Personskador

En personförsäkring kan ersätta vissa kostnader för vård och mediciner. Några personförsäkringar ger också ersättning om du får bestående besvär efter det du har råkat ut för. Behöver du prata med oss angående en skada ringer du 0771-655 655.
 • Ersättning för ärr

  Ärr efter ett olycksfall ersätts lite olika beroende av vilken försäkring det är som ska ersätta skadan.

  Läs om ersättning för ärr
 • Vad är medicinsk invaliditet?

  Om du får en bestående skada efter ett olycksfall eller en sjukdom kallas det medicinsk invaliditet.

  Läs om medicinsk invaliditet
 • Vad är ekonomisk invaliditet?

  Med ekonomisk invaliditet menas förlorad framtida arbetsförmåga till följd av en sjukdom eller ett olycksfall.

  Läs om ekonomisk invaliditet