Sjukvårdsförsäkring företag

Få offert på sjukvårdsförsäkring för företag. En trygg försäkring för dig och dina anställda.

Snabb vård och friskare personal med Sjukvårdsförsäkring.

Med vår sjukvårdsförsäkring får du och dina anställda snabbare tillgång till privat vård utan långa väntetider. Vi har en egen avdelning med sjuksköterskor som hjälper till med sjukvårdsrådgivning och bokning av behandling. I sjukförsäkringen ingår en vårdgaranti som garanterar att behandlingen påbörjas inom 14 arbetsdagar.

När någon blir sjuk på företaget uppstår kostnader för bl.a. sjuklön, vikarie och risk för uteblivna inkomster. Vår sjukvårdsförsäkring träder in när det verkligen behövs, t.ex. vid långa vårdköer och väntetider till operation. En annan stor förmån för dina anställda är att dem har fria läkarbesök via mobilen med KRY.


Fördelar med sjukvårdsförsäkring för företag

  • Privat vård

    Kortare vårdköer och specialistläkare som snabbt kan ge vård.

  • Fria läkarbesök med KRY

    I försäkringen ingår fria läkarbesök i mobilen med KRY, dygnet runt.

  • Förmån till de anställda

    Trygghet för dig och de anställda och minskar risken för långa sjukskrivningar.

Sjukvårdsförsäkring - tre olika paket Komplett Plus Bas
Rådgivning och vårdplanering

Legitimerade sjuksköterskor ger råd och bokar tid till specialistvård vid behov.

Aktiv uppföljning

Personlig kontakt guidar dig genom hela vårdprocessen vid särskilt komplexa vårdbehov.

Specialistvård/operation

Medicinsk undersökning, diagnostisering och behandling eller operation av specialist via vår vårdplanering.

Ny medicinsk bedömning

Om du drabbas av en livshotande sjukdom eller står inför en riskfylld behandling ersätter försäkringen medicinsk undersökning och utlåtande från en andra specialistläkare.

Psykolog

Försäkringen ersätter upp till 10 behandlingstillfällen per behandlingsperiod för psykisk ohälsa hos legitimerad psykolog eller psykoterapeut.

Ideell ersättning

Om du fått full narkos, legat på sjukhus fem dagar i sträck och varit sjukskriven minst tre månader efter en operation får du ersättning i form av ett engångsbelopp.

Kristerapi

Om du råkar ut för en allvarlig traumatisk händelse har du möjlighet att få kristerapi med upp till tio behandlingstillfällen.

Fria läkarbesök i mobilen

Med tjänsten KRY kan du enkelt boka tid och genomföra läkarbesök via videosamtal.

Sjukgymnast och naprapat samt kiropraktor

Tillgång till sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor via If Vårdplanering.

Dietist och logoped

Tillgång till dietist eller logoped via vår Vårdplanering.

Eftervård och medicinsk rehabilitering samt hjälpmedel

Försäkringen ersätter kostnader för medicinsk vård och rehabilitering efter operation eller annan sjukhusvård samt temporära hjälpmedel.

Patientavgifter

Ersättning lämnas upp till högkostnadsskyddet för patientavgifter inom den offentliga vården.

Kritisk sjukdom

Försäkringen utbetalar ett engångsbelopp om du drabbas av en kritisk sjukdom.

Primärvårdsservice

Vårdplaneringen ordnar tid även för enklare kortvariga besvär exempelvis luftvägsinfektioner.

Läkemedel

Ersättning lämnas för receptbelagda läkemedel upp till högkostnadsskyddet.

Behandlingstid inom 14 dagar

Om din sjukdom täcks av försäkringen hjälper Vårdplaneringen dig att boka en tid hos en av våra samarbetspartners på privatsjukhus eller specialistmottagningar runt om i Sverige. Så fort du har fått en diagnos och beviljats en godkänd behandling, så lovar vi att du får en bokad behandlingstid inom 14 dagar. Det är innebörden av vår vårdgaranti.

