Reseförsäkring

I våra hemförsäkringar ingår ett reseskydd som gäller i 45 dagar för privata semesterresor i hela världen. Reseskyddet gäller både för charterresor och resor där du ordnar allt själv. 

Detta gäller reseskyddet för

Försäkringen täcker kostnaderna för att få hjälp på plats om någon av er blir:

  • sjuk
  • skadad
  • bestulen
  • utsatt för rån eller överfall
  • krävd på skadestånd.

Försäkringen gäller om du under resa drabbas av olycksfall, akut sjukdom, akuta tandbesvär, om du hamnar i nödsituation eller om du tvingas avbryta resa på grund av att närstående person avlidit eller blivit allvarligt sjuk eller skadad.

Innehållet i reseskyddet beror på vilken omfattning du har på din hemförsäkring. Här kan du se och jämföra vad reseskyddet gäller för.

Om reseskyddet

Reseskyddet ingår i våra hemförsäkringar. Vi har inga separata reseförsäkringar att erbjuda till dig som inte har hemförsäkring hos oss.

Reseskyddet gäller under de första 45 dagarna av resa utomlands. Om du reser i Sverige gäller försäkringen om resan innebär minst två övernattningar.

Vanliga frågor och svar om reseskyddet

Vem reseskyddet gäller för

Reseskydd gäller för alla personer som är namngivna i försäkringsbrevet för hemförsäkringen. Även barnen ska vara namngivna för att omfattas av hemförsäkringens reseskydd.

Logga in på Mina sidor och kontrollera att alla namn som ska finnas med står med på hemförsäkringen. Saknas någon? Lägg till personer genom att ringa oss eller fylla i formuläret Lägg till medförsäkrad

Reseskyddet gäller för obegränsat antal resor och parallella resor. Någon i familjen kan vara på skidresa i Alperna samtidigt som några andra är solsemester i Thailand.  

Pappa smörjer in barnet med solskyddskräm.
Även barnens namn ska stå i försäkringsbrevet för att omfattas av reseskyddet.

Kostnader som kan ersättas

Du kan få ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader som du har för akut läkarvård, sjukhusvård, behandling, hjälpmedel och lokala resor för vård och behandling under själva resan. Kontakta alltid oss eller SOS International först för att få kostnaderna godkända.

Försäkringen täcker även kostnader för hemtransport på det sätt som sjukdomen eller skadan kräver. Vi ersätter även kostnader för hemtransport avliden till hemorten i Sverige.

Så här gör du om något händer under resan.

Man med brutet ben
Reseskyddet gäller om du skadar dig under resan och behöver läkarvård.

Vid kronisk eller pågående sjukdom

Försäkringen gäller för sjukdom och olycksfall som inträffar efter resans start. Om du har en kronisk eller allvarlig sjukdom rekommenderar vi att du rådfrågar din läkare innan du reser.

För resor i hela världen

Hemförsäkringens reseskydd gäller normalt sett i hela världen, men ibland finns det undantag. Om UD avråder oss svenskar från att resa till ett visst land eller en region i ett land så bör du inte resa dit. Reseskyddet gäller inte om du reser till platser som du avråds att åka till. Du riskerar att inte få någon hjälp om du trots avrådan väljer att resa.

Så länge gäller reseskyddet

Reseskyddet gäller i 45 dagar. Du kan förlänga det upp till 1 år. Reseskyddet ska förlängas före resdag 45, om det görs senare gäller 7 dagars karenstid.

Så gör du för att förlänga reseskyddet

Innan du bokar resan

Det är viktigt att du själv håller koll på vad som gäller för det land du ska åka till. Tre tips från oss:

  1. Läs UDs generella råd till resenärer
  2. Ladda ner UDs app Resklar
  3. Läs på om reseskyddet och Covid-19

Detta ingår i reseskyddet

Reseskydd ingår i alla våra hemförsäkringar, men det omfattar olika mycket beroende på vilken hemförsäkring du har.

