Fastighetsförsäkring

Fastighetsförsäkringen gäller för vattenskada, inbrottsskada, naturskada och brandskada, samt andra skador som kan drabba fastigheten. Vår fastighetsförsäkring ger dig ett omfattande skydd för olika typer av skador som kan drabba din lagerlokal, kontor, verkstad, fabrik, bostadshus eller andra typer av fastigheter.

Anmäl skada

Be om offert

 1. Fyll i ditt organisationsnummer
 2. Fyll i några detaljer om ditt företag
 3. En rådgivare kontaktar dig för pris
Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer

Fördelar med vår försäkring

 • Omfattande skydd

  Vi erbjuder ett brett försäkringsskydd mot oförutsedda skadehändelser.

 • Maskinskada ingår

  Du behöver ingen tilläggsförsäkring för skada på t.ex. hissen.

 • Skadehantering med toppbetyg

  Känn dig trygg i att vår skadehantering får 4,5 av 5 i snittbetyg av våra kunder.

Få hjälp att hitta rätt försäkring

Ta reda på ert försäkringsbehov genom att svara på några få enkla frågor. 

Vi lanserar Hållbart bygge

Med Hållbart bygge får du rådgivning, vägledning och ekonomiskt stöd för att kunna återuppbygga hållbart efter en omfattande skada på en kommersiell fastighet. Detta ingår för dig som har omfattningen Egendom Extra. 

Läs mer om Hållbart bygge

Vad omfattas av en fastighetsförsäkring?

Vår fastighetsförsäkring ger dig ett omfattande skydd för olika typer av skador som kan drabba din lagerlokal, kontor, verkstad, fabrik, bostadshus eller andra typer av fastigheter.

Detta ingår i försäkringen Skydd ingår Skydd ingår
Ingår

Försäkringen erbjuder ett brett skydd för en rad skadehändelser som kan drabba din fastighet, exempelvis skador som kan uppstå vid brand, storm, översvämning, vattenläckor, inbrott, rån och skadegörelse. Därtill ingår ett skydd för vissa oförutsedda skador. Försäkringen täcker även för skador på värme- och ventilationssystem och röjningskostnader i samband med en större skada, samt kostnader för skador som uppstått kring byggnader som hör till den försäkrade fastigheten.

I försäkringen ingår en maskinförsäkring som omfattar skada på eventuella maskiner i byggnaden, till exempel hissar, ventilation och uppvärmning.

För dig som väljer försäkring med omfattning Egendom Extra ingår även "Hållbart bygge" vilket gäller när en kommersiell byggnad får en skada som omfattar mer än hälften av hela ytan, eller när kostnaden för att återställa överstiger tio miljoner kronor. Tillsammans med kvalificerade rådgivare ger vi stöd och råd kring hur du kan återuppbygga hållbart – med en ersättning på upp till tre miljoner kronor extra.

Ingår

Med ansvarsförsäkringen får ni hjälp om någon skulle kräva er på skadestånd för en skada som ni orsakat eller påstås orsakat. Vi hjälper till att utreda om det föreligger skadeståndsskyldighet, förhandla och föra er talan vid tvist/rättegång samt betala eventuellt skadestånd. Försäkringen omfattar flera moment såsom rättsskydd (även vid miljöbrott och arbetsmiljöbrott), verksamhetsansvar, skada på hyrd lokal m.m.

Ingår

I försäkringen ingår även egendom avsedd för fastighetens skötsel och förvaltning, dock inte motorredskap.

Tillägg till fastighetsförsäkringen Extra skydd Extra skydd
Ingår

Om din fastighet skulle drabbas av en skada är det sannolikt att du skulle ha svårigheter att inhämta hyra från dina hyresgäster. Genom att teckna vår tilläggsförsäkring som ersätter uteblivna hyresintäkter när du haft en ersättningsbar skada på din fastighet, kan du skydda dig mot detta. Om du försäkrar ett bostadshus ingår alltid försäkring mot hyresförlust automatiskt. 

Ingår

Försäkringen ersätter sanering av fastigheten och lösöre vid skadedjursangrepp. Vid angrepp av träskadeinsekter ersätter försäkringen sanering och reparation av skadat virke.

Ingår

I vissa, särskilt äldre fastigheter, kan det finnas dyrbara konstnärliga utsmyckningar eller andra kulturella värden. Det kan t.ex. vara en fin takmålning, en utsmyckad trappuppgång eller en särskilt vacker fasad. Om det skulle uppstå en skada återställs fastigheten enligt normal standard. Därför är det klokt att köpa en tilläggsförsäkring för att få ersättning för de merkostnader som uppkommer för att återställa de konstnärliga eller kulturella utsmyckningarna.

Ingår

Äger ni andra maskiner eller inventarier i byggnaden så kan vi försäkra även dem mot skador orsakade av exempelvis brand, vattenskador, inbrott eller skadegörelse.

Ingår

Olycksfallsförsäkring för boende som utför uppdrag åt bostadsrättsföreningens/hyresrättsföreningens räkning, ex. städdagar. Det går också att försäkra besökare i allmänna utrymmen. Tilläggen ger ett bra skydd vid eventuellt olycksfall.

Brandkollen

Brandkollen är en kostnadsfri brandsäkerhetsbesiktning för dig som har eller vill teckna egendomsförsäkring hos oss. Besiktningen genomförs av vår samarbetspartner Presto. För att ingen och inget ska skadas av bränder och olycka.

Läs mer om Brandkollen

För fastighetsägare

Är du fastighetsägare eller medlem i en förening som sköter om bostäder, byggnader eller mark? Vi erbjuder försäkringar som är speciellt anpassade efter din verksamhet. Hos oss kan du få ett tryggt skydd som inte bara täcker skador på själva byggnaden, utan även ersätter kostnader vid olycksfall och hjälper dig i ekonomiska tvister.

Bra att veta om fastighetsförsäkring