Fastighetsförsäkring

Fastighetsförsäkring med skydd för bl.a. vattenskada, inbrottsskada, naturskada och brandskada, samt andra skador som kan drabba fastigheten.

Få offert på försäkring av byggnader och lokaler

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
Formuläret skickas...
  • Omfattande skydd

    Vi erbjuder ett brett försäkringsskydd mot oförutsedda skadehändelser.

  • Maskinskada ingår

    Du behöver ingen tilläggsförsäkring för skada på t.ex. hissen.

  • Skadehantering med toppbetyg

    Känn dig trygg i att vår skadehantering får 4,5 av 5 i snittbetyg av våra kunder.


Fastighetsförsäkring

Fastighetsförsäkring med skydd för bl.a. vattenskada, inbrottsskada, naturskada och brandskada, samt andra skador som kan drabba fastigheten. Vår fastighetsförsäkring ger dig ett omfattande skydd för olika typer av skador som kan drabba din lagerlokal, kontor, verkstad, fabrik, bostadshus eller andra typer av fastigheter.

I försäkringen ingår t.ex. skydd för skador på värme- och ventilationssystem och röjningskostnader i samband med en större skada. Försäkringen betalar även kostnader för skador som uppstått kring byggnader som hör till den försäkrade fastigheten eller maskinskador på exempelvis hissen i byggnanden.

Fastighetsförsäkring Skydd ingår
Byggnaden

Försäkringen erbjuder ett brett skydd för en rad skadehändelser som kan drabba din fastighet, exempelvis skador som kan uppstå vid brand, storm, översvämning, vattenläckor, inbrott, rån och skadegörelse. Därtill ingår ett skydd för vissa oförutsedda skador. 

Ansvar

Med ansvarsförsäkringen får ni hjälp om någon skulle kräva er på skadestånd för en skada som ni orsakat eller påstås orsakat. Vi hjälper till att utreda om det föreligger skadeståndsskyldighet, förhandla och föra er talan vid tvist/rättegång samt betala eventuellt skadestånd. Försäkringen omfattar flera moment såsom rättsskydd (även vid miljöbrott och arbetsmiljöbrott), verksamhetsansvar, skada på hyrd lokal m.m.

Maskiner och inventarier

I försäkringen ingår en maskinförsäkring som omfattar skada på eventuella maskiner i byggnaden, till exempel hissar, ventilation och uppvärmning. Äger ni andra maskiner eller inventarier i byggnaden så kan vi försäkra även dem mot skador orsakade av exempelvis brand, vattenskador, inbrott eller skadegörelse

Olycksfall allmänna utrymmen

Olycksfallsförsäkring för boende och besökare i allmänna utrymmen. Försäkringen ger ett extra skydd mot oförutsedda händelser.​​

Tillägg till fastighetsförsäkring Extra skydd
Hyresförlust

Om din fastighet skulle drabbas av en skada är det sannolikt att du skulle ha svårigheter att inhämta hyra från dina hyresgäster. Genom att teckna vår tilläggsförsäkring som ersätter uteblivna hyresintäkter när du haft en ersättningsbar skada på din fastighet, kan du skydda dig mot detta. Om du försäkrar ett bostadshus ingår alltid försäkring mot hyresförlust automatiskt. 

Anticimex Skadedjursförsäkring

Försäkringen ersätter sanering av fastigheten och lösöre vid skadedjursangrepp. Vid angrepp av träskadeinsekter ersätter försäkringen sanering och reparation av skadat virke.

Merkostnad för kulturellt värde

I vissa, särskilt äldre fastigheter, kan det finnas dyrbara konstnärliga utsmyckningar eller andra kulturella värden. Det kan t.ex. vara en fin takmålning, en utsmyckad trappuppgång eller en särskilt vacker fasad. Om det skulle uppstå en skada återställs fastigheten enligt normal standard. Därför är det klokt att köpa en tilläggsförsäkring för att få ersättning för de merkostnader som uppkommer för att återställa de konstnärliga eller kulturella utsmyckningarna.

För fastighetsägare

Är du fastighetsägare eller medlem i en förening som sköter om bostäder, byggnader eller mark? Vi erbjuder försäkringar som är speciellt anpassade efter din verksamhet. Hos oss kan du få ett tryggt skydd som inte bara täcker skador på själva byggnaden, utan även ersätter kostnader vid olycksfall och hjälper dig i ekonomiska tvister.

Oljeskador

Visste du att vår hyreshusförsäkring ger dig skydd för oljeskador? Det gör den! Om olja läcker ut ur ett ledningssystem som finns i din byggnad och skadar din försäkrade egendom har du ett automatiskt skydd för detta i din vanliga hyreshusförsäkring. På så sätt har du alltid ett minimiskydd för oljeskador! Dessutom är det möjligt att utöka skyddet för oljeskador genom våra tilläggsförsäkringar. Vill du veta mer om vilken ersättning du har rätt till vid en oljeskada? Kontakta oss på 0771-56 00 00.

Bra att veta

Anpassade fastighetsförsäkringar