänkt självrisk. Vi föreslår självrisk 5 000 kr.


TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR

Komplettera er halv- eller helförsäkring med Hyrbil & Extra, som bland annat ersätter hela hyran upp till 45 dagar. Eller Extra kontantbelopp vid personskada, där vi ersätter utöver Trafikskadereglerna.


Lägg till Hyrbil & Extra så ersätter vi hela hyran av en lika stor bil upp till 45 dagar vid skada och 5 dagar vid driftstopp. Vi ersätter också ned till den egna självrisken vid skada på hyrbilen. Dessutom ingår sänkt självrisk vid kollision med djur och ersättning för nyckelförlust. Om Ifs vagnförsäkring är bättre än bilens vagnskadegaranti täcks även t.ex. feltankning och interiörolycka om bilen inte hyrs ut.

Försäkringen Extra kontantbelopp ger ersättning upp till 700 000 kr per person, utöver vad som betalas från Trafikförsäkringen. Gäller förares och passagerares personskada vid skada i följd av trafik med bilen.

Förhindra bilstöld

Läs om hur du kan förhindra stöld av företagets fordon och hur du ska agera om bilnyckeln blir stulen.

Så förhindrar du bilstöld

Vintersäkra firmabilen

Läs vår checklista för hur du gör firmabilen klar för vinterväglag och vad godkända vinterdäck innebär.

Gör firmabilen klar för vintern

Grönt kort vid utlandsresa

​I vissa länder måste du kunna visa att fordonet är trafikförsäkrat, det gör du med ett så kallat Grönt kort. 

Läs mer och beställ Grönt kort

Avställningsförsäkring

Är fordonet avställt i Vägtrafikregistret kan försäkringen ändras till en avställningsförsäkring. Den innehåller brand-, stöld- och rättsskydd, samt ger ersättning vid skadegörelse om fordonet transporteras med annat fordon och då skadas.​

Ändring av uppgifter

Om inte uppgifterna i din försäkring stämmer så kan ersättningen vid skada minskas eller försäkringen kosta för mycket.

Ändra uppgifter i din försäkring för personbil