Reseförsäkring

I våra hemförsäkringar ingår ett reseskydd som gäller i 45 dagar för privata semesterresor i hela världen. Den gäller både för charterresor och resor där du ordnar allt själv. 

 • Ingår i hemförsäkringen

  Reseförsäkring ingår i alla våra hemförsäkringar.

 • Gäller i 45 dagar i hela världen

  Gäller för privata semesterresor i Sverige och utomlands.

 • Kan förlängas för längre resor

  Förläng reseförsäkringen om resan är längre än 45 dagar.

Så här gäller reseförsäkringen

Reseförsäkringen som ingår i våra hemförsäkringar täcker kostnaderna för att få hjälp på plats om du blir:

 • sjuk
 • skadad
 • bestulen
 • utsatt för rån eller överfall
 • krävd på skadestånd.

Försäkringen gäller om du under resa drabbas av olycksfall, akut sjukdom, akuta tandbesvär, om du hamnar i nödsituation eller om du tvingas avbryta en resa på grund av att närstående person avlidit eller blivit allvarligt sjuk eller skadad. 

Man med brutet ben
Reseförsäkringen gäller om du skadar dig under resan och behöver läkarvård.

Kostnader som ersätts

Du kan få ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader som du har för akut läkarvård, sjukhusvård, behandling, hjälpmedel och lokala resor för vård och behandling under själva resan. Reseförsäkringen täcker även kostnader för hemtransport på det sätt som sjukdomen eller skadan kräver. Vi ersätter även kostnader för hemtransport av avliden till hemorten i Sverige.

Kontakta alltid oss först för att få kostnaderna godkända.

Utökad reseförsäkring med Stor Hem- eller Villaförsäkring

Om du har Stor Hem- eller Villaförsäkring kan du även få ersättning för:

 • avbeställning på grund av sjukdom eller olycksfall
 • försening
 • kostnaden för självrisk vid skador på hyrbil
 • outtnyttjad resekostnad och ersättningsresa om du blir inlagd på sjukhus eller måste avbryta resan.

För avbeställningsskydd och ersättningsresa kan ersättning betalas med högst 40 000 kronor per person och högst 120 000 kronor sammanlagt.

Om resan kostar mer än 40 000 kr

Ring oss innan du reser iväg för att köpa ett tillägg för högre ersättning. Gör så här:

 • Resan startar inom en månad – ring oss inom 24 timmar efter att resan är slutbetald. 
 • Resan startar längre fram i tiden än en månad – ring oss inom 3 dagar efter att resan är slutbetald. 

Vem reseförsäkringen gäller för

Reseförsäkringen gäller för alla personer som är namngivna i försäkringsbrevet för hemförsäkringen. Även barnen ska vara namngivna för att omfattas av hemförsäkringens reseskydd.

Reseskyddet gäller för obegränsat antal resor och parallella resor. Någon i familjen kan vara på skidresa i Alperna samtidigt som några andra är på solsemester i Thailand.  

Så lägger du till familjemedlemmar

Logga in på Mina sidor och kontrollera att alla namn som ska finnas med står med på hemförsäkringen. Saknas någon? Lägg till personer genom att ringa oss eller fyll i formuläret för medförsäkrade

Reseförsäkring ingår i hemförsäkringen.
Även barnens namn ska stå i försäkringsbrevet för att omfattas av reseförsäkringen.

Vid kronisk eller pågående sjukdom

Försäkringen gäller för sjukdom och olycksfall som inträffar efter resans start. Om du har en kronisk eller allvarlig sjukdom rekommenderar vi att du rådfrågar din läkare innan du reser.

Ska du på en långresa? Så förlänger du reseförsäkringen

Reseförsäkringen gäller i 45 dagar. Ska du vara borta längre? Ingen fara, då kan du förlänga reseförsäkringen så att den gäller under hela semesterresan. 

 • Logga in på Mina sidor.
 • Välj din hem- eller villaförsäkring och klicka på Vad vill du göra? Där kan du förlänga reseförsäkringen. 
 • Du får pris direk och du kan betala med Swish.
 • Se till att förlänga försäkringen före resdag 45, annars gäller 7 dagars karens. 
Kvinna på flygplats kollar mobilen
Du kan betala reseförlängningen med Swish och den börjar gälla när du har betalat.

