Bilförsäkring för företag

Försäkra bilen hos oss på mindre än 3 minuter och känn dig trygg med att välja rätt bilförsäkring för ditt företag. Om bilen redan är försäkrad i ett annat bolag, så avslutar vi din gamla försäkring åt dig.

Anmäl skada

Se ditt pris och köp

Fördelar med bilförsäkring hos oss

 • Hjälp 24/7

  Vi finns tillgängliga dygnet runt för dig när något hänt.

 • Snabbt tillbaka på vägen

  Vi löser ditt ärende snabbt och håller dig uppdaterad under tiden.

 • Enkelt att vara kund

  Våra digitala tjänster gör det enklare än någonsin att vara rätt försäkrad.

Försäkra din företagsbil så firman rullar på

Vi vet att det är viktigt för dig att företaget flyter på och att firmabilen är en viktig del av det. Med vår bilförsäkring får du support dygnet runt och om något skulle hända din bil så hjälper vi dig snabbt tillbaka på vägen igen.

Back in business. På nolltid.

Vilken försäkring ska du välja?

Helförsäkring

Helförsäkring är den mest omfattande delen där du får ersättning för skador på din egen bil vid en trafikolycka och annan yttre olyckshändelse.

 • Vanligt för bilar som är 0-17 år och inte har vagnskadegaranti.

Omfattning för Personbil

Detta ingår Hel Hel Halv Halv Trafik Trafik

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som bilen vid trafikolycka orsakar personer både i och utanför den. Vår trafikförsäkring gäller alltid utan självrisk för personskador.

Ingår Ingår Ingår

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som bilen orsakar vid trafikolycka, både på andra fordon liksom på annan egendom utanför bilen och tillkopplat släp.

Ingår Ingår Ingår

Försäkringen ersätter skador vid inbrott och skadegörelse samt stöld av hela bilen eller delar av den. 

Om bilen är värd över 1 500 000 kr eller om det anges för försäkringen måste den ha godkänd spårningsutrusning med larmcentralkoppling. Detta gäller inte för utryckningsfordon, t.ex. ambulans.

Ingår Ingår Ingår inte

Försäkringen ersätter skada på bilen som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Ingår Ingår Ingår inte

Försäkringen ersätter skada eller fel på vissa komponenter som påverkar bilens funktion, bl.a. motorn. Gäller om bilen både är yngre än 8 år och om den har körts högst 15 000 mil samt att den genomgått service enligt fabrikantens anvisningar.

Ingår Ingår Ingår inte

Försäkringen ersätter vind-, sido- och bakruta som skadats, exempelvis pga. ett stenskott. Försäkringen gäller inte vid trafikolycka. Om rutan repareras istället för att bytas sänks självrisken till bara 200 kr.

Ingår Ingår Ingår inte

Försäkringen ersätter assistans och merkostnader vid skada eller annat driftstopp liksom vid förarolycksfall, för

 • bärgning av bilen till närmaste verkstad eller om det inte kostar mer t.ex. starthjälp och låsöppning.
 • returresa för de som var med i bilen.
 • resa för att hämta reparerad bil. 

Hämtningsresa för en förare. Resor med billigaste färdmedel, t.ex. buss och tåg. 

Lägg till vår försäkring Hyrbil & Extra så kan resan oftast fortsätta med en hyrd bil istället.

Ingår Ingår Ingår inte

Försäkringen ersätter vissa kostnader vid tvist och brottmål som rör ägandet eller förandet av bilen. Det kan t.ex. gälla köpet av bilen, reparation och åtal p.g.a. trafikolycka samt Ifs skaderegleringsbeslut. Gäller inte tvist som rör uthyrning av bilen. 

Högsta ersättning är 250 000 kr per skada.

Ingår Ingår Ingår inte

Försäkringen erbjuder psykologisk rådgivning i begränsad omfattning efter trafikolycka samt efter t.ex. rån och hot om våld i samband med färd med bilen. Även juridisk rådgivning men inte p.g.a. trafikolycka. Självrisk 0 kr.

