Husbilsförsäkring

Köp här och få 10 % rabatt!

Rätt husbilsförsäkring ger bra förutsättningar för en tryggare semesterresa med husbilen, både när du kör på vägarna och när du kommer fram till resmålet.

Trafikförsäkringen är obligatorisk, men vi rekommenderar att du väljer minst en halvförsäkring för att kunna få ersättning om semestern måste avbrytas på grund av att husvagnen skadas. Kombinerar du husbilsförsäkringen med Stor hemförsäkring är dina personliga tillhörigheter som du förvarar i husbilen försäkrade upp till 100 000 kr. 50 000 kr ingår i husbilsförsäkringen och 50 000 kr i hemförsäkringen.


  • Semesteravbrott ersätts

    Du får ersättning om semesterresan måste avbrytas för att husbilen skadas när du har hel- eller halvförsäkring.

  • Fast självrisk vid glasskada

    Om du byter en skadad ruta är självrisken 1 500 kr, om den kan repareras betalar du 200 kr.

  • Skadejour dygnet runt

    Skadejouren hjälper till om något händer. Den är öppen dygnet runt.​​​

Jämför innehållet Hel Halv Trafik
Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter dels personskador på förare, passagerare och andra personer, dels skador på andras fordon och egendom som föraren av din bil orsakar. Det är lag på att bilen har trafikförsäkring för att du ska får köra med den.

Brand

Försäkringen gäller för skador som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.

Feltankning

Om du tankat bilen med fel typ av bränsle eller fyllt annan behållare med fel medel t.ex. olja i tanken för spolarvätska, får du ersättning för nödvändiga kostnader för rengöring av tank, behållare, ledningar och byte av filter upp till 50 000 kr. Uppstår det följdskador på grund av feltankning ersätts dessa via maskinskadeförsäkringen. Läs mer under maskinskada.

Glasskada

Försäkringen gäller för bilens vind-, sido- eller bakruta om de krossas eller spräcks. Vi ersätter byte av ruta eller reparation av ruta efter till exempel ett stenskott.

Maskinskada

För en husbil som är yngre än 8 år och har körts mindre än 10 000 mil omfattas plötsliga fel som påverkar husbilens funktion på till exempel motor, elektronik, växellåda och kraftöverföring. Maskinskada omfattar även sanering av tank efter tankning med fel bränsle.

Räddning inkl. assistans

Försäkringen gäller för bärgning eller assistans vid olycka eller driftstopp, samt transport av förare, passagerare och bagage om föraren blir sjuk eller skadad under färden.

Rättsskydd

Försäkringen gäller för ombuds- och rättegångskostnader i vissa tvister och mål.

Stöld

Försäkringen gäller vid stöld, tillgrepp och försök till stöld eller tillgrepp. Avmonterade fordonsdelar ska vara inlåsta i utrymme som endast du har tillgång till.

Semesteravbrott

Om du måste avbryta din semesterresa på grund av en skadehändelse som ersätts genom försäkringen,  ersätter vi hyreskostnaden med 80 % för standardutrustad husbil av motsvarande storlek, eller kontant ersättning med 500 kr per dag.

Vattenskada

Vagnskadeförsäkringen gäller om oberäknat läckage från boutrymmets tank- eller ledningssystem orsakar skada på egendom som omfattas av försäkringen.

Vagnskada

Försäkringen gäller för skador som uppstått vid trafikolycka, skadegörelse av tredje man eller annan yttre olyckshändelse – till exempel att träd blåst ner.


Tilläggsförsäkring

att komplettera din försäkring med

Försäkringen ger en extra ersättning upp till 600 000 kr, om föraren eller passagerare skadas och får bestående men eller omkommer vid en trafikolycka. Den ersätter även kostnaden för kristerapi av legitimerad psykolog vid 10 behandlingstillfällen.

Avställningsförsäkring

Om du anmäler till Transportstyrelsen att du ställer av husbilen under en längre period, kan du ha en avställningsförsäkring – garageförsäkring – under tiden husbilen är avställd.

Avställningsförsäkringen innehållet stöld, brand, vagnskada och rättsskydd, så länge bilen förvaras i Sverige. Om du har halv- eller helförsäkring för husbilen ändras husbilsförsäkringen automatiskt till en avställningsförsäkring när du ställer av den hos Transportstyrelsen. När du ställer på husbilen igen ändras din försäkring tillbaka till samma omfattning som du hade tidigare.

