Reseförsäkring

Det ingår 45 dagars reseskydd i hemförsäkringen

Du som har Stor Hemförsäkring har ett utökat reseskydd.

 1. Reseförsäkring

Reseskyddet i hemförsäkringen gäller för privata resor i hela världen i 45 dagar. Det spelar ingen roll om det är en charterresa eller om du har ordnat allt själv.

Du får hjälp om du blir akut sjuk, skadad, bestulen, utsatt för rån eller överfall. Reseskyddet räcker ofta långt och du behöver inte köpa en extra reseförsäkring när du bokar resan, men jämför gärna reseskyddet i hemförsäkringen med det som researrangören erbjuder. Det kan finnas skillnader som är viktiga för dig.​


 • Hela världen i 45 dagar

  Res ut och se världen. Du har försäkring utan extra kostnad de första i 45 dagarna.

 • Hjälp på plats​

  Sjuk, skadad eller bestulen på resan. If Assistance hjälper dig direkt på plats.

 • Läkarvård

  Vid akut sjukdom eller olycksfall betalas kostnader för läkarvård.

Jämför innehållet Stor Hem Hem Extra Hem
Kostnader för läkarvård

Ersätter kostnader för läkarvård, akut tandvård, hemtransport, merkostnad för kost och logi om du blir akut sjuk eller skadad under resan. Nära anhörigs resa till dig ersätts om läkare bedömer att din skada eller sjukdom är livshotande. 

Outnyttjad resekostnad

Du kan få ersättning om resan till stor del inte kunnat genomföras på grund av att du blivit inlagd på sjukhus, blivit sängbunden eller varit tvungen att resa hem i förtid.  Be alltid om ett läkarintyg där det framgår vad som hänt och vad du blivit ordinerad.

Evakueringsskydd

Om UD rekommenderar svenska medborgare att lämna området där du befinner dig på resa, betalar vi nödvändiga kostnader för evakuering hem till Sverige. Detta gäller inte om UD vid den tid du reste dit avrådde från att resa till området.

Dina saker

Försäkringen gäller för de saker du har med dig på resan upp till 30 000 kr. Om du har Hemförsäkring Extra är beloppet 50 000 kr och om du har Stor Hemförsäkring är beloppet 80 000 kr.

Ansvar, rättsskydd och överfall

Ansvarsskydd, rättsskydd och överfallsskydd gäller även på resa.

Id-stöld

Du får rådgivning för att begränsa skadeverkningarna som du blir utsatt för vid en id-stöld, och i vissa fall ersättning för kostnader för att avvisa orättmätiga krav som är en följd av id-stölden.

Avbeställningsskydd

Ersätter de kostnader du inte kan få tillbaka av researrangören om du måste avbeställa resan på grund av akut sjukdom eller olycksfall. Arrangemangen (ex. konsert, utflykt, liftkort) ska äga rum under samma resa, men de behöver inte ha bokats samtidigt eller av samma arrangör. Högsta ersättning är 25 000 kr per person och högst 75 000 kr sammanlagt.

Ersättningsresa

Om du blir inlagd på sjukhus på resan mer än halva restiden eller varit tvungen att åka hem tidigare, kan du få ersättning med vad resan kostat – upp till 25 000 kr per person och högst 75 000 kr sammanlagt. Om din resa kostar mer än 25 000 kr/person ringer du oss innan du reser iväg. Du kan köpa ett tillägg för att få högre ersättning.

Försenad till resan

Om du på grund av en trafikolycka eller annan oförutsedd händelse, kommer för sent till en i förväg bokad och betald resa, ersätter vi kostnaden för att komma ifatt. Om bagaget inte kommer fram till resmålet i tid får du viss ersättning.

Självriskskydd

Om du råkar ut för akut sjukdom eller olycksfall som ersätts av reseskyddet i hemförsäkringen betalar du ingen självrisk.