Ingår Ingår Ingår inte

Försäkringen ersätter skador på bilen som uppstått vid trafikolycka och annan utifrån kommande olyckshändelse. För bil som inte hyrs ut gäller försäkringen även för

 • skada pga. feltankning med en extra självrisk på 25 % av skadekostnaden.
 • olyckshändelse i kupén som skadar interiören upp till ett begränsat belopp med halv självrisk.

 Försäkringen behövs inte om bilen har vagnskadegaranti.

Ingår Ingår inte Ingår inte
Tilläggsförsäkringar Hel Hel Halv Halv Trafik Trafik

Lägg till vår olycksfallsförsäkring ”Extra kontantbelopp vid personskada” som gäller vid trafikolycka med bilen. Den ger extra ersättning upp till 725 000 kr per person. 

Omfattar förare och passagerare. För uthyrningsbil omfattas endast vissa personer, t.ex. anställd hos försäkringstagaren. Självrisk 0 kr.

Ingår Ingår Ingår

Lägg till Hyrbil & Extra så ersätter vi 75% av hyran för en lika stor bil, från första dagen upp till 45 dagar, när egna bilen inte kan användas t.ex. efter en trafikolycka. 

Om skada sker med hyrbilen så ingår även

 • sänkt självrisk om hyrbilens självrisk är högre än den egna bilens. 

Dessutom ingår för egen bil

 • sänkt självrisk vid djurkollision.
 • sänkt självrisk vid vagnskada utanför Sverige.
 • ersättning vid nyckelförlust.
 • ersättning enligt våra vagnskadevillkor upp till ett begränsat belopp, om bilen har vagnskadegaranti men skadan inte omfattas av den. Om bilen inte hyrs ut kan det t.ex. vara feltankning och interiörolycka.
Ingår Ingår Ingår inte

Vi ersätter den del av garantisjälvrisken som överstiger den lägre självrisk som önskas.

Om exempelvis självrisken ska sänkas till 3 500 kr och den garantisjälvrisk som anges för bilen i försäkringen är

 • 6 000 så betalar vi 2 500 kr
 • 7 500 så betalar vi 4 000 kr
 • 12 000 så betalar vi 8 500 kr

Gäller inte om självrisken betalas av till exempel motparts trafikförsäkring. Skyddet kan bara ingå för bil med treårig vagnskadegaranti.

Ingår inte Ingår Ingår inte

Se ditt pris och köp

Har företaget arbetsverktyg eller gods i bilen?

Med försäkring för egendom i bil kompletteras företagets egendomsförsäkring så att egna lösa saker är försäkrade när de förvaras eller transporteras i era företagsbilar och släp.

Så gör du vid skada

Vanligaste skadorna

 • Detta gäller vid kollision

  Du behöver helförsäkring eller vagnskadegaranti för att få ersättning för skador på ditt fordon vid kollision med annat fordon, djur eller dikeskörning. Har du gällande vagnskadegaranti får du hjälp av det försäkringsbolag som har hand om garantierna för just ditt bilmärke.

  1. Utred vad som hänt Om det finns en motpart, ta upp reg.nr, kontaktuppgifter och annat relevant. Vid behov, beställ bärgning.
  2. Anmäl skadan Här på webben eller per telefon. Vi bekräftar och ger information om t.ex. lämplig verkstad, självrisk och om hyrbil ersätts.
  3. Besiktning och reparation Skadan besiktas på verkstaden och repareras enligt överenskommen tidtabell.
 • Detta gäller vid glasskada och stenskott

  1. Boka en tid hos Ryds Bilglas Om du fått stenskott, en spricka eller annan skada på bilens glasrutor kan du få ersättning för reparationen om du har minst halvförsäkring.
  2. Lämna in bilen När du har lämnat in bilen tar de hand om allt åt dig och du behöver inte göra något mer.
  3. Betala självrisken när du hämtar bilen Om du lagar stenskottet innan rutan spricker helt är självrisken endast 200 kronor. Vid byte av ruta är självrisken högre, ofta 2 000 kr, men den kan även vara högre beroende på vad man valt för självrisk när försäkringen tecknades.
 • Detta gäller vid skada utomlands

  Din bilförsäkring gäller även utomlands, men lite olika beroende på vilken omfattning du har och vilket land du är i.

