Reseförsäkring

I våra hemförsäkringar ingår ett reseskydd som gäller i 45 dagar för privata semesterresor i hela världen. Reseskyddet gäller både för charterresor och resor där du ordnar allt själv. Du och de i din familj som är namngivna i din hemförsäkring omfattas av reseskyddet.

 • Reseskydd i 45 dagar

  Gäller för privata semesterresor i hela världen.

 • Gäller för hela familjen

  Alla som är namngivna i hemförsäkringen omfattas.

 • Hjälp på plats​

  SOS International finns där för dig om du behöver akut hjälp.

Detta gäller försäkringen för

Hemförsäkringens reseskydd hjälper dig och de som ingår i din hemförsäkring om något händer er på resan. Försäkringen täcker kostnaderna för att få hjälp om någon av er blir:

 • sjuk
 • skadad
 • bestulen
 • utsatt för rån eller överfall
 • krävd på skadestånd

Vilka ingår i försäkringen?

Reseskydd gäller för alla personer som är namngivna i försäkringsbrevet för hemförsäkringen.

Tänk på att alla som ska ingå i försäkringen måste vara namngivna, även barnen.  Logga in på Mina sidor och kontrollera att alla namn som ska finnas med står med på försäkringen.

För att lägga till personer kan du ringa oss eller fylla i formuläret Lägg till medförsäkrad

För att reseskyddet ska gälla måste den som reser vara folkbokförd i Sverige och resan måste starta i Sverige. 

Familj på brygga i solnedgång
Reseskydd för alla som är namngivna i din hemförsäkring.

Behövs det någon separat försäkring?

Reseskyddet i hemförsäkring är ofta tillräckligt och en extra reseförsäkring behöver normalt sett inte köpas. Det är viktigt att du ser över din hemförsäkring så att den innehåller det reseskydd du behöver.

Du kan även jämföra det reseskydd vi har med det researrangören erbjuder eller vad separata reseförsäkringar innehåller. Det kan finnas skillnader som är viktiga för den resa du ska göra. 

Jämför reseskyddet i hemförsäkringen. 

Resa längre än 45 dagar

Om din resa är längre än 45 dagar kan du förlänga reseskyddet upp till maximalt ett år.

Du måste betala in kostnaden för reseförlängingen direkt för att det ska gälla. Ring 0771-655 655 om du behöver förlänga ditt reseskydd.

ResXtra – utökat reseskydd

I Stor Hem- och Stor Villaförsäkring är reseskyddet utökat med ResXtra som innebär att du kan få ersättning för fler händelser som exempelvis försening på resan. I ResXtra ingår även följande.

Innan du reser

Senast uppdaterad 6 augusti 2020