skada på resa

sjukdom, olycksfall, försening eller stöld

Om du behöver akut hjälp på resan kontaktar du alltid SOS International, +46 8 792 73 33. Mindre akuta ärenden kan du anmäla till oss.