skada på resa

sjukdom, olycksfall, försening eller stöld

Om du blir akut sjuk eller skadad

Vid akut sjukdom eller skada ring SOS International på telefon +46 8 792 73 33. De kommer att hjälpa dig i kontakterna med läkare och annan sjukvårdspersonal. 

Appen HelpMe 

När du behöver hjälp att hitta kvalitetssäkrad vård vid enklare sjukdomar eller skador kan du använda appen HelpMe oavsett var i världen du är.

 • Du kommunicerar med SOS Internationals rådgivare och med läkare.
 • Du kan chatta, ha videosamtal eller ringa.
 • SOS's personal kan boka läkartid åt dig och du får då alla kontaktuppgifter och vägbeskrivning till läkarmottagningen i appen.

Ladda ner appen HelpMe från App Store eller Google Play

Om du eller någon i familjen blir bestulen på pass, pengar och värdehandlingar som till exempel biljetter kontaktar du SOS International på telefon +46 8 792 73 33 De kommer att hjälpa och guida dig för att lösa din situation på bästa sätt. 

Om du råkar ut för något som inte är akut anmäler du det till oss. Gör gärna din anmälan här på webben om det gäller:

 • försening på resan
 • försenat bagage
 • avbeställning av resa på grund av akut sjukdom eller olycksfall 
 • annan händelse som inte är akut

Om du är på resa med bil, husbil eller mc får du hjälp av If Assistance om du har din bil-, husbil- eller mc-försäkring hos oss, och om din försäkring gäller för den skadehändelse som du råkat ut för. Om det hänt något med bilen eller mc:n kontaktar du If Assistance på telefon +46 8 792 73 33

Be om intyg om du blir sjuk eller skadad

Om du blir sjuk eller skadad på resan och därmed inte kan utnyttja resan kan du få ersättning för outnyttjad resekostnad.

 • Be alltid om ett läkarintyg där det framgår vad som hänt och vad du har blivit ordinerad. De flesta hotell har en läkare du kan kontakta ifall du inte är så sjuk att du hamnar på sjukhus.
 • En läkare, godkänd av If, ska intyga hur många dagar du varit sjuk och helt sängbunden.
 • Antalet sjukdagar räknas från första läkarbesöket.
 • Saknas det ordination beräknas antal sjukdagar enligt en schablon.

Reseskyddet i hemförsäkringen gäller de första 45 dagarna av resan, och det gäller i hela världen. Du som har Stor hemförsäkring eller Stor villaförsäkring har ett utökat reseskydd som bland annat gäller vid förseningar. 

Om du är på tjänsteresa – anmäl skada här.

Kontakta SOS International

När du är utomlands och behöver omedelbar hjälp – Kontakta SOS International

Telefonr: +46 8 792 73 33
Fax: +46 8 792 80 70
Mejl if.assistance@if.se

Vid försening och strejk

Här hittar du information om vad som gäller vid försening och strejk.

Du är försenad
Bagaget är försenat eller försvunnet
Försenad vid strejk

Dina rättigheter vid inställt flyg

Här hittar du Konsumentverkets information om dina rättigheter vid inställt flyg.

Konsumentverket - resor