Reseförsäkring

Om reseskyddet i hemförsäkringen

Reseskydd ingår i hemförsäkringen och gäller i 45 dagar när du reser privat, både på charterresor och resor där du ordnat allt själv.

Hur gäller reseskyddet?

Om du blir akut sjuk, skadad, bestulen eller utsatt för rån eller överfall på resan, får du hjälp genom hemförsäkringens reseskydd. Reseskyddet är ofta tillräckligt och du behöver inte köpa någon extra reseförsäkring. Självklart kan du jämföra reseskyddet med det som researrangören erbjuder, eftersom det kan finnas skillnader som är viktiga för dig.

Vem gäller försäkringen för?

Hemförsäkringens reseskydd gäller för alla personer som är namngivna på försäkringsbrevet. Alla som ingår i försäkringen måste stå med, även barnen. Logga in på Mina sidor och kontrollera att alla namn som ska finnas med står med på ditt försäkringsbrev.

Resa längre än 45 dagar

Planerar du en resa som är längre än 45 dagar? I så fall behöver du förlänga reseskyddet från 46:e dagen. Kontakta oss i god tid innan du åker, eftersom det är viktigt att du hinner betala förlängningen innan 45 dagar har passerat.

Har det redan gått 45 dagar av resan kan du ändå förlänga reseskyddet, men då gäller sju dagars karenstid.

Kroniskt eller allvarligt sjuk

Reseskyddet gäller vid akut sjukdom och olycksfall. Om du har en kronisk eller allvarlig sjukdom bör du göra en medicinsk förhandsbedömning innan du bokar resan.  Förhandsbedömning visar hur stor risken är att den sjukdom du har förvärras av resan och kan komma att kräva behandling på resmålet. I och med det kan du få klara besked hur reseförsäkringen gäller om du blir sjuk på resan.

Appen HelpMe 

När du behöver hjälp att hitta kvalitetssäkrad vård vid enklare sjukdomar eller skador kan du använda appen HelpMe oavsett var i världen du är.

  • Du kommunicerar med SOS Internationals rådgivare och med läkare.
  • Du kan chatta, ha videosamtal eller ringa.
  • SOS's personal kan boka läkartid åt dig och du får då alla kontaktuppgifter och vägbeskrivning till läkarmottagningen i appen.

Ladda ner appen HelpMe från App Store eller Google Play

Utökat reseskydd

Stor Hem- och Stor Villaförsäkring

Du som har Stor Hemförsäkring eller Stor Villaförsäkring har avbeställningsskydd som ersätter de kostnader som researrangören inte betalar tillbaka, upp till 25 000 kr per person och högst 75 000 kr sammanlagt, om du måste avboka resan på grund av akut sjukdom eller olycksfall.

Försäkringen gäller även om du satt ihop resan själv. Då kan du få ersättning för bokade och slutbetalda arrangemang på resan, såsom konserter, utflykter, liftkort eller bokad hyrbil.

Om din resa kostar mer än 25 000 kr per person ringer du oss innan du reser iväg. Du kan köpa ett tillägg för att få högre ersättning.

För att kunna göra tillägget åt dig måste du kontakta oss inom 24 timmar efter det att resan är slutbetald om resan startar inom en månad, och inom tre dagar om resan startar längre fram i tiden än en månad.

För dig som har Stor Hemförsäkring eller Stor Villaförsäkring ingår ett utökat reseskydd. Om du blir inlagd på sjukhus på resan under mer än halva restiden eller tvungen att åka hem tidigare, kan du få ersättning med vad resan kostat med upp till 25 000 kr per person och högst 75 000 kr sammanlagt.

Om din resa kostar mer än 25 000 kr per person ringer du oss innan du reser iväg. Du kan köpa ett tillägg för att få högre ersättning. För att kunna göra tillägget måste du kontakta oss inom 24 timmar efter det att resan är slutbetald om resan startar inom en månad, och inom tre dagar om resan startar längre fram i tiden än en månad.

När du hyr bil på resa erbjuds du ofta att köpa till en försäkring för bilen via uthyrningsfirman. Det kan kännas tryggt att köpa till en försäkring eftersom reparationskostnaderna för bilen kan bli dyra om något händer.

Om bilen skadas under tiden du hyr den kan du få ersättning för den självrisk du blir skyldig att betala till uthyrningsfirman. Om kostnaden för reparation understiger självrisken ersätter försäkringen i stället reparationskostnaden. 

Om du köper en försäkring för hyrbilen kan du även få frågan om du vill köpa till ett extra skydd med självriskeliminering. Eftersom det ingår i Stor Hemförsäkring och Stor Villaförsäkring behöver du inte köpa något extra självriskskydd, men du kan såklart alltid jämföra hemförsäkringen och det som uthyrningsfirman erbjuder eftersom det kan finnas skillnader.

Högsta ersättning är 10 000 kr och gäller för dig som har köpt en försäkring för hyrbilen via uthyrningsfirman och har Stor Hemförsäkring eller Stor Villaförsäkring hos oss.

Senast uppdaterad 13 februari 2019.