AVBESTÄLLNINGSSKYDD

Du som har Stor Hemförsäkring har, förutom grundskyddet, avbeställningsskydd som ersätter de kostnader researrangören inte betalar tillbaka – upp till 25 000 kr per person och högst 75 000 kr sammanlagt – om du måste avboka resan på grund av akut sjukdom eller olycksfall. Försäkringen gäller även om du satt ihop resan själv. Du kan få ersättning för bokade och slutbetalda arrangemang på resan såsom konserter, utflykter, liftkort eller bokad hyrbil.

ERSÄTTNING VID FÖRSENINGAR

Reseskyddet i Stor Hemförsäkring gäller även vid förseningar på resan. Det kan vara att ditt bagage blir försenat eller att du själv blir försenad. Ersättningen vid försening är antingen en fast summa, schablonbelopp, efter ett visst antal timmar, eller det faktiska beloppet.​


Villkor och förköpsinformation

Här hittar du de fullständiga försäkringsvillkoren för hemförsäkring. Om du råkar ut för en skada ersätts den alltid enligt gällande villkor.​​​​ Läs gärna förköpsinformationen innan du köper hemförsäkringen.

Är du kroniskt eller allvarligt sjuk?

Reseskyddet i din hemförsäkring gäller för akut sjukdom och olycksfall. Om du har en kronisk eller allvarlig sjukdom kan du göra en medicinsk förhandsbedömning inför resan. Förhandsbedömningen​ visar hur stor risken är att den sjukdom du redan har kan förvärras av resan och kräva behandling på resmålet. Du får klara besked vad som gäller om du blir sjuk på resan. Gör en medicinsk förhandsbedömning innan du bokar resan, för att vara på den säkra sidan. ​​​​​​​​​​

Medicinsk förhandsbedömning

Har du en sjukdomsdiagnos och funderar på hur reseskyddet i hemförsäkringen gäller för dig?

Läs mer och gör testet

Vilka ingår i försäkringen?

Resekyddet i hemförsäkringen gäller för alla som är namngivna på hemförsäkringen. Det är viktigt att alla, även barnen, som ingår i hushållet finns namngivna. 

Du kan logga in på Mina sidor där du hittar försäkringsbrevet för hem- eller villaförsäkringen. Där framgår det vilka som ingår i försäkringen. 

Vad gör jag om något händer på resan?

Om du, eller någon i din familj, blir sjuk eller skadad utomlands får du hjälp av If Assistance. Hjälpen går via SOS International som hjälper resenärer 24 timmar om dygnet oavsett var i världen de befinner sig. SOS International ser till att du får medicinsk behandling, sköter alla kontakter med läkare och ordnar med sjuktransport om det behövs. 

Vill du förlänga reseskyddet?

Om du ska vara borta i mer än 45 dagar kan du förlänga reseskyddet. Det är viktigt att du kontaktar oss i god tid så att du hinner betala för förlängningen av reseskyddet innan de första 45 dagarna har passerat.

Har det redan gått 45 dagar av resan kan du ändå förlänga reseskyddet, men då gäller det med sju dagars karenstid.​​​

Om du är äldre än 70 år behöver du göra en medicinsk förhandsbedömning innan reseskyddet kan förlängas. Kontakta oss på telefon 0771-655 655 så hjälper vi dig med det. 

Självrisk

Om det inträffar en skada och du får ersättning från försäkringen, får du betala en del av skadekostnaden själv. Det är det som kallas självrisk. Självriskens storlek varierar beroende på vilken typ av skada du råkat ut för.

Din självrisk står i ditt försäkringsbrev 

Den självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev, som du kan hitta på Mina sidor. Du kan logga in på Mina sidor med BankID eller Mobilt BankID.

Självrisker för reseförsäkringen

Reseförsäkringen har samma självrisk som du valt att ha på hemförsäkringen. Du som har Stor Hemförsäkring behöver inte betala någon självrisk för sjukvårds- och olyckfallskostnader när du reser utanför Sverige. ​​

Utlandsresekortet

Kortet innehåller information om hur försäkringen gäller och vem du kontaktar om något händer.

Till utlandsresekoret

Är det något annat du vill veta?

Här hittar du fler försäkringar som kan vara av intresse för dig
 1. Reseförsäkring