Måste jag ha kvar försäkring för vilande elfirma?

Svar:

Om din firma äger inventarier eller varor, eller om du i din verksamhet använder branschavtal (t.ex. AB 04) som innebär att du har lämnat garantier på material och arbeten till dina beställare bör du försäkra både egendomen och garantierna. Dessutom, som du själv nämner, så är det viktigt att du behåller ansvarsförsäkringen. Denna tar hand om skadeståndskrav till följd av skador som inträffar under försäkringstiden. En skada kan ju inträffa även efter att du färdigställt arbetet och avvecklat din verksamhet.

Jag tycker att du ska kontakta någon av våra försäkringsrådgivare, så att vi kan se till att du får ett fullgott försäkringsskydd. Särskilt viktigt är ju detta när du bedrivit verksamheten i enskild firma och därmed har ett personligt ansvar. 

Pris på försäkring

Börja med att fylla i ditt organisationsnummer.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer