Bilförsäkring för företag

Se pris och köp här
Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt

Försäkra bilen hos oss på mindre än 3 minuter och känn dig trygg med att välja rätt bilförsäkring.

Vår bilförsäkring för företag passar de flesta personbilar, även de som hyrs ut. Bilen måste alltid ha trafikförsäkring om den inte är avställd. I vår bilförsäkring erbjuder vi också skydd för skada på och förlust av er företagsbil. Redan i Halvförsäkringen ingår bl.a. ersättning för skada som har uppstått genom skadegörelse. Med Helförsäkring är bilen även skyddad om den t.ex. blir påkörd, kör av vägen eller om något faller ned på bilen.

Här kan du även läsa om försäkring för lätt lastbil.
Här hittar du bilförsäkring för privatpersoner.


Fördelar med vår bilförsäkring för företag

 • 0 kr självrisk för personskada

  Gäller alltid hos oss. Ni kan också välja 0 kr trafiksjälvrisk vid egendomsskada.

 • Hyr bil utan självrisk

  Vi betalar hela hyran från första dagen, inte bara en del av den.

 • Välj låg eller hög självrisk

  Hos oss kan ni välja självrisknivå för försäkringen i övrigt.

Personbil Hel Halv Trafik
Trafik - personskada

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som bilen vid trafikolycka orsakar personer både i och utanför den. Vår trafikförsäkring gäller alltid utan självrisk för personskador.

Trafik - skada på annan egendom

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som bilen orsakar vid trafikolycka, både på andra fordon liksom på annan egendom utanför bilen och tillkopplat släp.

Stöld & Skadegörelse

Försäkringen ersätter skador vid inbrott och skadegörelse samt stöld av hela bilen eller delar av den. 

Om bilen är värd över 1 500 000 kr eller om det anges för försäkringen måste den ha godkänd spårningsutrusning med larmcentralkoppling. Detta gäller inte för utryckningsfordon, t.ex. ambulans.

Brand

Försäkringen ersätter skada på bilen som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Maskinskada

Försäkringen ersätter skada eller fel på vissa komponenter som påverkar bilens funktion, bl.a. motorn. Gäller om bilen både är yngre än 8 år och om den har körts högst 15 000 mil samt att den genomgått service enligt fabrikantens anvisningar.

Glasrutor

Försäkringen ersätter vind-, sido- och bakruta som skadats, exempelvis pga. ett stenskott. Försäkringen gäller inte vid trafikolycka. Om rutan repareras istället för att bytas sänks självrisken till bara 200 kr.

Assistans med bärgning och resor

Försäkringen ersätter assistans och merkostnader vid skada eller annat driftstopp liksom vid förarolycksfall, för

 • bärgning av bilen eller t.ex. starthjälp och låsöppning.
 • returresa för de som var med i bilen.
 • resa för att hämta reparerad bil. 

Lägg till vår försäkring Hyrbil & Extra så kan resan oftast fortsätta med en hyrd bil istället.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader vid tvist och brottmål som rör ägandet eller förandet av bilen. Det kan t.ex. gälla köpet av bilen, reparation och åtal p.g.a. trafikolycka samt Ifs skaderegleringsbeslut. Gäller inte tvist som rör uthyrning av bilen. 

Högsta ersättning är 250 000 kr per skada.

Krishjälp med terapi och rådgivning

Försäkringen erbjuder psykologisk rådgivning i begränsad omfattning efter trafikolycka samt efter t.ex. rån och hot om våld i samband med färd med bilen. Även juridisk rådgivning men inte p.g.a. trafikolycka. Självrisk 0 kr.

Vagnskada

Försäkringen ersätter skador på bilen som uppstått vid trafikolycka och annan yttre olyckshändelse. För bil som inte hyrs ut gäller försäkringen även för

 • skada pga. feltankning med en extra självrisk på 25 % av skadekostnaden.
 • olyckshändelse i kupén som skadar interiören upp till ett begränsat belopp med halv självrisk.

 Försäkringen behövs inte om bilen har vagnskadegaranti.


Tillägg för bilförsäkring för företag

Gör din försäkring för företagsbil ännu bättre med marknadens förmånligaste villkor. Välj t.ex. att få ersättning för hyra av bil när den egna t.ex. måste vara på verkstad efter en skada. Extraskyddet som följer med ger bl.a. sänkt självrisk vid djurkollision och bättrar på bilens vagnskadegaranti.


Lägg till Hyrbil & Extra så ersätter vi hela hyran av en lika stor bil, från första dagen upp till 45 dagar, när egna bilen inte kan användas t.ex. efter en trafikolycka. 

Om skada sker med hyrbilen så ingår även

 • sänkt självrisk om hyrbilens självrisk är högre än den egna bilens. 

Dessutom ingår för egen bil

 • sänkt självrisk vid djurkollision.
 • ersättning vid nyckelförlust.
 • ersättning enligt våra vagnskadevillkor upp till ett begränsat belopp, om bilen har vagnskadegaranti men skadan inte omfattas av den. Om bilen inte hyrs ut kan det t.ex. vara feltankning och interiörolycka.