Jämför reseförsäkringarna

Reseskydd ingår i alla våra hemförsäkringar, men det omfattar olika mycket beroende på vilken hemförsäkring du har.


Stor hem/villa  Hem/villa Extra  Hem/villa 

Du får ersättning för kostnader för läkarvård, akut tandvård, hemtransport, merkostnad för logi om du blir akut sjuk eller skadad under resan. Nära anhörigs resa till dig ersätts om läkare bedömer att din skada eller sjukdom är livshotande.

Ingår Ingår Ingår

Om UD rekommenderar svenska medborgare att lämna området där du befinner dig på resa, betalar vi nödvändiga kostnader för evakuering hem till Sverige. Detta gäller inte om UD vid den tid du reste dit avrådde från att resa till området.

Ingår Ingår Ingår

Försäkringen gäller för de saker du har med dig på resan upp till 30 000 kronor. Om du har Hemförsäkring Extra är beloppet 50 000 kronor och om du har Stor Hemförsäkring är beloppet 80 000 kronor.

Ingår Ingår Ingår

Ansvarsskydd, rättsskydd och överfallsskydd gäller även på resa.

Ingår Ingår Ingår

Du får rådgivning för att begränsa skadeverkningarna som du blir utsatt för vid en id-stöld, och i vissa fall ersättning för kostnader för att avvisa orättmätiga krav som är en följd av id-stölden.

Ingår Ingår Ingår

Självriskskydd innebär att du inte behöver betala någon självrisk vid vissa typer av händelser som ersätts av reseskyddet. Självriskbefrielsen gäller vid akut sjukdom, olycksfall och försening.

Ingår Ingår inte

Ersätter de kostnader du inte kan få tillbaka av researrangören om du måste avbeställa resan på grund av akut sjukdom eller olycksfall. Arrangemangen (ex. konsert, utflykt, liftkort) ska äga rum under samma resa, men de behöver inte ha bokats samtidigt eller av samma arrangör. Högsta ersättning är 40 000 kronor per person och högst 120 000 kronor sammanlagt.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Om du blir inlagd på sjukhus på resan mer än halva restiden eller varit tvungen att åka hem tidigare, kan du få ersättning med vad resan kostat – upp till 40 000 kronor per person och högst 120 000 kronor sammanlagt. Om din resa kostar mer än 40 000 kronor per person ringer du oss innan du reser iväg. Du kan köpa ett tillägg för att få högre ersättning.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Om du på grund av en trafikolycka eller annan oförutsedd händelse, kommer för sent till en i förväg bokad och betald resa, ersätter vi kostnaden för att komma ifatt. Om bagaget inte kommer fram till resmålet i tid får du viss ersättning.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Om du hyr bil på resan och bilen skadas ersätter vi den självrisk du blir skyldig att betala till uthyrningsfirman. Om kostnaden för reparation understiger självrisken ersätter försäkringen reparationskostnaden istället. Högsta ersättning är 10 000 kronor.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Du kan få ersättning om resan till inte kunnat genomföras på grund av att du blivit inlagd på sjukhus, blivit sängbunden eller varit tvungen att resa hem i förtid. Ersättningen betalas för outnyttjade dagar i förhållande till antal resdagar med högst 1 200 kronor per person och sammanlagt 40 000 kronor per person. Be alltid om ett läkarintyg där det framgår vad som hänt och vad du blivit ordinerad. Denna del av försäkringen gäller endast de för de första 45 dagarna, inte vid förlängning av reseskyddet. 

Ingår

Vanliga frågor om reseförsäkringen

Vad täcker reseförsäkringen?

Ingår avbeställningsskydd i reseförsäkringen?

Ja, avbeställningsskydd ingår om du har Stor Hem- eller Stor Villaförsäkring. Det kan inte köpas separat.

