Hur gäller fastighetsägarens ansvarsförsäkring vid halkolycka?

Fråga:

I samband med halkolycka visar det sig att fastighetsägaren har ansvarsförsäkring via If. Förutom ersättning för sakskada vilken annan ersättning täcks av försäkringen? Sveda, värk, men etc.?

Svar:

Ansvarsförsäkringen omfattar den skadeståndsskyldighet som fastighetsägaren kan ha för den sak- och personskada du drabbas av, samt eventuell förmögenhetsskada som du drabbas av till följd av din sak- eller personskada. Ansvarsförsäkringen ställer inte upp något eget regelverk för vad som kan ersättas, utan följer skadeståndsrättsliga regler. Det innebär att den ersättning som du har rätt till enligt skadeståndsrättsliga regler, även omfattas av ansvarsförsäkringen.

Det framgår således inte av försäkringsvillkoren att t.ex. sveda och värk eller kvarstående men omfattas, utan det följer av de skadeståndsrättsliga regler som gäller. Det du bör göra är att se till att fastighetsägaren anmäler det inträffade till oss på If. Därefter kommer en av våra skadereglerare att utreda vad som hänt och ta ställning till vilken ersättning du kan vara berättigad till. Du kommer då att få full information om vilken ersättning du är berättigad till och vår bedömning i ditt fall. 

Jag hoppas allt löser sig till det bästa!