VD- och styrelseansvar

Få offert på styrelseansvarsförsäkring

I rollen som VD och styrelseledamot har du ofta ett personligt ekonomiskt ansvar och kan därmed bli skadeståndsskyldig. Med ansvarsförsäkring för VD och styrelse har du ett tryggt skydd.

VD och styrelseledamöter har ett långtgående ansvar i ett företag. Styrelseledamöter i exempelvis föreningar och stiftelser har även de ett stort ansvar. Man kan bli skadeståndsansvarig enligt reglerna i t.ex. aktiebolagslagen, skattebetalningslagen och även på andra grunder. Skadeståndskravet kan uppgå till mycket höga belopp som inte ersätts av den allmänna ansvarsförsäkringen. Det kan framställas av såväl företaget självt, aktieägare och andra intressenter, borgenärer och anställda. Därför är VD- och styrelseansvarsförsäkring ett klokt val.


  • Utreder och förhandlar

    Vi utreder om skadeståndsskyldighet föreligger och förhandlar med den som kräver skadestånd.

  • Företräder och betalar rättegångskostnad

    ​Vi för företagets talan vid rättegång, betalar rättegångskostnader samt eventuellt skadestånd.

Det här ingår i försäkringen för VD- och styrelseansvar

När du har vår ansvarsförsäkring för VD och styrelse hjälper vi till med att:

  • utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
  • förhandla med den som kräver skadestånd
  • föra företagets talan vid rättegång och betala rättegångskostnaderna
  • betala det skadestånd som företaget är skyldigt att betala

Vill du ha rådgivning och prisförslag på försäkring? Skicka en offertförfrågan