Personskador

En personförsäkring kan ersätta vissa kostnader för vård och mediciner. Några personförsäkringar ger också ersättning om du får bestående besvär efter det du har råkat ut för.

Om du vill prata med oss ringer du 0771-655 655.

 • familj

  Ersättning för ärr

  Ärr efter ett olycksfall ersätts lite olika beroende av vilken försäkring det är som ska ersätta skadan.

  Läs om ersättning för ärr
 • man med kryckor

  Vad är medicinsk invaliditet?

  Om du får en bestående skada efter ett olycksfall eller en sjukdom kallas det medicinsk invaliditet.

  Läs om medicinsk invaliditet
 • man

  Vad är ekonomisk invaliditet?

  Med ekonomisk invaliditet menas förlorad arbetsförmåga efter en sjukdom eller ett olycksfall.

  Läs om ekonomisk invaliditet