Husbilsförsäkring

10 % rabatt första året. Köp här!

Rätt husbilsförsäkring ger bra förutsättningar för en tryggare semesterresa med husbilen, både när du kör på vägarna och när du kommer fram till resmålet.

Trafikförsäkringen är obligatorisk, men vi rekommenderar att du väljer minst en halvförsäkring för att kunna få ersättning om semestern måste avbrytas på grund av att husvagnen skadas.

Kombinerar du husbilsförsäkringen med hemförsäkring är dina personliga tillhörigheter som du förvarar i husbilen försäkrade upp till 80 000 kr. 50 000 kr ingår i husbilsförsäkringen och 30 000 kr i hemförsäkringen. 


  • Semesteravbrott ersätts

    Du får ersättning om semesterresan måste avbrytas för att husbilen skadas när du har hel- eller halvförsäkring.

  • Fast självrisk vid glasskada

    Om du byter en skadad ruta är självrisken 1 500 kr, om den kan repareras betalar du 200 kr.

  • Skadejour dygnet runt

    Skadejouren hjälper till om något händer. Den är öppen dygnet runt.​​​

Jämför innehållet Hel Halv Trafik
Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter dels personskador på förare, passagerare och andra personer, dels skador på andras fordon och egendom som föraren av din bil orsakar. Det är lag på att bilen har trafikförsäkring för att du ska får köra med den.

Brandskada

Du får ersättning för skador på som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.

Feltankning

Du får ersättning för nödvändiga kostnader för rengöring av tank, behållare, ledningar och byte av filter, upp till 50 000 kr. Detta gäller om du tankat bilen med fel bränsle eller fyllt annan behållare med fel medel t.ex.olja i tanken för spolarvätska.

Läs under maskinskada för att se självrisk och ålders- och milgränser.

Glasskada

Du får ersättning för skador på bilens vind-, sido- eller bakruta om de krossas eller spräcks. Du får ersättning för kostnaden att byta eller reparera ruta efter till exempel stenskott.

Maskinskada

För en husbil som är yngre än 8 år och har körts mindre än 10 000 mil omfattas plötsliga fel som påverkar husbilens funktion på till exempel motor, elektronik, växellåda och kraftöverföring.

Räddning inkl. assistans

Du får ersättning för kostnader I samband med bärgning eller assistans vid olycka eller driftstopp. Även starthjälp, hemtransport och merkostnad för hotellnatt ingår.

Rättsskydd

Du får ersättning för kostnader vid vissa tvister som har med dig som fordonsägare att göra.

Stöld

Försäkringen gäller vid stöld, tillgrepp och försök till stöld eller tillgrepp. Avmonterade fordonsdelar ska vara inlåsta i utrymme som endast du har tillgång till.

Semesteravbrott

Om du måste avbryta din semesterresa på grund av en skadehändelse som ersätts genom försäkringen,  ersätter vi hyreskostnaden med 80 % för standardutrustad husbil av motsvarande storlek, eller kontant ersättning med 500 kr per dag.

Vattenskada

Vagnskadeförsäkringen gäller om oberäknat läckage från boutrymmets tank- eller ledningssystem orsakar skada på egendom som omfattas av försäkringen.

Vagnskada

Du får ersättning för skador på bilen efter en trafikolycka, skadegörelse eller annan olycka, t.ex. ett nedfallande träd.


Tilläggsförsäkring

att komplettera din försäkring med

Försäkringen ger en extra ersättning upp till 600 000 kr, om föraren eller passagerare skadas och får bestående men eller omkommer vid en trafikolycka.

Den ersätter även kostnaden för kristerapi av legitimerad psykolog i Sverige i upp till 10 behandlingstillfällen per försäkrad.

Avställningsförsäkring

Om du anmäler till Transportstyrelsen att du ställer av husbilen under en längre period, kan du ha en avställningsförsäkring – garageförsäkring – under tiden husbilen är avställd.

Avställningsförsäkringen innehållet stöld, brand, vagnskada och rättsskydd, så länge bilen förvaras i Sverige. Om du har halv- eller helförsäkring för husbilen ändras husbilsförsäkringen automatiskt till en avställningsförsäkring när du ställer av den hos Transportstyrelsen. När du ställer på husbilen igen ändras din försäkring tillbaka till samma omfattning som du hade tidigare.

Anmäl av- eller påställning till Transportstyrelsen

Hyra ut husbilen

Om du hyr ut husbilen yrkesmässigt, eller lånar ut den mot betalning, gäller inte husbilsförsäkringen. 

Mobila uterum och förtält

Husbilsförsäkringen gäller för förtältet. Mobilt uterum eller villatält behöver du tilläggsförsäkra. Kontakta oss så hjälper vi dig med det.


Villkor och förköpsinformation

Villkoret visar i detalj vad försäkring gäller för. Skada ersätts enligt det villkor som är aktuellt vid skadetillfället.

Självrisker

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Hur stor den är beror på vad det är som har hänt.

Har det hänt något?

Anmäl skadan här. Vi återkommer inom 24 timmar. Tänk på att stöld och skadegörelse alltid ska polisanmälas.