Vilket ansvar har bilverkstaden om en mekaniker spiller syra på lacken?

Det är alltid verkstaden som bär ansvaret.

Det är verkstaden som har ansvar för din bil under tiden de har hand om den. Om bilen skadas är verkstaden ersättningsskyldig gentemot dig, såvida inte verkstaden kan visa att skadan inte beror på deras handlande.