Jämför innehåll Stor Hem/Villa  Hem/villa Extra  Hem/villa 

Du får ersättning för kostnader för läkarvård, akut tandvård, hemtransport, merkostnad för logi om du blir akut sjuk eller skadad under resan. Nära anhörigs resa till dig ersätts om läkare bedömer att din skada eller sjukdom är livshotande.

Ingår Ingår Ingår

Om UD rekommenderar svenska medborgare att lämna området där du befinner dig på resa, betalar vi nödvändiga kostnader för evakuering hem till Sverige. Detta gäller inte om UD vid den tid du reste dit avrådde från att resa till området.

Ingår Ingår Ingår

Försäkringen gäller för de saker du har med dig på resan upp till 30 000 kronor. Om du har Hemförsäkring Extra är beloppet 50 000 kronor och om du har Stor Hemförsäkring är beloppet 80 000 kronor.

Ingår Ingår Ingår

Ansvarsskydd, rättsskydd och överfallsskydd gäller även på resa.

Ingår Ingår Ingår

Du får rådgivning för att begränsa skadeverkningarna som du blir utsatt för vid en id-stöld, och i vissa fall ersättning för kostnader för att avvisa orättmätiga krav som är en följd av id-stölden.

Ingår Ingår Ingår

Självriskskydd innebär att du inte behöver betala någon självrisk vid vissa typer av händelser som ersätts av reseskyddet. Självriskbefrielsen gäller vid akut sjukdom, olycksfall och försening.

Ingår Ingår inte

Ersätter de kostnader du inte kan få tillbaka av researrangören om du måste avbeställa resan på grund av akut sjukdom eller olycksfall. Arrangemangen (ex. konsert, utflykt, liftkort) ska äga rum under samma resa, men de behöver inte ha bokats samtidigt eller av samma arrangör. Högsta ersättning är 40 000 kronor per person och högst 120 000 kronor sammanlagt.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Om du blir inlagd på sjukhus på resan mer än halva restiden eller varit tvungen att åka hem tidigare, kan du få ersättning med vad resan kostat – upp till 40 000 kronor per person och högst 120 000 kronor sammanlagt. Om din resa kostar mer än 40 000 kronor per person ringer du oss innan du reser iväg. Du kan köpa ett tillägg för att få högre ersättning.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Om du på grund av en trafikolycka eller annan oförutsedd händelse, kommer för sent till en i förväg bokad och betald resa, ersätter vi kostnaden för att komma ifatt. Om bagaget inte kommer fram till resmålet i tid får du viss ersättning.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Om du hyr bil på resan och bilen skadas ersätter vi den självrisk du blir skyldig att betala till uthyrningsfirman. Om kostnaden för reparation understiger självrisken ersätter försäkringen reparationskostnaden istället. Högsta ersättning är 10 000 kronor.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Du kan få ersättning om resan till inte kunnat genomföras på grund av att du blivit inlagd på sjukhus, blivit sängbunden eller varit tvungen att resa hem i förtid. Ersättningen betalas för outnyttjade dagar i förhållande till antal resdagar med högst 1 200 kronor per person och sammanlagt 40 000 kronor per person. Be alltid om ett läkarintyg där det framgår vad som hänt och vad du blivit ordinerad. Denna del av försäkringen gäller endast de för de första 45 dagarna, inte vid förlängning av reseskyddet. 

Ingår

Vid förseningar på resa

Om ditt bagage blir försenat på resan eller om du själv blir försenad kan du få ersättning om du har Stor Hemförsäkring. Här kan du läsa vad som gäller vid förseningar och strejk.

Vanliga frågor om reseskyddet

Innan du reser

Senast uppdaterad 14 december 2022

Hjälpte denna information dig?

Vad saknade du?

Vi kan inte svara på kommentarer som lämnas här. Dina kommentarer används för att förbättra innehållet på sajten. Om du vill få svar på en fråga kontaktar du vår kundservice.

* Obligatoriskt fält
Formuläret skickas...