Sjukvårdsförsäkring företag

Få offert på privat sjukvårdsförsäkring för företag. En trygg försäkring för dig och dina anställda.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer

Frisk och motiverad personal = lönsamt företag

  • Minska sjukskrivningar

    De anställda får snabb tillgång till medicinsk rådgivning och specialistvård.

  • Minska kostnaderna vid sjukdom

    Både företaget och de anställda tjänar på kortare sjukfrånvaro.

  • Bli en attraktiv arbetsgivare

    Värdefull förmån som motiverar, lockar och behåller din personal.

Ta hand om personerna som får ditt företag att rulla

Att ge sjukvårdsförsäkring till de anställda, inklusive dig själv, är en stor förmån och samtidigt en investering för att minska sjukskrivningar. Blir någon sjuk på företaget uppstår oväntade kostnader och du riskerar att förlora intäkter. Varje dag räknas och därför har vi egna sjuksköterskor som snabbt hjälper dig att få vård, specialistläkare och psykologer.

Två dagars sjukfrånvaro, kostar lika mycket som sjukvårdsförsäkring i ett år


Att snabbt få en diagnos och behandling gör att sjukfrånvaron minskar. Du får oftast hjälp och undersökning inom 1-3 dagar och garanterad behandling och operation inom 14 dagar vid behov.

Räkna ut med vår kalkylator

Sjukvårdsförsäkring i två olika paket Bas Plus
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår inte Ingår
Ingår inte Ingår
Ingår inte Ingår
Ingår inte Ingår
Tillval Bas Plus
Ingår Ingår
Stöd & råd

Psykologhjälp via sjukvårdsförsäkringen

Det som händer för människor privat kan påverka hur man mår och presterar på jobbet. Det är även många som på grund av jobbet mår dåligt till följd av stress och hög press. På en arbetsplats är det viktigt att alla mår bra. Därför blir psykologhjälp en väldigt viktig del i en sjukvårdsförsäkring. Som en del i försäkringspaketet Plus ingår psykologhjälp inom privatvården. I försäkringspaketet Bas lämnas ersättning upp till högkostadsskyddet för besök till psykolog inom allmänvården eller för besök till digitala vårdgivare.

Tänk på att den mentala hälsan är minst lika viktig som den fysiska hälsan.

Få din egen kontaktsjuksköterska

För dig som drabbas av en allvarligare sjukdom med långa utredningar så kommer du erbjudas en egen kontaktsjuksköterska som du kan vända dig till för personlig kontakt, stöttning och rådgivning. Tanken är att du inte ska behöva berätta din historik för flera olika personer utan du har alltid en personlig kontakt som känner till dig och ditt ärende och kan stötta dig hela vägen. Våra sjuksköterskor får dessutom 4,5 av 5 i kundnöjdhet!

Sjukförsäkring via jobbet

Om du som anställd har en sjukvårdsförsäkring via jobbet så kan du använda följande tjänster nedan.

Därför är personförsäkring viktigt

Skyddet från offentliga försäkringar är ofta inte tillräckligt för att du ska kunna ha samma levnadsstandard om du, en anställd eller någon av dina familjemedlemmar drabbas av en allvarlig sjukdom, olycksfall eller skulle avlida.​ En personförsäkring är därför ett viktigt komplement till samhällets försäkringsskydd.

Förstå mer om personförsäkringar