Tre olika försäkringar utan krav på remiss

Sjukvårdsförsäkringen är uppdelad på tre remissfria försäkringar som passar olika behov och prisklasser. En basförsäkring som passar de flesta, en som täcker det mesta och en som omfattar allt – inklusive enklare sjukdomar. Alla har självrisk som standard och inget krav på remiss. Vilken du än väljer blir den en attraktiv anställningsförmån.

Sjukvård bas

Försäkringen omfattar det viktigaste – till exempel specialistvård, psykolog, resor, samt ny medicinsk bedömning (ytterligare undersökning och diagnos av läkare i vårt nätverk).

Sjukvård plus

Försäkringen omfattar allt som finns i vår basförsäkring plus sjukgymnastik, naprapati och kiropraktik. Sjukvård Plus omfattar även kristerapi och ersättning för patientavgifter. Ersättning för läkemedel kan väljas till.

Sjukvård komplett

Den är verkligen vad den heter och täcker allt från förkylning till komplicerade operationer! Sjukvård Komplett omfattar allt som ingår i de två andra försäkringarna – men ger härutöver direkt tillgång till privat vård, det vill säga vård för enklare kortvariga åkommor som normalt kan tillgodoses av den offentliga vården. Dessutom betalas en engångssumma motsvarande tre basbelopp ut vid ett antal kritiska sjukdomstillstånd. Ersättning för läkemedel ingår också.

If Vårdplanering

Med sjukvårdsförsäkring får du tillgång till portalen Vårdplanering. Första steget om du, eller någon av dina medarbetare, blir sjuk och behöver använda försäkringen, är att kontakta vår vårdplanering. Du får direktkontakt med någon av våra legitimerade sjuksköterskor som med kunskap och erfarenhet ger dig tillgång till rätt vård i rätt tid.​​ 


Digitalt försäkringskort

Med ditt försäkringskort i mobilen kommer du snabbt och enkelt i kontakt med oss om du har blivit sjuk.

Beställ försäkringskort

Fria läkarbesök i mobilen

Slipp långa köer på vårdcentralen med läkarbesök i mobilen dygnet runt. Få snabbt recept och remiss.

Läs mer om läkarbesök i mobilen

Frågor om förmånsskatten?

Här har vi listat vanliga frågor och svar som gäller förmånsbeskattningen för företag.

Förmånsbeskattning

Mer om sjukvårdsförsäkring för företag

Förmånlig vårdgaranti

Om din sjukdom täcks av försäkringen hjälper Vårdplaneringen dig att boka en tid hos en av våra samarbetspartners på privatsjukhus eller specialistmottagningar runt om i Sverige. Alla välrenommerade leverantörer av högkvalitativ vård. Så fort du har fått en diagnos och beviljats en godkänd behandling, så lovar vi att du får en bokad behandlingstid inom 14 dagar. Det är innebörden av vår vårdgaranti.

Missbruksskydd kan läggas till i försäkringen

Med ett tillägg för missbruksskydd inkluderar sjukvårdsförsäkringen även en avvänjningsbehandling mot alkohol, droger, läkemedel eller spelberoende.

Enkelt att ansluta sig till sjukvårdsförsäkringen

För att ansluta sig till sjukvårdsförsäkringen krävs ingen hälsodeklaration. Allt som behövs är ett intyg om att medarbetaren är fullt arbetsför. Även familjemedlemmar kan anslutas till försäkringen.

Hälsoförklaring

Ansökan om försäkring där du intygar att du är fullt arbetsför.

Formulär för hälsoförklaring (pdf) 

För våra vårdgivare

Här får du information om bl.a. faktura och fakturaunderlag​.

Läs mer på If Vårdplanering

Sjukvårdsförsäkring,

Ofta köpt tillsammans med: