Reseförsäkring

I våra hemförsäkringar ingår ett reseskydd som gäller i 45 dagar för privata semesterresor i hela världen. Reseskyddet gäller både för charterresor och resor där du ordnar allt själv. 

 • Reseskydd i 45 dagar

  Gäller för privata semesterresor i Sverige och utomlands.

 • Gäller för hela familjen

  Alla som är namngivna i hemförsäkringen omfattas.

 • Hjälp på plats​

  SOS International finns där för dig om du behöver akut hjälp.

Vad reseskyddet gäller för

Reseskyddet i hemförsäkringen gör att du och de som ingår i din hemförsäkring kan få hjälp om något händer er på resan.

Reseskyddet gäller i 45 dagar, men du kan förlänga det upp till ett år. Försäkringen täcker kostnaderna för att få hjälp på plats om någon av er blir: 

 • sjuk
 • skadad
 • bestulen
 • utsatt för rån eller överfall
 • krävd på skadestånd.

Så här gör du om något händer under resan.

Resenär med brutet ben
Reseskyddet gäller om du skadar dig under resan och behöver läkarvård.

Vem reseskyddet gäller för

Reseskydd gäller för alla personer som är namngivna i försäkringsbrevet för hemförsäkringen.

 • Alla som ska omfattas av reseskyddet i din hemförsäkring måste vara namngivna, även barnen. Logga in på Mina sidor och kontrollera att alla namn som ska finnas med står med på försäkringen.
 • För att lägga till personer kan du ringa oss eller meddela det genom att fylla i formuläret Lägg till medförsäkrad
Pappa smöjer in dotter med solskydd
Även barnens namn ska stå i försäkringsbrevet för att omfattas av reseskyddet.

Hur Covid-19 påverkar resor utanför Sverige

UDs avråder inte längre för resor utanför Sverige med anledning av Covid-19. Du behöver ändå ta reda på vad som gäller i det land dit du planerar att resa.

Det förekommer fortfarande mer eller mindre omfattande smittspridning i världen och det påverkar förutsättningarna för resor. Det finns länder som fortfarande har begränsningar av in- och utresemöjligheter, karantänsbestämmelser och utegångsförbud. Du som planerar att resa har ett eget ansvar. 

Reseskyddet i hemförsäkringen gäller inte för något som har samband med att länder har begränsningar och regler för inresa och vistelse i landet.

Vanliga frågor om reseskyddet och Covid-19

Håll dig uppdaterad

Det är viktigt att du själv håller koll på vad som gäller för det land du ska åka till. 

Läs UDs generella råd till resenärer

Ladda ner UDs app Resklar 

Detta ingår i reseskyddet

Jämför innehåll Stor Hem/Villa  Hem/villa Extra  Hem/villa 

Du får ersättning för kostnader för läkarvård, akut tandvård, hemtransport, merkostnad för logi om du blir akut sjuk eller skadad under resan. Nära anhörigs resa till dig ersätts om läkare bedömer att din skada eller sjukdom är livshotande.

Ingår Ingår Ingår

Om UD rekommenderar svenska medborgare att lämna området där du befinner dig på resa, betalar vi nödvändiga kostnader för evakuering hem till Sverige. Detta gäller inte om UD vid den tid du reste dit avrådde från att resa till området.

Ingår Ingår Ingår

Försäkringen gäller för de saker du har med dig på resan upp till 30 000 kronor. Om du har Hemförsäkring Extra är beloppet 50 000 kronor och om du har Stor Hemförsäkring är beloppet 80 000 kronor.

Ingår Ingår Ingår

Ansvarsskydd, rättsskydd och överfallsskydd gäller även på resa.

Ingår Ingår Ingår

Du får rådgivning för att begränsa skadeverkningarna som du blir utsatt för vid en id-stöld, och i vissa fall ersättning för kostnader för att avvisa orättmätiga krav som är en följd av id-stölden.

Ingår Ingår Ingår

Självriskskydd innebär att du inte behöver betala någon självrisk vid vissa typer av händelser som ersätts av reseskyddet. Självriskbefrielsen gäller vid akut sjukdom, olycksfall och försening.

Ingår Ingår inte

Ersätter de kostnader du inte kan få tillbaka av researrangören om du måste avbeställa resan på grund av akut sjukdom eller olycksfall. Arrangemangen (ex. konsert, utflykt, liftkort) ska äga rum under samma resa, men de behöver inte ha bokats samtidigt eller av samma arrangör. Högsta ersättning är 40 000 kronor per person och högst 120 000 kronor sammanlagt.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Om du blir inlagd på sjukhus på resan mer än halva restiden eller varit tvungen att åka hem tidigare, kan du få ersättning med vad resan kostat – upp till 40 000 kronor per person och högst 120 000 kronor sammanlagt. Om din resa kostar mer än 40 000 kronor per person ringer du oss innan du reser iväg. Du kan köpa ett tillägg för att få högre ersättning.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Om du på grund av en trafikolycka eller annan oförutsedd händelse, kommer för sent till en i förväg bokad och betald resa, ersätter vi kostnaden för att komma ifatt. Om bagaget inte kommer fram till resmålet i tid får du viss ersättning.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Om du hyr bil på resan och bilen skadas ersätter vi den självrisk du blir skyldig att betala till uthyrningsfirman. Om kostnaden för reparation understiger självrisken ersätter försäkringen reparationskostnaden istället. Högsta ersättning är 10 000 kronor.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Du kan få ersättning om resan till inte kunnat genomföras på grund av att du blivit inlagd på sjukhus, blivit sängbunden eller varit tvungen att resa hem i förtid. Ersättningen betalas för outnyttjade dagar i förhållande till antal resdagar med högst 1 200 kronor per person och sammanlagt 40 000 kronor per person. Be alltid om ett läkarintyg där det framgår vad som hänt och vad du blivit ordinerad. Denna del av försäkringen gäller endast de för de första 45 dagarna, inte vid förlängning av reseskyddet. 

Ingår

Vid förseningar på resa

Om ditt bagage blir försenat på resan eller om du själv blir försenad kan du få ersättning om du har Stor Hemförsäkring. Här kan du läsa vad som gäller vid förseningar och strejk.

Vanliga frågor om reseskyddet

Innan du reser

Senast uppdaterad 5 maj 2022

Hittade du det du letade efter?

Vad saknade du?

Vi kan inte svara på kommentarer som lämnas här. Dina kommentarer används för att förbättra innehållet på sajten. Om du vill få svar på en fråga kontaktar du vår kundservice.

* Obligatoriskt fält
Formuläret skickas...