Avbeställningsskyddet gäller om du måste avboka resan på grund av akut sjukdom eller olycksfall. Skyddet innebär att du får ersättning för kostnader som researrangören inte betalar tillbaka. Du kan få upp till 40 000 kronor per person och högst 120 000 kronor sammanlagt. 

Försäkringen gäller även om du satt ihop resan själv. Då kan du få ersättning för bokade och slutbetalda arrangemang på resan, såsom konserter, utflykter, liftkort eller bokad hyrbil.

Anmäl avbokad resa

Kostar resan mer än 40 000 kronor?

Så köper du ett tillägg för högre ersättning

Gäller reseförsäkringen vid inställt flyg?

Reseskyddet i hemförsäkringen gäller inte om ditt flyg ställs in. I dessa fall är det flygbolaget som ska hjälpa dig. När ditt flyg blir inställt har du i regel rätt till ombokning eller återbetalning, men du kan även ha rätt till ersättning och hjälp från flygbolaget. 

På Hallå konsuments sida kan du läsa om dina rättigheter vid inställt flyg.

Gäller reseförsäkringen när jag hyr bil utomlands?

När du hyr bil på resa erbjuds du ofta att köpa till en försäkring för bilen via uthyrningsfirman. Vi rekommenderar att du gör det. Om du köper en försäkring för hyrbilen kan du även få frågan om du vill köpa till ett extra skydd med självriskeliminering.

Med det försäkringsskydd du har i Stor Hem- respektive Stor Villaförsäkring kan du få ersättning för den självrisk du blir skyldig att betala till uthyrningsfirman om hyrbilen skadas under tiden du hyr den. Jämför vårt reseskydd och det som uthyrningsfirman erbjuder, det kan finnas viktiga skillnader.

Detta ersätter vi:

 • Högsta ersättning är 10 000 kronor och gäller för dig som har köpt en försäkring för hyrbilen via uthyrningsfirman.
 • Om reparationskostnaden understiger självrisken ersätter vår försäkring i stället reparationskostnaden. 

Anmäl skada på hyrbil utomlands

Gäller reseförsäkringen för outnyttjade resekostnader?

Ja, reseförsäkringen gäller för outnyttjade resekostnader om du har Stor Hem- eller Stor Villaförsäkring. Då gäller reseskyddet så här: 

 • Om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall under resan kan du få ersättning för outnyttjad resekostnad. Ersättningen betalas ut om du blir intagen på sjukhus, blir helt sängbunden eller måste resa hem i förtid. 
 • Om din medresenär blir intagen på sjukhus, avlider eller måste resa hem i förtid och du också reser hem, kan du få ersättning för outnyttjad resekostnad. 
 • Om medresenären är ett barn under 12 år kan du få ersättning om barnet blir helt sängbunden. 

Du kan även få ersättning om du måste resa hem i förtid om en närstående person i Sverige blivit allvarligt sjuk, skadad eller har avlidit. 

Du kan få ersättning för den del av resekostnaden som är förhållandet mellan antal outnyttjade dagar och resans totala antal dagar. Högsta ersättningsbeloppet är 1 200 kronor per dag och sammanlagt 40 000 kronor per person. 

Hur gäller reseförsäkringen på semesterresa i Sverige?

Hemförsäkringens reseskydd gäller även vid privata resor inom Sverige om resan var planerad att vara minst två övernattningar.  

Vid stöld av det du har med dig

Om du blir bestulen på de saker du har med dig på resan kan du få ersättning. Hur mycket ersättning du kan få beror på vilken variant av hemförsäkring du har valt. 

 • 30 000 kronor – Hemförsäkring med basutbud
 • 50 000 kronor – Hemförsäkring Extra
 • 100 000 kronor – Stor Hemförsäkring

Vid sjukdom och olycksfall

Du kan få ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader för hemresa om du eller din medresenär blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall. En läkare ska skriftligen intyga att du eller din medresenär ska resa hem på annan tid eller på annat sätt än planerat.

Om du eller din medresenär bli sjuk eller råkar ut för ett olycksfall och en läkare skriftligen intygar att du inte ska fortsätta en i förväg bokad och betald resa, får du ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader för din hemresa, eller för att senare ansluta till den fortsatta resan.