Anmäl av- eller påställning till Transportstyrelsen

Hyra ut husbilen

Om du hyr ut husbilen yrkesmässigt, eller lånar ut den mot betalning, gäller inte husbilsförsäkringen. 


Självrisker

Om det inträffar en skada och du får ersättning från försäkringen, får du betala en del av skadekostnaden själv. Det är det som kallas självrisk. Självriskens storlek varierar beroende på vilken typ av skada du råkat ut för.

Självrisker för husbilsförsäkringen

Trafikskada: 0 kr, 1 000 kr om föraren var yngre än 25 år, saknar körkort, var rattfull eller grovt vårdslös.

Brandskada: 1 000 kr

Feltankning: 1 500 kr

Glasskada:  200 kr vid reparation av stenskott och mindre skador. 1 500 kr vid byte av ruta.

Maskinskada: 1 000 kr + 20 % av resterande del av reparationskostnaden, 2 000 kr + 20 % av resterande kostnad om husbilen är äldre än 5 år och körts mer än 8 000 mil.

Direktimporterad husbil – 2 000 kr + 20 % av resterande del av reparationskostnaden.
4 000 kr + 20 % av resterande kostnad gäller för husbilar som är äldre än 5 år, och om de körts mer än 8 000 mil. 

Räddning/assistans: 1 000 kr

Rättsskydd:  25 % av kostnaderna, lägst 1 000 kr

Stöldskada: 1 000 kr, 6 000 kr om husbilen inte var låst med godkänt lås.

Om husbilen har en fungerande elektronisk startspärr, positioneringssystem med koppling till larmcentral eller ett godkänt fungerande larm behöver du inte betala grundsjälvrisken (1 000 kr) om bilen blir stulen. 

Vagnskada: Du kan välja 2 000 kr eller 5 000 kr.

Högre självrisk ger lägre pris på försäkringen. Om föraren är under 25 år får du betala ytterligare 1 000 kr i självrisk. 

Vattenskada: Det är samma självrisk som du valt att ha för vagnskada. 

Vid avställning: Brand 1 000 kr, stöld och skadegörelse 2 000 kr, men 1 000 kr om husbilen står i enskilt låst garage, rättsskydd 25 % av kostnaderna, lägst 1 000 kr. 

Din självrisk står i ditt försäkringsbrev 

Den självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev, som du kan hitta på Mina sidor. Du kan logga in på Mina sidor med BankID eller Mobilt BankID.

Villkor och förköpsinformation

Läs gärna igenom de fullständiga försäkringsvillkoren. Skador ersätts alltid enligt gällande villkor. 

Förköpsinformation husbilsförsäkring 
Villkor för motorfordonsförsäkring
Föregående version av motorfordonsförsäkringsvillkor

Mobila uterum och förtält

Husbilsförsäkringen gäller för förtältet. Mobilt uterum eller villatält behöver du tilläggsförsäkra. Kontakta oss så hjälper vi dig med det.  

Vid resa utanför Sverige

Husbilsförsäkringen gäller i Sverige och i de länder som är anslutna till det gröna kort-systemet, vilket är de flesta Europeiska länder. I vissa länder är det krav på att du har med dig ett Grönt kort för att få resa in i landet. Grönt kort är ett bevis på att din husbil har en trafikförsäkring. Vi rekommenderar att du även tar med husbilens registreringsbevis.

I Iran, Marocko och Tunisien gäller endast trafikförsäkringen. 

Dessa länder ingår i gröna kort-systemet

Särskilda regler för Kosovo

Kosovo är inte en medlemsstat i FN och ingår därför inte i samarbetsavtalet med Grönt kort. Din svenska bilförsäkring gäller inte i Kosovo. För att få köra in i Kosovo måste du köpa en särskild trafikförsäkring vid gränsen. Men tänk på att den försäkringen inte gäller om din bil skadas eller blir stulen.

Låskrav vid resa utomlands

Husbilen ska vara låst och du får inte lämna kvar några värdesaker i husbilen när du lämnar den.

För att stöldförsäkringen ska gälla i Östeuropeiska länder måste bilen vara utrustad med av oss godkänd elektronisk startspärr, samt ha registrerings- eller chassinummer ingraverat i glasrutorna. 

Är det något mer du behöver?

Fler försäkringar för dig och dina saker