Olycksfallsförsäkring

Vår olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt och kan underlätta din livssituation om du råkar ut för ett olycksfall. 

  • Du betalar ingen självrisk
  • Hälsodeklaration behövs inte
  • Ersättning för behandling och utlägg samt för ärr

Vad är olycksfallsförsäkring?

Olycksfallsförsäkringen ger dig ekonomisk hjälp om du råkar ut för ett olycksfall. Du kan bland annat få ersättning för bestående skador, förlorad arbetsförmåga och sjukhusvistelse, men den gäller aldrig vid sjukdom. Olycksfallsförsäkringen kan köpas av dig som är 18-79 år, och sen kan du ha den livet ut.

Vad menas med ett olycksfall?

Med olycksfall menas en fysisk kroppsskada som du ofrivilligt råkar ut för genom en plötslig, yttre, ofrivillig händelse. Det vill säga att du får en skada genom utifrån kommande våld mot kroppen. 

Barn under 18 år?

I vår barnförsäkring kan du välja mellan en försäkring som gäller både för olycksfall och sjukdom,  eller endast för olycksfall. Försäkringen kan tecknas från barnets födsel och fram tills att barnet fyller 18 år. 

Översikt

Olycksfallsförsäkringens innehåll

Detta ingår Olycksfalls­försäkring Olycksfalls­försäkring
Ingår

Du får ersättning om du drabbas av en bestående skada efter ett olycksfall (medicinsk invaliditet). Hur nedsatt kroppsfunktionen är bedöms i procent enligt det medicinska tabellverk som är framtaget för försäkringsbranschen. Den ersättning du får är procentsatsen av det valda försäkringsbeloppet. 

Ingår

Om du avlider av en direkt följd av ett olycksfall betalas 50 000 kronor ut i dödsfallsersättning.

Ingår

Du kan få ersättning om du får ett ärr efter ett olycksfall. Ersättningen påverkas bland annat av din ålder, var ärret sitter och vilket försäkringsbelopp du valt.

Ingår

Om du drabbas av allvarlig fraktur, allvarlig ögonskada, brännskada av minst 2:a graden eller om hälsenan brister – hälseneruptur, betalar vi ut ett engångsbelopp som är 0,5 % av det valda försäkringsbeloppet.

Se villkoren för information om vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för ersättning.

Ingår

Om du inom två år efter ett olycksfall drabbas av en krisreaktion kan du få ersättning för kristerapi. Du kan även få ersättning för kristerapi om en nära anhörig avlider på grund av olycksfall. Vi ersätter upp till 10 behandlingstillfällen. Kontakta oss för att få hjälp med att boka tid hos psykolog.

Ingår

Du får ersättning med 200 kr per dag i upp till 90 dagar om du behöver vårdas på sjukhus på grund av ett olycksfall.

Ingår

Du får ersättning för läkarbesök, mediciner, resekostnader och kostnader för tandskadebehandling efter ett olycksfall som inte ersätts av Försäkringskassan eller från annat håll. Högsta ersättningsbelopp 5 % av försäkringsbeloppet.

Ingår

Du får ersättning om du drabbas av ett olycksfall och skadar dig på ett sådant sätt att din arbetsförmåga blir bestående nedsatt med minst 50 %. Nedsättningen av arbetsförmågan bedöms i förhållande till arbetsförmågan innan olycksfallet inträffade. För att få ersättning måste olycksfallet medfört rätt till ersättning för minst 8 % bestående skada (medicinsk invaliditet). Ersättningen betalas ut när alla möjligheter till rehabilitering och arbetsträning har utretts. 

*Ersättning för förlorad arbetsförmåga ingår om du köper försäkring Olycksfall före 50 års ålder. Rätten till ersättning gäller till förfallodagen på eller närmast efter din 55-årsdag.

Få ersättning även vid sjukdom

Om du väljer någon av våra sjuk- och olycksfallsförsäkringar får du både skydd för om du skulle råka ut för ett allvarligt olycksfall men även om du drabbas av en allvarlig sjukdom. Välj den försäkring som passar dig bäst.

Förmånsrabatt

När du försäkrar dig själv eller familjen får du 10 % förmånsrabatt. Du får även rabatten på i stort sett alla dina övriga försäkringar. Försäkra även bilen eller hemmet så får du 15 % rabatt.

Vanliga frågor om olycksfallsförsäkring?

Relaterat innehåll

Kul att ni gillar oss. Tack!

Baserat på över 10 000 omdömen på
Så hanterar vi kundomdömen