Lägg till vår olycksfallsförsäkring ”Extra kontantbelopp vid personskada” som gäller vid trafikolycka med bilen. Den ger extra ersättning upp till 725 000 kr per person. 

Omfattar förare och passagerare. För uthyrningsbil omfattas endast vissa personer, t.ex. anställd hos försäkringstagaren. Självrisk 0 kr.

HAR FÖRETAGET ARBETSVERKTYG ELLER GODS I BILEN?

Med försäkring för egendom i bil kompletteras företagets egendomsförsäkring så att egna lösa saker är försäkrade när de förvaras eller transporteras i era företagsbilar och släp.


Avställningsförsäkring för företagsbilen

Om bilen har halv- eller helförsäkring och den ställs av i Vägtrafikregistret så erbjuder vi automatiskt avställningsförsäkring. Bilen får då inte brukas i något avseende. 

Omfattningen är

 • Stöld & Skadegörelse
 • Brand
 • Utifrån kommande olyckshändelse
 • Skada under transport t.ex. på bil eller släp
 • Rättsskydd

Försäkringen gäller endast i Sverige. 

När bilen ställs på igen erbjuder vi automatiskt ny försäkring med samma omfattning som den hade före avställningen.

Vilket försäkringsskydd behövs för bilen?

Om bilen skadar något

Skador som bilen kan orsaka på annan egendom och personer

 • Trafik.
 • Extra kontantbelopp vid personskada.

Om bilen skadas

Skada på och förlust av bilen

 • Stöld & Skadegörelse.
 • Brand.
 • Vagnskada – behövs dock inte om bilen har vagnskadegaranti.

Skyddsomfattning som endast avser delar av bilen

 • Glasrutor.
 • Maskinskada.

Även extra skydd i Hyrbil & Extra

 • Sänkt självrisk vid djurkollision.
 • Nyckelförlust.
 • Garantikomplettering.

Om resan med bilen inte kan fortsätta

Transport av bilen, föraren och passagerare samt merkostnader vid persontransporter pga. skada, annat driftstopp och personolycksfall etc.

 • Assistans med bärgning och resor.

Om bilen inte kan användas

Del av merkostnad, inkomstförlust eller olägenhet för att bilen inte kan användas efter skada etc.

 • Hyrbil & Extra.

Annat

Övrigt om ägandet och förandet av bilen m.m.

 • Rättsskydd.
 • Hyrbil & Extra - Sänkt självrisk för hyrd bil via denna försäkring.
 • Krishjälp med terapi och rådgivning.

Om saker som transporteras eller förvaras i bilen eller i tillkopplat släp skadas täcks det inte av bilens försäkring. För detta behövs exempelvis

 • Transportförsäkring – Egendom i bil.

Resa med bilen utomlands | Grönt kort

Försäkringen gäller i det s.k. Gröna kort-området vilket utgör de europeiska länderna och några till. Försäkringen gäller också under transport mellan länderna där försäkringen gäller.

Avställningsförsäkringen gäller dock bara i Sverige.

I vissa länder utanför norden måste föraren kunna visa att bilen har trafikförsäkring, t.ex. vid inresa i landet. Det gör man med ett så kallat Grönt kort. Ibland kan det också vara bra att ha med bilens registreringsbevis.

Läs mer och beställ Grönt kort

Om bilen används på flygplats

Om bilen orsakar skada på flygplan på flygplats inne på det avspärrade flygområdet tillkommer en extra trafiksjälvrisk om 930 000 kr*, om vi inte skriftligen har kommit överens om annat. 

Detta gäller även vid skada på andra slags luftfarkoster och även på annan plats där sådana t.ex. förvaras, om allmän motorfordonstrafik inte är tillåten där. 

*indexeras, 20 basbelopp år 2019.

Mer om personbilsförsäkringen

Även för bil som hyrs ut, bil i trafikskola och ambulans men inte Husbil, Taxi eller s.k. mopedbil. Inte heller Budbil eller bil i annan yrkesmässig godstransport som vi också försäkrar som Budbil. Avser inte veteran- eller samlarbil.

Beskrivningen av omfattningsalternativen och försäkringen i övrigt för bilen är kortfattad och återger bara delvis innehållet i villkoren. Vid försäkring gäller den omfattning och de villkor som anges för den.

Tips och råd

Förhindra bilstöld

Läs om hur du kan förhindra stöld av företagets fordon och hur du ska agera om bilnyckeln blir stulen.

Så förhindrar du bilstöld

Vintersäkra firmabilen

Läs vår checklista för hur du gör firmabilen klar för vinterväglag och vad godkända vinterdäck innebär.

Gör firmabilen klar för vintern

Grönt kort vid utlandsresa

​I vissa länder måste du kunna visa att fordonet är trafikförsäkrat, det gör du med ett så kallat Grönt kort. 

Läs mer och beställ Grönt kort