Reseförsäkring

I våra hemförsäkringar ingår ett reseskydd som gäller i 45 dagar för privata semesterresor i hela världen. Den gäller både för charterresor och resor där du ordnar allt själv. 

 • Ingår i hemförsäkringen

  Reseförsäkring ingår i alla våra hemförsäkringar.

 • Gäller i 45 dagar i hela världen

  Gäller för privata semesterresor i Sverige och utomlands.

 • Kan förlängas för längre resor

  Förläng reseförsäkringen om resan är längre än 45 dagar.

Så här gäller reseförsäkringen

Reseförsäkringen som ingår i våra hemförsäkringar täcker kostnaderna för att få hjälp på plats om du blir:

 • sjuk
 • skadad
 • bestulen
 • utsatt för rån eller överfall
 • krävd på skadestånd.

Försäkringen gäller om du under resa drabbas av olycksfall, akut sjukdom, akuta tandbesvär, om du hamnar i nödsituation eller om du tvingas avbryta en resa på grund av att närstående person avlidit eller blivit allvarligt sjuk eller skadad. 

Man med brutet ben
Reseförsäkringen gäller om du skadar dig under resan och behöver läkarvård.

Kostnader som ersätts

Du kan få ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader som du har för akut läkarvård, sjukhusvård, behandling, hjälpmedel och lokala resor för vård och behandling under själva resan. Reseförsäkringen täcker även kostnader för hemtransport på det sätt som sjukdomen eller skadan kräver. Vi ersätter även kostnader för hemtransport av avliden till hemorten i Sverige.

Kontakta alltid oss först för att få kostnaderna godkända.

Utökad reseförsäkring med Stor Hem- eller Villaförsäkring

Om du har Stor Hem- eller Villaförsäkring kan du även få ersättning för:

 • avbeställning på grund av sjukdom eller olycksfall
 • försening
 • kostnaden för självrisk vid skador på hyrbil
 • outnyttjad resekostnad och ersättningsresa om du blir inlagd på sjukhus eller måste avbryta resan.

För avbeställningsskydd och ersättningsresa kan ersättning betalas med högst 40 000 kronor per person och högst 120 000 kronor sammanlagt.

Vem reseförsäkringen gäller för

Reseskyddet gäller för dig och de familjemedlemmar som bor tillsammans med dig och som är folkbokförda på den adress hemförsäkringen gäller för. Reseskyddet gäller även för dem som finns namngivna på försäkringsbrevet om de bor tillsammans med dig på den försäkrade adressen. 

Reseskyddet gäller för obegränsat antal resor och parallella resor. Någon i familjen kan vara på skidresa i Alperna samtidigt som några andra är på solsemester i Thailand.  

Pappa smörjer in barnet med solskyddsfaktor.
Reseförsäkringen gäller för obegränsat antal resor.

Vid kronisk eller pågående sjukdom

Försäkringen gäller för sjukdom och olycksfall som inträffar efter resans start. Om du har en kronisk eller allvarlig sjukdom rekommenderar vi att du rådfrågar din läkare innan du reser.

Ska du på en långresa? Så förlänger du reseförsäkringen

Reseförsäkringen gäller i 45 dagar. Ska du vara borta längre? Ingen fara, då kan du förlänga reseförsäkringen så att den gäller under hela semesterresan.  Du kan vara borta totalt 1 år,

 • Ring oss på telefon +46 771-655 655 för att förlänga reseskyddet.
 • Se till att förlänga försäkringen före resdag 45, annars gäller 7 dagars karens. 
 • Om du vet redan från början att du ska vara bort längre än 45 dagar ringer du oss innan du reser iväg. 
Kvinna på flygplats kollar mobilen
Du kan förlänga reseskyddet upp till ett år.

Jämför reseförsäkringarna

Reseskydd ingår i alla våra hemförsäkringar, men det omfattar olika mycket beroende på vilken hemförsäkring du har.


Stor hem/villa  Hem/villa Extra  Hem/villa 

Du får ersättning för kostnader för läkarvård, akut tandvård, hemtransport, merkostnad för logi om du blir akut sjuk eller skadad under resan. Nära anhörigs resa till dig ersätts om läkare bedömer att din skada eller sjukdom är livshotande.

Ingår Ingår Ingår

Om UD rekommenderar svenska medborgare att lämna området där du befinner dig på resa, betalar vi nödvändiga kostnader för evakuering hem till Sverige. Detta gäller inte om UD vid den tid du reste dit avrådde från att resa till området.

Ingår Ingår Ingår

Försäkringen gäller för de saker du har med dig på resan upp till 30 000 kronor. Om du har Hemförsäkring Extra är beloppet 50 000 kronor och om du har Stor Hemförsäkring är beloppet 80 000 kronor.

Ingår Ingår Ingår

Ansvarsskydd, rättsskydd och överfallsskydd gäller även på resa.

Ingår Ingår Ingår

Du får rådgivning för att begränsa skadeverkningarna som du blir utsatt för vid en id-stöld, och i vissa fall ersättning för kostnader för att avvisa orättmätiga krav som är en följd av id-stölden.

Ingår Ingår Ingår

Självriskskydd innebär att du inte behöver betala någon självrisk vid avbeställning, försening, akut sjukdom, olycksfall samt för ersättningsresa.

Ingår Ingår inte

Ersätter de kostnader du inte kan få tillbaka av researrangören om du måste avbeställa resan på grund av akut sjukdom eller olycksfall. Arrangemangen (ex. konsert, utflykt, liftkort) ska äga rum under samma resa, men de behöver inte ha bokats samtidigt eller av samma arrangör. Högsta ersättning är 40 000 kronor per person och högst 120 000 kronor sammanlagt.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Om du blir inlagd på sjukhus på resan mer än halva restiden eller varit tvungen att åka hem tidigare, kan du få ersättning med vad resan kostat – upp till 40 000 kronor per person och högst 120 000 kronor sammanlagt. 

Ingår Ingår inte Ingår inte

Om du på grund av en trafikolycka eller annan oförutsedd händelse, kommer för sent till en i förväg bokad och betald resa, ersätter vi kostnaden för att komma ifatt. Om bagaget inte kommer fram till resmålet i tid får du viss ersättning.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Om du hyr bil på resan och bilen skadas ersätter vi den självrisk du blir skyldig att betala till uthyrningsfirman. Om kostnaden för reparation understiger självrisken ersätter försäkringen reparationskostnaden istället. Högsta ersättning är 10 000 kronor.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Du kan få ersättning om resan till inte kunnat genomföras på grund av att du blivit inlagd på sjukhus, blivit sängbunden eller varit tvungen att resa hem i förtid. Ersättningen betalas för outnyttjade dagar i förhållande till antal resdagar med högst 1 200 kronor per person och sammanlagt 40 000 kronor per person. Be alltid om ett läkarintyg där det framgår vad som hänt och vad du blivit ordinerad. Denna del av försäkringen gäller endast för de första 45 dagarna, inte vid förlängning av reseskyddet.

Ingår

Vanliga frågor om reseförsäkringen

Hjälpte denna information dig?

Vad saknade du?

Vi kan inte svara på kommentarer som lämnas här. Dina kommentarer används för att förbättra innehållet på sajten. Om du vill få svar på en fråga kontaktar du vår kundservice.

* Obligatoriskt fält
Formuläret skickas...