Sjukvårdsförsäkring företag

Få offert på sjukvårdsförsäkring för företag. En trygg försäkring för dig och dina anställda.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
Formuläret skickas...

Frisk och motiverad personal = lönsamt företag

 • Minska sjukskrivningar

  De anställda får snabb tillgång till specialister och vård.

 • Minska kostnaderna vid sjukdom

  Både företaget och de anställda tjänar på kortare sjukfrånvaro.

 • Bli en attraktiv arbetsgivare

  Värdefull förmån som motiverar, lockar och behåller din personal.

Ta hand om personerna som får ditt företag att rulla

Att ge sjukvårdsförsäkring till de anställda, inklusive dig själv, är en stor förmån och samtidigt en investering för att minska sjukskrivningar. Blir någon sjuk på företaget uppstår oväntade kostnader och du riskerar att förlora intäkter. Varje dag räknas och därför har vi egna sjuksköterskor som snabbt hjälper dig att få vård, specialistläkare och psykologer.

Två dagars sjukfrånvaro, kostar lika mycket som sjukvårdsförsäkring i ett år


Att snabbt få en diagnos och behandling gör att sjukfrånvaron minskar. Du får oftast hjälp och undersökning inom 1-3 dagar och garanterad behandling och operation inom 14 dagar.

Sjukvårdsförsäkring i tre olika paket Komplett Plus Bas
Rådgivning, vårdplanering och uppföljning

Legitimerade sjuksköterskor ger råd och bokar tid till specialistvård vid behov. Du får även en personlig kontakt guidar dig genom hela vårdprocessen vid särskilt komplexa vårdbehov.

Specialistvård/operation

Medicinsk undersökning, diagnostisering och behandling eller operation av specialist via vår vårdplanering.

Om du drabbas av en livshotande sjukdom eller står inför en riskfylld behandling ersätter försäkringen medicinsk undersökning och utlåtande från en andra specialistläkare.

Psykolog och kristerapi

Försäkringen ersätter upp till 10 behandlingstillfällen per behandlingsperiod för psykisk ohälsa hos legitimerad psykolog eller psykoterapeut.

Om du råkar ut för en allvarlig traumatisk händelse har du möjlighet att få kristerapi med upp till tio behandlingstillfällen.

Ideell ersättning

Om du fått full narkos, legat på sjukhus fem dagar i sträck och varit sjukskriven minst tre månader efter en operation får du ersättning i form av ett engångsbelopp.

Sjukgymnast, naprapat och kiropraktor

Tillgång till sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor via If Vårdplanering.

Dietist och logoped

Tillgång till dietist eller logoped via vår Vårdplanering.

Rehabilitering och hjälpmedel

Försäkringen ersätter kostnader för medicinsk vård och rehabilitering efter operation eller annan sjukhusvård samt temporära hjälpmedel som t.e.x rullstol.

Patientavgifter

Ersättning lämnas upp till högkostnadsskyddet för patientavgifter inom den offentliga vården.

Ersättning vid kritisk sjukdom

Försäkringen utbetalar ett engångsbelopp om du drabbas av en kritisk sjukdom.

Ersättning för läkemedel

Ersättning lämnas för receptbelagda läkemedel upp till högkostnadsskyddet.

Få din egen kontaktsjuksköterska

För dig som drabbas av en allvarligare sjukdom med långa utredningar så kommer du erbjudas en egen kontaktsjuksköterska som du kan vända dig till för personlig kontakt, stöttning och rådgivning. Tanken är att du inte ska behöva berätta sin historik för flera olika personer utan du har alltid en personlig kontakt som känner till dig och ditt ärende och kan stötta dig hela vägen. Våra sjuksköterskor får dessutom 4,5 av 5 i kundnöjdhet!

 • Mina sidor för anställda

  • Logga in med BankID
  • Se vad som ingår i försäkringen
  • Få ersättning och hjälp
  Mina sidor via jobbet
 • Använd sjukvårdsförsäkringen

  Kotankta oss och få rådgivning av våra sjuksköterskor som hjälper dig när du behöver använda din sjukvårdsförsäkring.

  Gå till vårdplaneringen
 • Så fungerar vårdplaneringen

  Få information om hur du kan använda sjukvårdsförsäkringen och läs mer om vilka typer av besvär du kan söka hjälp för.

  Jag vill veta mer

Läs mer