Skada på resa

Om du behöver akut vård på resan kontaktar du alltid SOS International, +46 8 121 88 000. Händelser som inte är akuta anmäler du enklast här online.