  • Trafikförsäkringen gäller i alla länder som ingår i Gröna kort-samarbetet.
  • Om du har halv- eller helförsäkring gäller den i de länder som ingår i Gröna kort-samarbetet med undantag för Tunisien, Marocko och Iran.
  • Ingen försäkring gäller i Kosovo.
  Kontakta oss för hjälp

  Om du råkar ut för en skada på företagets bil när du är utomlands ringer du oss på +46 8 121 88 100. Vi hjälper dig med praktiska arrangemang på plats. Reparationen av bilen görs i Sverige för att vi ska vara säkra på att det blir fackmannamässigt gjort och tryggt enligt de avtal och samarbeten vi har med verkstäderna.

 • Detta gäller vi skadegörelse

  Anvisningar vid stöld, inbrott och skadegörelse

  1. Gör en polisanmälan Fordonsstöld, inbrott och skadegörelse skall alltid anmälas till polisen så fort som möjligt. De flesta ärenden kan du anmäla på Polisens webbplats.
  2. Anmäl skadan till oss Efter att du gjort en polisanmälan så gör du en skadeanmälan till oss.
  3. Vi bekräftar ditt ärende Vi bekräftar ditt ärende och ger information om t.ex. lämplig verkstad, självrisk och om din försäkring ersätter hyrbil.
 • Detta gäller vid bärgning

  Här kan du boka bärgning direkt online eller ringa oss för att få hjälp i Sverige eller utomlands. En fördel vid bokning online är att du automatiskt kan dela din plats med oss.

  1. Boka bärgning direkt online En fördel vid bokning online är att du automatiskt kan dela din plats med oss.
  2. Vår bärgningspartner ringer upp dig De ser din plats i sitt system och skickar ut en bärgare som hjälper dig.
  3. Du behöver inte göra skadeanmälan till oss Vid bärgning behöver du aldrig göra en skadeanmälan till oss.
  Ingår bärgning i din försäkring?

  Personbil och lätt lastbil

  I halv- och helförsäkringen ingår hjälp med bärgning av bilen om den skadas under färd eller om föraren blir sjuk eller skadad. Även personerna och bagaget i bilen får transport till hemorten eller hjälp med att fortsätta resan om det blir billigare.

  Tunga fordon och motorredskap

  Vid skada, inom Norden, som ersätts genom försäkringen, ersätts även bärgning till närmaste verkstad.

  För halv- eller helförsäkrad tung lastbil finns bärgningsförsäkring som ersätter bärgning till närmaste verkstad eller enklare reparation på plats.

  För hjälp med bärgning i Sverige – ring 0771-441044

  Om du befinner dig utomlands ringer du +46 771 655 655

Gå vidare till alla typer av skador
Bilförsäkring för företag

Jämför bilförsäkring för företag

Om du ska jämföra bilförsäkring bör du ta reda på om försäkringsbolaget uppfyller dina behov för att allt ska rulla på så smidigt som möjligt. Här tipsar vi om några saker du bör ha i åtanke när du gör din jämförelse.

 • Pris - Vi vet att priset är en viktig faktor och du ser ditt pris i webshopen för att kunna jämföra med andra företag.
 • Självrisk - Vissa försäkringsbolag har en fast självrisk men hos oss kan du i det flesta fall välja exempelvis lägre självrisk.
 • Tillgänglighet - Hur smidigt är det att komma i kontakt  med försäkringsbolaget om något skulle hända?
 • Digital service - Finns det möjlighet att hantera företagets försäkringar på egen hand från exempelvis Mina sidor.
 • Innehåll och villkor - Vad skyddar försäkringen mot och vilka undantag är viktiga att ha koll på?
 • Skadehantering - Hur snabbt och smidigt hanteras skador? Verkar det enkelt att anmäla en skada?
 • Rykten från nätverket - Hör dig för med branschkollegor och vänner om deras upplevelser och rekommendationer. 

Vanliga frågor och svar