Villaförsäkring

För dig som äger huset du bor i är vår villaförsäkring ett bra val. Försäkringen gäller bland annat för huset, tomten och dina saker.

 • 10 % i välkomstrabatt första året.
Se innehållet i villaförsäkringen
 • Du får hjälp dygnet runt

  När något akut händer spelar det ingen roll vad klockan är. Du får alltid prata med en riktig person hos oss.

 • Digitala verktyg förenklar för dig

  Vissa skador kan vi bedöma med ex. videosamtal. Då slipper du skicka in underlag eller invänta besiktningsman.

 • Reseskydd ingår i 45 dagar

  När du är på resa gäller försäkringen även för vårdkostnader om du blir sjuk eller skadar dig.

Fördelar med vår villaförsäkring

Med vår villaförsäkring kan du få hjälp med sanering av skadedjur i bostaden, byggrådgivning, samt tips om hur skador kan undvikas. Har du försäkringen Stor Villa, kan du beställa Huskollen - en genomgång av huset vart fjärde år.

En bra villaförsäkring – din trygghet om något händer

Om något händer är det skönt att ha en försäkring, oavsett om det gäller inbrott, vattenskada i köket, cykelstöld, trasig värmepanna på vintern, id-stöld, sjukdom på resan eller andra skador.

Med vår villaförsäkring får du hjälp att lösa både praktiska frågor och att få ersättning för skador på din egendom. 

Hjälp med ersättningsbostad

Om din bostad har fått så allvarliga skador, orsakade av till exempel brand eller läckage, att det inte är möjligt att bo kvar under sanering och reparation, hjälper vi till med en tillfällig bostad i upp till 2 år.

4,4 av 5 Innehållet i Stor Villaförsäkring får högt betyg i Konsumenternas.se oberoende jämförelse.

Om du behöver försäkring endast för huset

En villaförsäkring gäller både för ditt hus, övriga byggnader på tomten, tomtmarken, dig själv och dina saker. Om du har din hemförsäkring via facket eller om du hyr ut huset utan möbler kan du ha en försäkring som endast gäller huset, övriga byggnader och tomten – en villabyggnadsförsäkring. Villabyggnadsförsäkringen passar även bra om du köpt ett hus, men ännu inte flyttat in. 

Läs mer om villabyggnadsförsäkringen

Om du hyr huset

Om du bor i ett hus som du inte äger men som du hyr, då behöver du en hemförsäkring. Den ger ett viktigt och bra skydd för dig och dina saker. Försäkring för själva huset är husägarens ansvar.

Villaförsäkring ger rabatt

När du försäkrar hemmet får du 10 % förmånsrabatt direkt på villaförsäkringen och på i stort sett alla dina försäkringar. Försäkra även bilen eller familjen så får du 15 % rabatt.

Översikt

Jämför våra villaförsäkringar

Innehåll Stor Villa­försäkring Stor Villa Villa­försäkring Extra Villa Extra Villa­försäkring Villa
Ingår Ingår Ingår

​Om du blir krävd på skadestånd utreder vi om du är skadeståndsskyldig och betalar eventuella skadestånd upp till 5 miljoner kronor.

Om du hamnar i en tvist som kan gå till tingsrätt betalar vi i vissa fall ombuds- och rättegångskostnader upp till 300 000 kronor.

Rättsskyddet gäller inte för brottsmål och tvister som har samband med skilsmässa.

Grundförutsättningen för att rättskyddet ska gälla är att försäkring ska ha funnits sammanhängande i minst två år om ett behov av försäkring har funnits.

Ingår Ingår Ingår

​Du får ersättning för skador på byggnaden som uppstått vid brand, blixtnedslag eller explosion. Dock inte vid sprängningsarbete.​

Ingår Ingår Ingår

​​Du får ersättning för dina saker som skadas eller förloras vid inbrott eller skadegörelse i bostaden, vattenläckage, brand eller blixtnedslag. Försäkringsbeloppet är 1,5 miljoner kronor om du inte själv ​valt ett högre belopp.

