Sjukvårdsförsäkring företag

Få offert på privat sjukvårdsförsäkring för företag. En trygg försäkring för dig och dina anställda.

Be om offert

 1. Fyll i ditt organisationsnummer
 2. Fyll i några detaljer om ditt företag
 3. En rådgivare kontaktar dig för pris
Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer

Frisk och motiverad personal = lönsamt företag

 • Minska sjukskrivningar

  De anställda får snabb tillgång till medicinsk rådgivning och specialistvård.

 • Minska kostnaderna vid sjukdom

  Både företaget och de anställda tjänar på kortare sjukfrånvaro.

 • Bli en attraktiv arbetsgivare

  Värdefull förmån som motiverar, lockar och behåller din personal.

Sjukvårdsförsäkring i två olika paket

Detta ingår Bas Bas Plus Plus

Legitimerad sjukvårdpersonal ger råd och bokar tid till specialistvård vid behov. Du får även en personlig kontakt som guidar dig genom hela vårdprocessen vid särskilt komplexa vårdbehov.

Ingår Ingår

Medicinsk undersökning, diagnostisering och behandling eller operation av specialist via vår vårdplanering.

Ingår Ingår

Försäkringen ersätter kostnader för medicinsk vård och rehabilitering efter operation eller annan sjukhusvård samt temporära hjälpmedel som t.ex. ortopediska inlägg.

Ingår Ingår

Vårdhjälpen är en tjänst som gör det möjligt för dig att söka vård, få rådgivning och boka tid för undersökning via en chatt med legitimerad sjukvårdpersonal. 

Ingår Ingår

En personlig kontakt från Vårdplaneringen som guidar dig genom hela vårdprocessen vid särskilt komplexa vårdbehov.

Ingår Ingår

Tillgång till fysioterapeut, naprapat eller kiropraktor via If Vårdplanering.

Ingår Ingår

Ersättning lämnas upp till högkostnadsskyddet för patientavgifter inom den offentliga vården. Detta innefattar även kostnader för besök till psykolog inom allmänvården eller vid digitala besök via t.ex. Kry.

Ingår Ingår

Ersättning för nödvändiga och skäliga rese- och logikostnader inom Sverige i samband med ersättningsbar vård och behandling. Ersättning för resa lämnas för resor som är minst 15 mil (tur- och retur).

Ingår Ingår

Försäkringen ersätter upp till 10 behandlingstillfällen per behandlingsperiod för psykisk ohälsa hos legitimerad psykolog eller psykoterapeut.

Om du råkar ut för en allvarlig traumatisk händelse har du möjlighet att få kristerapi med upp till 10 behandlingstillfällen. Kristerapi gäller utan självrisk.

Ingår inte Ingår

Tillgång till dietist och logoped.

Ingår inte Ingår

Ersättning lämnas för receptbelagda läkemedel upp till högkostnadsskyddet.

Ingår inte Ingår

Om du drabbas av en livshotande sjukdom eller står inför en riskfylld behandling ersätter försäkringen medicinsk undersökning och utlåtande från en andra specialistläkare.

Ingår inte Ingår
Lägg till extraskydd Bas Bas Plus Plus

Om den försäkrade är diagnostiserad med ett beroende ersätter tillägget kostnader som uppkommer i samband med vård av missbruk inom:

 • Alkohol
 • Droger
 • Receptbelagda mediciner
 • Spel och dobbel (dock inte datorspelsberoende och Internetberoende)

Minst 10 personer måste vara anslutna till försäkringen för att missbruksförsäkringen ska kunna läggas till. 

Ingår Ingår

Be om offert

 1. Fyll i ditt organisationsnummer
 2. Fyll i några detaljer om ditt företag
 3. En rådgivare kontaktar dig för pris
Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
Visste du att två dagars sjukfrånvaro, kostar lika mycket som sjukvårdsförsäkring i ett år?

Att snabbt få en diagnos och behandling gör att sjukfrånvaron minskar. Du får oftast hjälp och undersökning inom 1-3 dagar och garanterad behandling och operation inom 14 dagar vid behov.

Tips och råd för att främja de anställdas hälsa

Öka kunskapen om vad som främjar hälsa och vad som skapar drivkraft att förändra en eller flera levnadsvanor.

En ökad medvetenhet och stöd till positiva förändringar gynnar individ, företag och samhälle genom ökad hälsa och välbefinnande, bättre arbetsmiljö och genom att färre behöver söka vård eller bli sjukskrivna.

Så kan du främja hälsan hos de anställda

Om du vill använda din försäkring

Så får du hjälp

 • Kom i kontakt med Vårdhjälpen

  För att komma i kontakt med Vårdhjälpen kan du chatta med oss. Vi hjälper dig med följande ärenden:

  • Söka vård
  • Chatta med legitimerad sjukvårdspersonal
  • Boka tid
  • Få rådgivning
  • Fortsätt eller gör ändringar i pågående ärenden
 • Ansök om ersättning

  Ansök om ersättning för utlägg du haft i samband med vård. Till exempel utgifter för patientavgifter och receptbelagda läkemedel. Ansök genom att logga in med BankID.

 • För allvarligare sjukdomar och långa utredningar

  För dig som drabbas av en allvarligare sjukdom med långa utredningar så kommer du erbjudas en egen kontaktsjuksköterska som du kan vända dig till för personlig kontakt, stöttning och rådgivning. Tanken är att du inte ska behöva berätta din historik för flera olika personer utan du har alltid en personlig kontakt som känner till dig och ditt ärende och kan stötta dig hela vägen. Våra sjuksköterskor får dessutom 4,5 av 5 i kundnöjdhet!

Därför är personförsäkring viktigt

Skyddet från offentliga försäkringar är ofta inte tillräckligt för att du ska kunna ha samma levnadsstandard om du, en anställd eller någon av dina familjemedlemmar drabbas av en allvarlig sjukdom, olycksfall eller skulle avlida.​ En personförsäkring är därför ett viktigt komplement till samhällets försäkringsskydd.

Förstå mer om personförsäkringar