Hundförsäkring

Vår hundförsäkring skapar en trygghet för dig om din hund blir sjuk eller skadar sig. I våra hundförsäkringar ingår fri sjukvårdsrådgivning och 3 besök per år hos den digitala veterinären FirstVet.

  • 20 % rabatt första året för valpar
Jämför hundförsäkringar
  • Gäller hela hundens liv

    Samma veterinärvårdsbelopp under hela hundens liv, om hunden blir sjuk eller skadar sig.

  • Gäller för dolda fel

    Veterinärvård för dolda fel ersätts om valpen försäkras innan 120 dagars ålder, annars efter 12 månader.

  • Fri sjukvårdsrådgivning

    Djurens vårdguide ger dig kostnadsfri rådgivning om din hund eller katt blir sjuk eller skadad – som 1177 fast för djur.

Försäkra din valp, få 20 % rabatt

Teckna hundförsäkring för din valp så tidigt som möjligt, hos oss kan du göra det när du får hem valpen, vilket brukar vara när den är 8 veckor.

Du får 20 % rabatt på hundförsäkringen när du försäkrar din valp innan den fyllt 1 år. 

Valp och pojke
Du får 20 % rabatt om du försäkrar valpen innan den blir 1 år.

Sjukvårdsrådgivning ingår

Har du svårt att avgöra om du behöver uppsöka veterinär eller inte? Är det långt till närmaste djurklinik? Då kan du ringa Djurens vårdguide som vägleder dig till vilken hjälp eller vård ditt djur behöver. Om veterinärvård behövs bjuder vi på 3 videosamtal per år hos den digitala veterinären FirstVet. 

Läs mer om Djurens vårdguide
Läs mer om FirstVet

Hund och katt i knä på sin matte
Fri sjukvårdsrågivning genom Djurens vårdguide.

Frågor och svar

Detta ingår i våra hundförsäkringar

Jämför innehållet Stor+ Hund Stor Hund Hund

Försäkringen gäller hela hundens liv och ersätter veterinärvårdskostnader om hunden blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall och skadar sig.

Upp till 90 000 kr Upp till 60 000 kr Upp till 30 000 kr

Livförsäkring går att välja till alla våra hundförsäkringar. Du kan också välja att inte ha någon livförsäkring alls för din hund.

Livförsäkringen betalas ut om hunden dör eller måste avlivas på grund av olycksfall eller sjukdom. Den gäller också om hunden stjäls eller kommer bort. Försäkringsbeloppet sänks med 20 % varje år från sju års ålder och upphör helt vid 10 års ålder.

Du väljer livförsäkringsbelopp baserat på inköpskostnaden eller marknadsvärdet för din hund. Livförsäkringsbeloppet kan också höjas om hunden meriteras. För att livförsäkring ska gälla vid avlivning krävs ett veterinärintyg.

Livförsäkringen gäller utan självrisk.

Valfri Valfri Valfri

Försäkringen ersätter veterinärvårdskostnader för dolda fel. Om du har valt livförsäkring gäller försäkringen även om hunden måste avlivas på grund av ett dolt fel.

Om hunden försäkras hos oss efter 120 dagars ålder gäller försäkringen för dolda fel efter 12 månader.

Ingår Ingår Ingår

Djurens vårdguide ger vägledning när ditt djur är sjukt eller skadat. Om veterinärvård behövs bjuder vi på 3 videosamtal per år hos den digitala veterinären FirstVet.

Läs mer om Djurens vårdguide
Läs mer om FirstVet

Ingår checkmark checkmark

Ersättning för undersökning  och behandling med CT (Computed tomography), magnetkameraundersökning (MRI), scintigrafi och elektrodiagnostik.

Högsta ersättning är:
- 10 000 kr i Hundförsäkring
- 15 000 kr i Stor Hundförsäkring
- Upp till veterinärvårdsbeloppet i Stor+ Hundförsäkring.

Ingår Ingår Ingår

Vi ersätter kostnaden för förlossning med kejsarsnitt.

- Hundförsäkring gäller för ett kejsarsnitt
- Stor Hundförsäkring och Stor+ Hundförsäkring gäller för två kejsarsnitt.

För bostonterrier, chihuahua, fransk och engelsk bulldog och blandras där någon av dessa raser ingår ersätts kejsarsnitt endast om tiken har fött en eller flera kullar tidigare och samtliga kullar fötts genom normalförlossning.

Vid andra kejsarsnittet gäller dubbel fast självrisk, se fullständiga villkor för hundförsäkring.

Ingår Ingår Ingår

Kostnader för avlivning och omhändertagande av djurkroppen.

Högsta ersättning är: 
- 2 000 kr i Hundförsäkring
- 3 000 kr i Stor Hundförsäkring och Stor+ Hundförsäkring.

Ingår Ingår Ingår


Du får hjälp med kostnader för receptbelagda mediciner. 

Högsta ersättning är: 
- 6 000 kr i Stor Hundförsäkring
- Upp till veterinärvårdsbeloppet i Stor+ Hundförsäkring

Ingår Ingår Ingår inte

Om hunden råkar ut för en akut skada ersätter vi kostnader för rehabilitering som den behandlande veterinären ordinerar.

Högsta ersättning är: 
- 6 000 kr i Stor Hundförsäkring
- 12 000 kr i Stor+ Hundförsäkring

Ingår Ingår Ingår inte

Ersättning med 3 000 kr per år för veterinärens resor eller dina egna resor till specialistveterinär om du fått en remiss.

Ingår Ingår Ingår inte

Tilläggsförsäkring

Endast olycksfallsskydd? 

Om du bara vill ha en olycksfallsförsäkring för din hund finns försäkringen Veterinärvård Olycksfall. Försäkringen gäller för kostnader vid behandling hos veterinär om din hund skadar sig på grund av ett olycksfall, med upp till 30 000 kronor. Kontakta oss för att köpa denna försäkring.

Djurspecialister hjälper dig

Vi förstår att din hund betyder mycket för dig och har därför ett speciellt team som snabbt och proffsigt hjälper dig och din hund om något händer eller om du har frågor om försäkringen. 

Ring 0770-117 177 eller mejla oss. Vi finns på plats vardagar mellan 8.00-17.30.

 Egen kundservice för djurägare

Ta hand om din hund

Vi älskar också hundar, precis som du, och vill ge dig tips och råd om hur du bäst tar hand om din hund för att den ska få ett tryggt och säkert hundliv. Läs om hur du bäst skyddar din älskade hund.

Tips och råd för hundägare