Merkostnad för logi

Om en läkare föreskriver att du eller din medresenär måste ändra planerad plats för boende eller vara borta längre än planerat, betalar vi dina nödvändiga och skäliga merkostnader för logi upp till 60 dagar från första läkarbesöket.

Hur gäller försäkringen vid naturkatastrof eller attentat?

Om du befinner dig i ett område utomlands där det utbryter krig eller krigsliknande tillstånd, uppkommer en naturkatastrof (exempelvis jordskalv eller vulkanutbrott) eller att en epidemi bryter ut, ersätter vi nödvändiga och skäliga merkostnader för evakuering till Sverige. Detta gäller om förhållandena på plats är sådana att UD rekommenderar alla svenska medborgare att lämna området eller avråder svenska medborgare från
att resa dit.

 • När UD avråder från resor till området, men inte rekommenderar att svenska medborgare ska lämna området, gäller försäkringen med ett maxbelopp på 10 000 kronor per person.
 • Om UD inte lämnar sådan rekommendation eller gör sådan avrådan, men If bedömer att du måste evakuera ett område, ersätter vi nödvändiga och skäliga merkostnader (högst 2 000 kronor per försäkrad) för att du ska ta dig till en säkrare plats.

Avboka resa på grund av attentat eller oroligheter

Avbeställningsskyddet gäller inte om du vill avstå från att resa av andra orsaker.  Avbeställningsskyddet som ingår när du har Stor Hemförsäkring gäller endast om du blir akut sjuk eller drabbats av ett olycksfall. 

Vad gäller vid dykning och andra sportaktiviteter?

Försäkringen gäller inte om du blir sjuk eller skadad på grund av:

 • du deltar i kampsport med kroppskontakt
 • fallskärmshoppning, glid- eller skärmflygning
 • sportdykning - om du saknar internationellt dykcertifikat
 • du deltar i tävling eller organiserad träning med motorfordon
 • du deltar i sport eller idrott om du får ersättning eller sponsring med ett belopp som är högre än ett prisbasbelopp per år.

Försäkringen gäller inte på expeditioner. Det vill säga speciellt riskfyllda resor till områden med dålig infrastruktur, långt till närmaste sjukhus eller där vård och transport är svåråtkomligt.

Kan jag få kompensation om resan blir förstörd?

Ja, om du har Stor Hem- eller Stor Villaförsäkring kan du få ersättning om du eller din medresenär blir sjuk eller skadad under under den första hälften av resan. Ersättning kan betalas ut om:

 • Du eller din medresenär blir intagen på sjukhus mer än halva restiden.
 • Du eller din medresenär måste resa hem i förtid under den första hälften av resan. Om din medresenär måste resa hem måste även du resa hem samtidigt för att kunna få ersättning.
 • Din medresenär avlider.
 • Din resa måste avbrytas när mer än halva restiden kvarstår på grund av att en till dig närstående person hemma i Sverige blir allvarligt sjuk, skadad eller avlider.

Ersättning kan betalas ut med högst 40 000 kronor per person och högst 120 000 kronor sammanlagt.

Anmäl sjukdom eller olycksfall på resa

Om resan kostat mer än 40 000 kronor

Så köper ett tillägg för högre ersättning

Vad gäller vid försening?

Kan jag få ersättning vid försening?

Ja, om du har Stor Hemförsäkring kan du få ersättning om du blir försenad på avresan eller om det uppstår förseningar under resan.

Så ersätts förseningar på resa

Kan jag få ersättning om bagaget blir försenat?

Ja, om du har Stor Hemförsäkring kan du få ersättning om bagaget inte kommer fram i tid på utresan.

Läs mer om försenat och förlorat babage

Kan jag få ersättning för försening vid strejk?

Vid en strejk ska du i första hand få ersättning från flygbolaget eller researrangören. Beroende på när strejken bröt ut kan du i vissa fall få ersättning om du har Stor Hemförsäkring.

Så gäller reseförsäkringen vid strejk

Hur länge gäller reseförsäkringen?

