Olycksfallsförsäkring

Vår olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt och kan underlätta din livssituation om du råkar ut för ett olycksfall.

Kul att ni gillar oss. Tack!

Baserat på över 10 000 omdömen på

Olycksfallsförsäkring

Ditt pris framställs automatiskt. Vi kan kontakta dig för att säkerställa ditt försäkringsskydd. Läs om vår hantering av personuppgifter.

Därför är If ett bra val

Fördelar med vår olycksfallsförsäkring

 • Du betalar aldrig någon självrisk

  Vad du än råkar ut för som täcks av försäkringen behöver du aldrig betala något självrisk. Hela ersättningen från försäkringen går direkt till dig.

 • Du behöver inte svara på frågor om din hälsa

  Med olycksfall menas en fysisk kroppsskada som du ofrivilligt råkar ut för genom en plötslig, yttre, ofrivillig händelse. Det vill säga att du får en skada genom utifrån kommande våld mot kroppen. Därför behöver vi inte veta något om din hälsa innan du tecknar försäkringen.

 • Olycksfallsförsäkringen gäller livet ut

  Olycksfallsförsäkringen kan köpas av dig som är mellan 18-79 år.  Sedan kan du bland annat få ersättning för bestående skador, förlorad arbetsförmåga* och sjukhusvistelse – livet ut.

  *Ersättning för förlorad arbetsförmåga ingår om du köper olycksfallsförsäkringen före 50 års ålder. Du kan sedan få ersättning till förfallodagen på eller närmast efter din 55-årsdag.

Rabatt med vårt förmånsprogram

Samla dina försäkringar hos oss och få upp till 15 % i rabatt. 

Försäkring för barn under 18 år

Vår barnförsäkring gäller för både sjukdom och olycksfall, men kan också tecknas som enbart olycksfallsförsäkring. Barnförsäkringen kan tecknas från 0-18 år och gäller dygnet runt till 25-års ålder.

Vad är en olycksfallsförsäkring?

En olycksfallsförsäkringen är en personförsäkring som ger dig ekonomisk hjälp om du råkar ut för ett olycksfall. Du kan bland annat få ersättning för bestående skador, förlorad arbetsförmåga och sjukhusvistelse, men den gäller aldrig vid sjukdom.

Olycksfallsförsäkringen kan köpas av dig som är 18-79 år och sedan kan du ha den livet ut.

Olycksfallsförsäkringens innehåll

Detta ingår Olycksfalls­försäkring Olycksfalls­försäkring
Ingår

Du får ersättning om du drabbas av en bestående skada efter ett olycksfall (medicinsk invaliditet). Hur nedsatt kroppsfunktionen är bedöms i procent enligt det medicinska tabellverk som är framtaget för försäkringsbranschen. Den ersättning du får är procentsatsen av det valda försäkringsbeloppet. 

Ingår

Om du avlider av en direkt följd av ett olycksfall betalas 50 000 kronor ut i dödsfallsersättning.

Ingår

Du kan få ersättning om du får ett ärr efter ett olycksfall. Ersättningen påverkas bland annat av din ålder, var ärret sitter och vilket försäkringsbelopp du valt.

Ingår

Om du drabbas av allvarlig fraktur, allvarlig ögonskada, brännskada av minst 2:a graden eller om hälsenan brister – hälseneruptur, betalar vi ut ett engångsbelopp som är 0,5 % av det valda försäkringsbeloppet.

Se villkoren för information om vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för ersättning.

Ingår

Om du inom två år efter ett olycksfall drabbas av en krisreaktion kan du få ersättning för kristerapi. Du kan även få ersättning för kristerapi om en nära anhörig avlider på grund av olycksfall. Vi ersätter upp till 10 behandlingstillfällen. Kontakta oss för att få hjälp med att boka tid hos psykolog.

Ingår

Du får ersättning med 200 kr per dag i upp till 90 dagar om du behöver vårdas på sjukhus på grund av ett olycksfall.

Ingår

Du får ersättning för läkarbesök, mediciner, resekostnader och kostnader för tandskadebehandling efter ett olycksfall som inte ersätts av Försäkringskassan eller från annat håll. Högsta ersättningsbelopp 5 % av försäkringsbeloppet.

Ingår

Du får ersättning om du drabbas av ett olycksfall och skadar dig på ett sådant sätt att din arbetsförmåga blir bestående nedsatt med minst 50 %. Nedsättningen av arbetsförmågan bedöms i förhållande till arbetsförmågan innan olycksfallet inträffade. För att få ersättning måste olycksfallet medfört rätt till ersättning för minst 8 % bestående skada (medicinsk invaliditet). Ersättningen betalas ut när alla möjligheter till rehabilitering och arbetsträning har utretts. 

*Ersättning för förlorad arbetsförmåga ingår om du köper försäkring Olycksfall före 50 års ålder. Rätten till ersättning gäller till förfallodagen på eller närmast efter din 55-årsdag.

Få ersättning även vid sjukdom

Med våra sjuk- och olycksfallsförsäkringar kan du få ersättning både om du skulle råka ut för ett olycksfall och om du drabbas av en allvarlig sjukdom.

Frågor och svar

Vanliga frågor om olycksfallsförsäkring?

Relaterat innehåll