Husbilsförsäkring

  • 1 800 kronor självrisk vid byte av glasruta.
  • Personliga saker i husbilen ingår upp till 50 000 kronor.
  • Ersättning om semesterresan måste avbrytas.
Husbilsförsäkring för företag

Kul att ni gillar oss. Tack!

Baserat på över 10 000 omdömen på
Så hanterar vi kundomdömen

Krångel med husbilen på semestern ...inte kul, eller hur?

Att något händer med husbilen är inte direkt något man har med i semesterplanerna. Om krånglet mot förmodan ändå inträffar kan du få ersättning om du har halv- eller helförsäkring för husbilen. Då ingår något som kallas semesteravbrott. Det betyder att du kan få ersättning om du får ett avbrott på semesterresan på grund av en händelse eller skada som husbilsförsäkringen gäller för.  

Det kan till exempel vara att motorn går sönder, en trafikolycka eller att husbilen blir stulen eller utsatt för skadegörelse. Det här kan du få ersättning för:

  • Den tid det tar att reparera husbilen eller den tid det tar att skaffa en annan husbil. 
  • Ersättningen är 80 % av kostnaden för en standardutrustad husbil som motsvarar storleken på din husbil eller 500 kronor/dag.
  • Du kan få ersättning för högst fyra veckor.
Husbilsförsäkringen gäller vid semesteravbrott.
Om du har halv- eller helförsäkring kan du få ersättning om du måste avbryta husbilssemestern.

Jämför våra husbilsförsäkringar

I tabellen ser du vilka händelser som ingår i försäkringen och vilken självrisk som gäller.

Detta ingår Hel­försäkring Hel Halv­försäkring Halv Trafik­försäkring Trafik
Ingår Ingår Ingår

Om föraren, passagerare och personer utanför husbilen skadas vid en olycka med husbilen får de ersättning för sina personskador. Som husbilsägare måste du ha trafikförsäkring enligt lag och det är den minsta omfattning du kan välja på din husbilsförsäkring.

Självrisken är 0 kr, men om föraren saknar körkort, varit grovt vårdslös eller rattfull är självrisken 1 000 kr.

Ingår Ingår Ingår

Om föraren av din husbil orsakar skador på någon annans egendom ersätts dessa av trafikförsäkringen. Som husbilsägare måste du ha trafikförsäkring enligt lag och det är den minsta omfattning du kan välja på din husbilsförsäkring.

Självrisken är 0 kr, men om föraren saknar körkort, varit grovt vårdslös eller rattfull är självrisken 1 000 kr.

Ingår Ingår Ingår inte

Du får ersättning vid stöld eller tillgrepp av fordonsdelar till husbilen. Avmonterade fordonsdelar ska vara inlåsta i utrymme som endast du har tillgång till.

Självrisken är 1 800 kronor om bilen var låst med godkänt lås, i annat fall är självrisken 6 000 kronor. Har din husbil ett godkänt lås och fungerande positioneringssystem behöver du inte betala grundsjälvrisken.

Ingår Ingår Ingår inte

Du får ersättning vid stöld eller tillgrepp av hela husbilen.

Självrisken är 1 800 kronor om husbilen var låst med godkänt lås, i annat fall är självrisken 6 000 kronor. Har din husbil ett godkänt lås och fungerande positioneringssystem behöver du inte betala grundsjälvrisken.

Vid rån av fordon eller fordonsnyckel ingår kristerapi.

Ingår Ingår Ingår inte

Du får ersättning för skador på husbilen som orsakats av brand, blixtnedslag eller explosion.

Självrisken är 1 800 kronor.

Ingår Ingår Ingår inte

Du får ersättning för skador på husbilens vind-, sido- eller bakruta om de krossas eller spräcks. Du får ersättning för kostnaden att byta eller reparera ruta efter till exempel stenskott.

Självrisken vid reparation är 200 kronor och vid byte 1 800 kronor.

Ingår Ingår Ingår inte

Du får ersättning för kostnader i samband med assistans vid trafikolycka eller annat driftstopp. Även starthjälp, hemtransport och merkostnad för hotellnatt ingår.

Självrisken är 1 800 kronor.

Ingår Ingår Ingår inte

Du får ersättning för nödvändiga kostnader för rengöring av tank, behållare, ledningar och byte av filter upp till 50 000 kronor. Detta gäller om du tankat husbilen med fel bränsle eller fyllt annan behållare med fel medel, till exempel olja i tanken för spolarvätska. Gäller för husbilar som är yngre än 15 år.

Självrisken är 1 500 kronor.

Ingår Ingår Ingår inte

För en husbil som är yngre än 8 år och har körts mindre än 10 000 mil omfattas plötsliga fel som påverkar husbilens funktion på till exempel motor, elektronik, växellåda och kraftöverföring.

Självrisken är 1 800 kronor + 20 % av resterande del av reparationskostnaden. Om husbilen är äldre än 5 år eller körts mer än 80 000 km är självrisken 2 500 kronor + 20 % av resterande kostnad.

För direktimporterade husbilar gäller följande: 3 600 kronor + 20 % av resterande reparationskostnad. Om husbilen är äldre än 5 år eller körts mer än 80 000 km är självrisken 5 000 kronor + 20 % av resterande kostnad.

Ingår Ingår Ingår inte

Du får ersättning för kostnader vid vissa tvister som har med dig som fordonsägare att göra.

Självrisken är 20 % av kostnaden, lägst 1 800 kr.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Du får ersättning för skador på husbilen efter en trafikolycka, skadegörelse eller annan olycka, till exempel ett nedfallande träd. Du får även ersättning för vattenskador som beror på oväntat läckage från tank- och ledningssystem. Högsta ersättningsbelopp är 20 000 kronor.

Om husbilen är yngre än 8 år ersätter försäkringen maskinskador på fast monterade vitvaror, inklusive mikrovågsugn, samt maskinskador på värmepanna, varmvattenberedare och cirkulationspump.

Du kan välja mellan dessa självrisker:
• 3 500 kronor
• 7 000 kronor

Tillägg till din husbilsförsäkring

Bättre skydd för dina saker när du försäkrar husbilen och ditt hem

Om du har både husbilsförsäkring och hemförsäkring hos oss får du ett bättre skydd för dina personliga tillhörigheter som du förvarar i husbilen.

I husbilsförsäkringen är dina saker försäkrade upp till 50 000 kronor. Beloppet höjs beroende på vilken typ av hemförsäkring du har. 

  • Husbilsförsäkring + Hemförsäkring: 80 000 kronor
  • Husbilsförsäkring + Hemförsäkring Extra: 100 000 kronor
  • Husbilsförsäkring + Stor Hemförsäkring: 150 000 kronor. 
Husbilsförsäkring och hemförsäkring ger ett bättre skydd för dina personliga saker
När du har husbilsförsäkring och hemförsäkring hos oss får du ett bättre skydd för dina saker som du har i husbilen.

Frågor och svar om husbilsförsäkring