Reseförsäkringen som ingår i hemförsäkringen gäller i 45 dagar. Om du ska vara borta längre kan du förlänga reseförsäkringen så att den gäller under hela semesterresan. 

Hur förlänger jag reseförsäkringen efter 45 dagar?

 • Logga in på Mina sidor.
 • Välj din hem- eller villaförsäkring, klicka på pilen vid rutan "Vad vill du göra" och välj "Köp förlängt reseskydd". 
 • Du får pris för hur mycket förlängningen kostar.
 • När du fyllt i alla uppgifter betalar du med Swish.
 • Du får ett bekräftelsemejl om att reseskyddet är förlängt.

Vad det kostar att förlänga reseskyddet beror på vart du ska åka, hur länge du är borta, hur många förlängningen ska gälla för och ålder på resenärerna. 

Viktigt att betala förlängningen direkt

Reseförlängningen börjar gälla när den är betald, så det är viktigt att du betalar så snabbt du kan. Om du saknar möjlighet att betala med Swish ringer du oss på 0771-655 655 så hjälper vi dig.

Om du är på resa och missat att förlänga reseskyddet före dag 45 måste du ringa oss.

Kan jag teckna en separat reseförsäkring?

Nej, reseförsäkring ingår i våra hemförsäkringar och kan inte tecknas separat. 

Vad kostar reseförsäkringen?

Det kostar ingenting för de första 45 dagarna eftersom reseförsäkring ingår i våra hemförsäkringar. Om du ska vara borta längre än 45 dagar behöver du förlänga reseskyddet och du betalar för den utökade tiden. Vad det kostar att förlänga reseskyddet beror på vart du reser, hur länge du är borta, hur många reseskyddet ska gälla för samt ålder på den eller de som reser.

Du kan själv se vad det kostar att förlänga reseskyddet genom att logga in på Mina sidor och klicka på din hem- eller villaförsäkring.

Vad gäller när UD avråder från att resa?

Hemförsäkringens reseskydd gäller normalt sett i hela världen, men ibland finns det undantag. Om UD avråder svenskar från att resa till ett visst land eller en region i ett land så bör du inte resa dit. Reseskyddet gäller inte om du reser till platser som du avråds att åka till. Du riskerar att inte få någon hjälp om du väljer att resa trots avrådan.

Om du redan befinner dig utomlands när UD går ut med en reseavrådan gäller reseförsäkringen i tre månader från det att avrådan kom. 

Läs UDs generella råd till resenärer

Ladda ner UDs app Resklar

Vad ska jag göra om något har hänt på resan?

Hur gör jag om jag blir sjuk eller skadad på resan?

Om du eller någon i din familj blir allvarligt och akut sjuk eller skadad och behöver läkarvård kontaktar du oss på telefon +46 8 121 88 000. Vi kommer att guida dig och ta kontakt med läkare och sjukvårdspersonal på plats.

Om det inte är akut kan du uppsöka vård och göra din anmälan till oss i efterhand. 

Gör så här om du blir sjuk eller skadad på resa

Vad ska jag göra om jag blir bestulen eller rånad?

Om du blir bestulen eller rånad på resan ska du alltid göra en polisanmälan på plats så fort det är möjligt.

Här kan du göra en skadeanmälan och hitta information om vad du ska göra.

När anses ny resa börja?

Ett kortare besök på hemorten, mindre än 30 dagar, där avsikten är att åka tillbaka till samma resmål, betyder inte att ny 45-dagarsperiod påbörjas. Med samma resmål menar vi att du ska resa tillbaka till samma ort eller om du är på en rundresa och fortsätter resan där du avbröt den.

Du måste börja en helt ny resa till ett annat resmål för att en ny 45-dagarsperiod ska börja gälla.

Hjälpte denna information dig?

Vad saknade du?

Vi kan inte svara på kommentarer som lämnas här. Dina kommentarer används för att förbättra innehållet på sajten. Om du vill få svar på en fråga kontaktar du vår kundservice.

* Obligatoriskt fält
Formuläret skickas...