Patent- och immaterialrättsförsäkring

Skydda företagets immateriella rättigheter, till exempel patent, upphovsrätt och varumärke.

Skydda dina immateriella rättigheter!

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer

Immateriella rättigheter är en exklusiv rätt att tillverka, använda eller sälja något. Och förbjuda andra att göra det.
Vår Patent- och immaterialrättsförsäkring är en ny försäkring på den svenska marknaden. De allra flesta företag har ett behov i större eller mindre utsträckning att skydda immateriella rättigheter, som tex. patent och närliggande rättigheter, eller andra typer av rättigheter, t.ex. varumärke och upphovsrätt.

Försäkringen består av två delar

Ansvarsförsäkring - Gäller för skadeståndskrav riktade mot den försäkrade till följd av påstått intrång i annans immateriella rättighet.

Rättsskyddsförsäkring - Gäller (både offensivt och defensivt) för tvister kring immateriella rättigheter, där den försäkrade behöver anlita juridiskt ombud.

De rättigheter som omfattas av försäkringen är:

  • Patent
  • Mönsterskydd
  • Varumärke (trademark)
  • Upphovsrätt (copyright)

Läs mer om de 4 immaterialrätterna

Andra viktiga försäkringar

Läs mer om hur vi kan skydda din verksamhet