Högsta ersättningsbelopp för cykeln är 35 000 kronor om du inte har den specialförsäkrad. Kontanter ersätts med högst 4 000 kronor.

Försäkringen gäller även utanför bostaden, men då är högsta ersättningsbeloppet 30 000 kronor. Har du Villa Extra är beloppet 50 000 kronor och för Stor Villa är högsta ersättningsbeloppet 100 000 kronor.

Om du förvarar dina saker i en annan byggnad på tomten är det högsta ersättningsbeloppet 200 000 kronor.

Ingår Ingår Ingår

Försäkringen ersätter skada på hushållsmaskiner, installation för vatten, kyla, värme, avlopp, ventilation, gas, el, sanitetsgods, glasruta i fönster eller dörr i byggnaden. Ytliga skador och skönhetsfel ersätts inte.

Ingår Ingår Ingår

Du kan få personlig rådgivning för att förebygga ID-stöld. Du får även hjälp att begränsa omfattningen vid en identitetsstöld och juridisk hjälp att avvisa felaktiga krav. 

Ingår Ingår Ingår

Om du råkar ut för till exempel rån, överfall, brand eller inbrott kan du få ersättning för kristerapi. 

Vi ersätter upp till 10 behandlingstillfällen hos en legitimerad psykolog med upp till 1 500 kronor per tillfälle. 

Ingår Ingår Ingår

Ger ersättning för skada på byggnaden som orsakats av skyfall, jordskalv, storm eller hagel.

Ingår Ingår Ingår

Ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för till exempel läkarvård, medicin och resor om du råkar ut för ett olycksfall eller blir sjuk på resa. Försäkringen gäller också om du blir bestulen, utsatt för rån eller överfall eller krävd på skadestånd. 

Reseskyddet gäller för privat resa som är planerad att vara minst två övernattningar. Det gäller i 45 dagar för resor i hela världen. Ska du vara borta längre kan du förlänga reseskyddet upp till ett år. 

Ingår Ingår Ingår

Om du får in skadedjur – till exempel råttor, möss eller bostadsinsekter – i bostadshuset eller någon annan bostadsbyggnad på tomten och det blir en sanitär olägenhet, får du hjälp med att få bort dem. Saneringen omfattar inte byggtekniska åtgärder eller omhändertagande av de avlidna skadedjuren.

Du får ersättning för skador orsakade av vilda djur (ej råttor, möss, andra gnagare eller insekter) som tagit sig in i bostadsbyggnaden.

Om Husbock eller andra träskadeinsekter angripit virket i huset, repareras skador som påverkar bärigheten.

Läs mer om skadedjursförsäkringen.

Ingår Ingår Ingår

​Gäller om vatten från ledningssystem oberäknat rinner ut från systemet eller från anslutna anordning som till exempel handfatet, eller från badrum, duschrum eller tvättstuga.

Dusch- och badrum samt tvättstuga ska ha golvbrunn och vara byggda enligt byggnormer och branschregler.

Ingår Ingår Ingår

Om du utsätts för rån, misshandel eller övergrepp kan du få ersättning med ett fast belopp. Beloppet varierar beroende på vilken typ av brott du utsatts för. 

Ingår Ingår Ingår inte

Försäkringen ersätter kostnader för sanering och reparation upp till 2 miljoner kronor om det försäkrade huset angrips av hussvamp. Arbetet sker i samarbete med Anticimex. ​

Ingår Ingår Ingår inte

När du flyttar mellan två bostäder som båda är försäkrade hos oss kan du få ersättning om dina saker skadas eller stjäls under transporten. Detta gäller när du flyttar själv men inte om du anlitar flyttfirma. 

Flyttskyddet gäller för de händelser som ingår i försäkringens grundskydd men inte för sådant som kan ersättas av otursförsäkringen. 

Högsta ersättningsbelopp är 1,5 miljoner kronor (om du inte valt ett högre försäkringsbelopp). 

Ingår Ingår Ingår inte

​Otursförsäkringen, även kallad allrisk, ersätter personliga saker som skadas eller förloras på grund av en plötslig och oförutsedd händelse. Högsta ersättningsbelopp är 50 000 kronor om du har Villaförsäkring Extra, 100 000 kronor om du har Stor Villaförsäkring.

Skadas villabyggnaden eller tomtmarken är högsta ersättningsbeloppet 200 000 kronor och för övriga byggnader är det 50 000 kronor.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Om du byter från annat försäkringsbolag till oss garanterar vi att försäkringen ersätter en skadehändelse som normalt inte omfattas av försäkringen. Du behöver visa att din försäkring i den andra bolaget skulle ha ersatt den typen av skadehändelse.

Garantin gäller i 1 år från försäkringens startdatum. Den gäller inte för specialförsäkrade föremål.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Vart fjärde år får du en noggrann genomgång av huset, råd och förslag på åtgärder för att hålla huset i gott skick och minska risken för skador. Efter genomgången får du en underhållsplan för de kommande fyra åren. Några enkla säkerhetskriterier som låst ytterdörr, rätt antal brandvarnare och underlägg under diskmaskinen, kylen och frysen ger fördelaktigare villkor som ex. lägre självrisk vid läckageskador.​​ Läs mer om Huskollen.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Om vi, efter en skada, ersätter gamla byggnadsdelar med nya betalar du en kostnad för det som blir ersatt, ett åldersavdrag, som kan bli 100 000 kronor. Omfattningen Begränsat åldersavdrag innebär att din kostnad istället blir högst 10 000 kronor. 

Det begränsade åldersavdraget gäller inte för yt- och tätskikt i badrum som är äldre än 30 år. Det gäller inte heller vid skada på hushållsmaskiner eller installationer som ersätts enligt villkorspunkten 3.3 G.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Om hemelektronik som är yngre än två år inte kan repareras får du ersättning med vad det kostar att köpa en ny motsvarande vara utan avdrag för värdeminskning. 

Exempel på hemelektronik är dator, tv, ljudanläggning och hushållsmaskiner. 

Ersättning med nyvärde gäller inte mobiltelefon, smart watch, kamera, sufplatta och GPS. 

Ingår Ingår inte Ingår inte

Om huset skadas i så stor omfattning att reparationskostnaden beräknas uppgå till minst 75 % av kostnaden för att bygga ett nytt motsvarande hus, kan du välja att få resten av huset rivet och istället få ett nytt motsvarande hus uppfört på samma grund.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Du är fullt försäkrad under försäkringsåret även om du glömt meddela oss om du gjort till- eller ombyggnad eller skaffat fler saker så att värdet överstiger försäkringsbeloppet. Du behöver bara komma ihåg att ändra försäkringen innan den förnyas nästa gång.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Om du eller någon i din familj blir sjuk eller råkar ut för olycksfall i samband med en resa, ingår följande skydd: 

 • Avbeställningsskydd - upp till 40 000 kronor per person eller totalt 120 000 kronor för hela familjen om resan måste ställas in 
 • Ersättning för förlorade semesterdagar - upp till 1 200 kronor per dag och totalt upp till 40 000 kronor per person om du blir sjuk under resan 
 • Ersättningsresa - upp till 40 000 kronor per person eller totalt 120 000 kronor för hela familjen 
 • Självriskbefrielse - du betalar ingen självrisk för vissa typer av händelser som ersätts av reseskyddet. 

Dessutom ingår nedanstående skydd under din resa: 

 • Förseningar på resan - om du eller ditt bagage blir försenat 
 • Hyrbilsskydd - självriskreducering upp till 10 000 kronor vid skada på bil som du hyr utomlands. 
Ingår Ingår inte Ingår inte

Om vatten oberäknat rinner in genom taket eller fasad ovan mark kan du få ersättning med upp till 20 000 kronor. Det gäller för skador på huvudbyggnaden och andra delar som är hopbyggd med huvudbyggnaden, men inte för själva skadan på taket eller fasaden. 

Tillägg till din villaförsäkring

Vanliga frågor om villaförsäkring