Hur fungerar fastighetsägarens ansvarsförsäkring vid halkolycka?

Ansvarsförsäkringen omfattar den skadeståndsskyldighet som fastighetsägaren kan ha för den sak- och personskada du drabbas av, samt eventuell förmögenhetsskada som du drabbas av till följd av din sak- eller personskada. Ansvarsförsäkringen ställer inte upp något eget regelverk för vad som kan ersättas, utan följer skadeståndsrättsliga regler. Det innebär att den ersättning som du har rätt till enligt skadeståndsrättsliga regler, även omfattas av ansvarsförsäkringen.

Det framgår således inte av försäkringsvillkoren att t.ex. sveda och värk eller kvarstående men omfattas, utan det följer av de skadeståndsrättsliga regler som gäller.