Husbilsförsäkring

För husbil och förtält

Läs om vår hantering av personuppgifter, automatisk behandling av köp och hur vi arbetar med uppringande kvalitetssamtal.

Rätt husbilsförsäkring ger bra förutsättningar för en tryggare semesterresa med husbilen, både när du kör på vägarna och när du kommer fram till resmålet.

Trafikförsäkringen är obligatorisk, men vi rekommenderar att du väljer minst en halvförsäkring för att kunna få ersättning om semestern måste avbrytas på grund av att husbilen skadas.

Kombinerar du husbilsförsäkringen med hemförsäkring är dina personliga tillhörigheter som du förvarar i husbilen försäkrade upp till 80 000 kr. 50 000 kr ingår i husbilsförsäkringen och 30 000 kr i hemförsäkringen. 


  • Maskinskydd för vitvaror

    Helförsäkringen ersätter maskinskada på fast monterande vitvaror och bl.a. manöverpanel för husbil yngre än 8 år.

  • Semesteravbrott ersätts

    Du får ersättning om semesterresan måste avbrytas för att husbilen skadas när du har hel- eller halvförsäkring.

  • Fast självrisk vid glasskada

    Om du byter en skadad ruta är självrisken 1 500 kr, om den kan repareras betalar du 200 kr.

Jämför innehållet Hel Halv Trafik
Trafik - personskada

Om föraren, passagerare och personer utanför bilen skadas vid en olycka med bilen får de ersättning för sina personskador.

Som bilägare måste du ha trafikförsäkring enligt lag och det är den minsta omfattning du kan välja på din bilförsäkring.

Självrisken är 0 kr, men om föraren är under 25 år, saknar körkort, varit grovt vårdslös eller rattfull är självrisken 1 000 kr.

Trafik - annans egendom

Om föraren av din bil orsakar skador på någon annans egendom ersätts dessa av trafikförsäkringen.

Som bilägare måste du ha trafikförsäkring enligt lag och det är den minsta omfattning du kan välja på din bilförsäkring.

Självrisken är 0 kr, men om föraren är under 25 år, saknar körkort, varit grovt vårdslös eller rattfull är självrisken 1 000 kr.

Brandskada

Du får ersättning för skador på som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.

Feltankning

Du får ersättning för nödvändiga kostnader för rengöring av tank, behållare, ledningar och byte av filter, upp till 50 000 kr. Detta gäller om du tankat bilen med fel bränsle eller fyllt annan behållare med fel medel t.ex.olja i tanken för spolarvätska.

Läs under maskinskada för att se självrisk och ålders- och milgränser.

Glasskada

Du får ersättning för skador på husbilens vind-, sido- eller bakruta om de krossas eller spräcks. Du får ersättning för kostnaden att byta eller reparera ruta efter till exempel stenskott.

Självrisken vid reparation är 200 kr och vid byte 1 500 kr.

Maskinskada

För en husbil som är yngre än 8 år eller har körts mindre än 100 000 km omfattas plötsliga fel som påverkar husbilens funktion på till exempel motor, elektronik, växellåda och kraftöverföring.

Bärgning

Du får ersättning för kostnader i samband med bärgning/assistans vid trafikolycka eller annat driftstopp. Även starthjälp, hemtransport och merkostnad för hotellnatt ingår.

Självrisken är 1 000 kr.

Rättsskydd

Du får ersättning för kostnader vid vissa tvister som har med dig som fordonsägare att göra.

Självrisken är 25 % av kostnaden + 1 000 kr.

Stöld från och ur fordon

Du får ersättning vid stöld eller tillgrepp av fordonsdelar till husbilen. Avmonterade fordonsdelar ska vara inlåsta i utrymme som endast du har tillgång till. Du får även ersättning för dina privata saker som förvaras i husvagnen upp till 50 000 kr.

Självrisken är 1 000 kr om bilen var låst med godkänt lås, i annat fall är självrisken 6 000 kr. Har din husbil ett godkänt lås och fungerande positioneringssystem behöver du inte betala grundsjälvrisken.

Stöld av fordon

Du får ersättning vid stöld eller tillgrepp av hela husbilen.

Självrisken är 1 000 kr om husbilen var låst med godkänt lås, i annat fall är självrisken 6 000 kr. Har din husbil ett godkänt lås och fungerande positioneringssystem behöver du inte betala grundsjälvrisken.

Vid rån av fordon eller fordonsnyckel ingår kristerapi.

Vagnskada

Du får ersättning för skador på husbilen efter en trafikolycka, skadegörelse eller annan olycka, t.ex. ett nedfallande träd. Du får även ersättning för vattenskador som beror på oväntat läckage från tank- och ledningssystem. Högsta ersättningsbelopp är 20 000 kr.

Om husbilen är yngre än 8 år ersätter försäkringen maskinskador på fast monterade vitvaror, inklusive mikrovågsugn, samt maskinskador på värmepanna, varmvattenberedare och cirkulationspump.

Du kan välja mellan dessa självrisker:
• 2 000 kr
• 5 000 kr


Tilläggsförsäkring

att komplettera din försäkring med

Försäkringen ger en extra ersättning upp till 600 000 kr, om föraren eller passagerare skadas och får bestående men eller omkommer vid en trafikolycka.

Den ersätter även kostnaden för kristerapi av legitimerad psykolog i Sverige i upp till 10 behandlingstillfällen per försäkrad.

Avställningsförsäkring

Om du anmäler till Transportstyrelsen att du ställer av husbilen under en längre period, kan du ha en avställningsförsäkring – garageförsäkring – under tiden husbilen är avställd.

Avställningsförsäkringen innehållet stöld, brand, vagnskada och rättsskydd, så länge bilen förvaras i Sverige. Om du har halv- eller helförsäkring för husbilen ändras husbilsförsäkringen automatiskt till en avställningsförsäkring när du ställer av den hos Transportstyrelsen. När du ställer på husbilen igen ändras din försäkring tillbaka till samma omfattning som du hade tidigare.

Anmäl av- eller påställning till Transportstyrelsen

Hyra ut husbilen

Om du hyr ut husbilen yrkesmässigt, eller lånar ut den mot betalning, gäller inte husbilsförsäkringen. 

Mobila uterum och förtält

Husbilsförsäkringen gäller för förtältet. Mobilt uterum, även kallat standbytält eller villatält, behöver du tilläggsförsäkra. Kontakta oss så hjälper vi dig med det.


Villkor och förköpsinformation

Villkoret visar i detalj vad försäkringen gäller för. Skada ersätts enligt det villkor som är aktuellt vid skadetillfället.

Självrisker

Självrisken är den del du betalar. Här kan du se självrisken för olika skadehändelser.

Har det hänt något?

Anmäl skadan här. Vi återkommer inom 24 timmar. Tänk på att stöld och skadegörelse alltid ska polisanmälas.