Måste jag ha kvar försäkring för vilande verksamhet?

Ja, det behöver man ha.

Om din verksamhet äger inventarier eller varor, eller om du i din verksamhet använder branschavtal (t.ex. AB 04) som innebär att du har lämnat garantier på material och arbeten till dina beställare bör du försäkra både egendomen och garantierna. Dessutom är det viktigt att man behåller ansvarsförsäkringen. Denna tar hand om skadeståndskrav till följd av skador som inträffar under försäkringstiden. En skada kan ju inträffa även efter att man färdigställt arbetet och avvecklat sin verksamhet.

Pris på försäkring

Börja med att fylla i ditt organisationsnummer.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer