Mekaniker spiller syra på lacken. Vilket ansvar har bilverkstaden?

Fråga:

Jag lämnar min bil på en bilverkstad för service och verkstaden råkar spilla frätande syra på lackeringen. Om jag bara har trafikförsäkring, vem ska jag få ersättning av? Verkstaden har ansvarsförsäkring.

Svar:

Det är verkstaden som har ansvar för din bil under tiden de har hand om den. Om bilen skadas är verkstaden ersättningsskyldig gentemot dig, såvida inte verkstaden kan visa att skadan inte beror på deras handlande. 

Detta låter som en skada som omfattas av verkstadens ansvarsförsäkring. Verkstaden bör därför anmäla skadan till sitt försäkringsbolag, som kan bedöma om de är skadeståndsskyldiga och om ansvarsförsäkringen i så fall kan ta hand om det inträffade.