Ansvarsförsäkring

Vi tar hand om eventuella skadeståndskrav

Ansvarsförsäkring gäller för skador som företaget, anställda eller företagets produkter orsakar. Vi tar hand om skadeståndskrav och ger dig ansvarsskydd, vilket innebär att vi utreder, förhandlar, för företagets talan vid rättegång och ersätter eventuella skadestånd. För särskilt utsatta branscher erbjuder vi utökade ansvarsförsäkringar, t.ex. för byggherre, transportörer, vårdgivare, VD och styrelseledamot. Ansvarsförsäkring är ett viktigt skydd, och i vissa fall en obligatorisk företagsförsäkring, som de flesta verksamheterna behöver.


Pris på ansvarsförsäkring

Vi lämnar gärna offert på skräddarsydd företagsförsäkring.

Köp försäkring - offert

ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR DITT FÖRETAG

Vi erbjuder ansvarsförsäkring för alla typer av företag och skräddarsyr försäkringen för särskilt utsatta branscher där risken för att göra fel och krävas på skadestånd är större än för andra branscher. Vår ansvarsförsäkring för byggherre skyddar dig mot skadeståndskrav i samband med byggnadsarbete. Rättsskyddsförsäkringen betalar rättegångskostnader om företaget hamnar i en rättslig tvist. Försäkringen för professionsansvar hjälper dig om du begått misstag i rollen som rådgivare. Kontakta oss så ser vi till att du har rätt ansvarsskydd – fyll i offertförfrågan.