Skogsförsäkring

Det tar 70–100 år för en skog att bli fullvuxen, men bara timmar att utplåna den. Vår skogsförsäkring ger dig ett tryggt skydd för din skog.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
  • Ingen schablonersättning

    Vi gör en individuell bedömning vid varje skada, och ersätter den faktiska skadekostnaden.

  • Ersätter oförutsedda fysiska skador

    Vi ger skydd för oförutsedda fysiska skador, för att du ska vara skyddad mot det oförutsebara.

  • Snabb skadehantering

    Vi hjälper dig snabbt och gör det enkelt för dig när du behöver hjälp.

Detta ingår i skogsförsäkringen

Omfattar skydd för etablerad skog och plantskog på produktiv skogsmark samt skogsprodukter.

Olika typer av skog

Etablerad skog
Skog som passerat etableringsfasen och nått en medelhöjd på minst 1,3 meter.

Plantskog
Skog under etablering med en medelhöjd under 1,3 meter.

Skogsprodukter
Rundvirke, stamdelar och hyggesavfall som ska användas till flis och som avverkats på försäkringsställe.

Så ersätter vi skador

Exempel på skador

Vi betalar kostnad för brandbevakning som är beordrad av Räddningstjänsten efter skogsbrand (s.k. räddningskostnad), virkesförlust, t.ex. för höga stubbar och fördyrad avverkning (rotvärde). Dessutom betalar vi värdeförlust på grund av att skadad skog avverkas i förtid, dvs. mervärdeskostnader. Vid skador på fröträdsställning av tall kan du även få betalt för nödvändig föryngring.

Vi betalar ersättning om skadan orsakat permanent sänkning av produktionsförmågan.

Vi betalar ersättning med skillnaden mellan skogsprodukternas värde omedelbart före och efter skadan.

Om föryngring skadats till följd av torka, frost, svamp, sork eller insektsangrepp betalar vi kostnaden för utförd hjälpplantering eller komplettering av sådd.

Mer information om vår skogsförsäkring