Samfällighetsförening

Få offert på försäkring för samfällighetsförening.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
Formuläret skickas...

Försäkring för samfällighetsförening, en anpassad försäkring med mycket bra skydd. Styrelseansvar och olycksfallsförsäkring ingår.​​​​​​​​


​En försäkring för samfällighetsföreningar, speciellt anpassad för de risker som kan drabba samfälligheten i form av skador, olyckor, skadeståndskrav och annat som kan äventyra föreningens verksamhet. Försäkringen ger bl.a. ett mycket bra skydd för t.ex. byggnader med tomt och markanläggningar, röjningskostnad för byggnad och fastighetsinventarier samt maskiner och inventarier.

Försäkring för samfällighetsförening Skydd ingår
Egendom

Försäkra föreningens egendom mot skador som kan uppstå vid exempelvis brand, vattenläckor eller skada orsakad av storm på byggnad.. Det ingår även glasskadeförsäkring för fönster och dörrar.

Ansvar

Om någon kräver samfällighetsföreningen på skadestånd kan ni få hjälp att utreda om det föreligger skadeståndsskyldighet, samt hjälp med att betala skadeståndet. Försäkringen omfattar flera ansvarsmoment som rättsskydd, verksamhetsansvar, skada på hyrd lokal, lånad egendom m.m.

Olycksfall

Alla samfällighetsföreningar bör ha en olycksfallsförsäkring för att skydda sig mot förutsedda skador. T.ex. om någon i föreningen skulle halka och skada sig under en städdag eller bränna sig illa på hett vatten.

Viktiga skydd för samfällighetsförening

Försäkringen innehåller skydd om föreningen råkar ut för ett skadeståndskrav samt rättsskydd om föreningen råkar i tvist. I försäkringen ingår också styrelseansvar som omfattar skadeståndskrav som framställs mot föreningens styrelseledamöter.

Skicka en offertförfrågan för prisförslag.