Olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring ger dig ekonomisk hjälp och kan underlätta din livssituation efter ett olycksfall.

 • Dubbel ersättning

  Dubbel ersättning vid fastställd invaliditetsgrad på 30 % eller högre.

 • Händelseförsäkring

  Ersättning vid allvarlig fraktur, bränn- och ögonskada eller avsliten hälsena.

 • Ersättning vid sjukhusvistelse

  Du får 200 kr/dag i upp till 90 dagar om du behöver vårdas på sjukhus.

Försäkringens innehåll Olycksfall
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår

Vanliga frågor och svar

 • Villkor och förköpsinformation

  Här hittar du detaljerad information om vad försäkringen gäller för och hur skador ersätts.

  Villkor och förköpsinformation
 • Självrisker

  Försäkringen gäller utan självrisk.