Bo Utomlands-försäkring

Försäkring för dig som tillfälligt ska bo utomlands för att studera eller arbeta. 

 • Gäller upp till 5 år
 • 45 dagars reseskydd ingår
 • Familjemedlemmar kan läggas till
 • 5 år utomlands

  Gäller vid studier eller arbete utanför Sverige i upp till fem år.

 • Gäller i hela världen

  Försäkringen gäller oavsett var i världen du väljer att studera eller arbeta.

 • Vid sjukdom och olycksfall

  Du har försäkringsskydd om du blir sjuk eller skadad under utlandsvistelsen.

Studera eller arbeta utomlands

Grattis till äventyret! Vi förstår att du har en hel del att tänka på och ordna innan du ska resa. Försäkringar är en av de viktigaste punkterna på din att-göra lista. Utan försäkring kan det bli både dyrt och jobbigt för dig om något skulle hända.

Om du ska studera

 • Om du ska studera kortare tid än 6 månader behöver du inte köpa Bo Utomlands-försäkringen. I dessa fall kan du förlänga din hemförsäkrings reseskydd.

 • Om du redan från början vet att du ska studera längre tid än 6 månader behöver du köpa Bo Utomlands-försäkringen direkt från start. 
Student utomlands

Om du ska arbeta

En vanlig hemförsäkring gäller inte för något som har samband med arbete vare sig hemma eller utomlands. Det finns även undantag för visst ideellt arbete och studier som bekostas av arbetsgivare. Därför är det klokt att köpa en Bo Utomlands-försäkring om du ska arbeta utomlands. 

Försäkring när du jobbar

Bo Utomlands-försäkringen gäller dygnet runt för dig och dina saker. I försäkringen ingår även ansvars-, rätts- och överfallsskydd. Dessa skydd gäller endast dig som privatperson, vilket betyder att dessa delar av försäkringen inte gäller under arbetstid.

Försäkring för medresenär

Om det är du och någon mer i din familj som ska bo utomlands kan familjemedlemmar inkluderas i din Bo Utomlandsförsäkring genom att dessa läggs till som medförsäkrade. Om du flyttar utomlands med en kompis ska ni ha var sin Bo Utomlands-försäkring.

Ung tjej jobbar på kafé

Working Holiday

Med Working Holiday menar vi resor som är en kombination av semester och jobb eller studier. Det kan till exempel vara att du bestämmer dig för att ta ett sabbatsår för att resa runt i Asien och för att finansiera runtresandet planerar du att ta ströjobb på plats. För denna typ av resa kan du köpa en Bo utomlands-försäkring.

Innehållet i försäkringen

Detta ingår Bo utomlands
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår

Vanliga frågor om Bo Utomlands-försäkringen