Reseförsäkring

Om reseskyddet, förseningar och tips inför resan.
Reseskyddet som ingår i hemförsäkringen gäller för privata resor i hela världen i 45 dagar. Försäkringen gäller både för charterresor och om du ordnat allt själv.

Du får hjälp om du blir akut sjuk, skadad, bestulen, utsatt för rån eller överfall. Reseskyddet räcker ofta långt och du behöver inte köpa en extra reseförsäkring när du bokar resan, men jämför reseskyddet i hemförsäkringen med det som researrangören erbjuder. Det kan finnas skillnader som är viktiga för dig.

Vilka gäller reseförsäkringen för?

Resekyddet i hemförsäkringen gäller för alla som är namngivna på hemförsäkringen. Det är viktigt att alla, även barnen, som ingår i hushållet finns namngivna. Du kan logga in på Mina sidor där du hittar försäkringsbrevet för hem- eller villaförsäkringen. Där framgår det vilka som ingår i försäkringen och vilken form av försäkring du har.

Du behöver inte ta med försäkringsbrevet på resan, det räcker med Utlandsresekortet som dokumentation.
Ladda ner och skriv ut Utlandsresekort.

Resan är längre än 45 dagar

Om du ska vara borta i mer än 45 dagar kan du förlänga reseskyddet. Det är viktigt att du kontaktar oss i god tid så att du hinner betala för förlängningen av reseskyddet innan de första 45 dagarna har passerat.

Har det redan gått 45 dagar av resan kan du ändå förlänga reseskyddet, men då gäller det med sju dagars karenstid.​​​

Om du är äldre än 70 år behöver du göra en medicinsk förhandsbedömning innan reseskyddet kan förlängas. Kontakta oss på telefon 0771-655 655 så hjälper vi dig med det.

Vid kronisk eller allvarlig sjukdom

Reseskyddet i din hemförsäkring gäller för akut sjukdom och olycksfall. Om du har en kronisk eller allvarlig sjukdom kan du göra en medicinsk förhandsbedömning inför resan. Förhandsbedömningen​ visar hur stor risken är att den sjukdom du redan har kan förvärras av resan och kräva behandling på resmålet. Du får klara besked vad som gäller om du blir sjuk på resan. Gör en medicinsk förhandsbedömning innan du bokar resan, för att vara på den säkra sidan. ​​​​​​​​​​Läs mer och gör testet

Om UD rekommenderar svenska medborgare att lämna området där du befinner dig på resa, betalar vi nödvändiga kostnader för evakuering hem till Sverige. Detta gäller inte om UD vid den tid du reste dit avrådde från att resa till området.

Du kan få ersättning om resan till stor del inte kunnat genomföras på grund av att du blivit inlagd på sjukhus, blivit sängbunden eller varit tvungen att resa hem i förtid. Be alltid om ett läkarintyg där det framgår vad som hänt och vad du blivit ordinerad.

Du som har Stor Hemförsäkring har avbeställningsskydd som ersätter de kostnader researrangören inte betalar tillbaka – upp till 25 000 kr per person och högst 75 000 kr sammanlagt – om du måste avboka resan på grund av akut sjukdom eller olycksfall. Försäkringen gäller även om du satt ihop resan själv. Du kan få ersättning för bokade och slutbetalda arrangemang på resan såsom konserter, utflykter, liftkort eller bokad hyrbil.

Om din resa kostar mer än 25 000 kr/person ringer du oss innan du reser iväg. Du kan köpa ett tillägg för att få högre ersättning. För att kunna göra tillägget måste du kontakta oss inom 24 timmar efter det att resan är slutbetald om resan startar inom en månad och inom tre dagar om resan ska göras längre fram än en månad.

Detta är ett utökat reseskydd för dig som har Stor Hemförsäkring eller Stor Villaförsäkring. Om du blir inlagd på sjukhus på resan mer än halva restiden eller varit tvungen att åka hem tidigare, kan du få ersättning med vad resan kostat – upp till 25 000 kr per person och högst 75 000 kr sammanlagt. 

Om din resa kostar mer än 25 000 kr/person ringer du oss innan du reser iväg. Du kan köpa ett tillägg för att få högre ersättning. För att kunna göra tillägget måste du kontakta oss inom 24 timmar efter det att resan är slutbetald om resan startar inom en månad och inom tre dagar om resan ska göras längre fram än en månad.

Inför och under resan

Information till dig som ska resa eller är på resa och behöver hjälp

Försäkringar för utlandsboende

Information till dig som ska bo utomlands en längre tid