Åkeriförsäkring

Få offert på försäkring för fordon, maskiner eller hela åkeriet.

Org.nummer (xxxxxx-xxxx)

Börja med att fylla i ditt organisationsnummer så hittar vi uppgifter om ditt företag. För enskild firma skriver du ditt personnummer (10 siffror). I nästa steg fyller du i dina kontaktuppgifter.

Formuläret skickas...

Vår åkeriförsäkring är en paketlösning för små åkerier och maskinentreprenör med högst två taxibilar, bussar, lastbilar eller motorredskap.

Vår åkeriförsäkring är en paketlösning för små åkerier och maskinentreprenörer med sammanlagt högst två taxibilar, bussar, lastbilar eller motorredskap. Den vanliga fordonsförsäkringen täcker inte alla typer av skador som företaget kan drabbas av. Den kan därför kompletteras med en eller flera av våra andra försäkringar för åkerier. Vanliga tillägg är försäkringar för stöld och skadegörelse vid inbrott i garage och ansvarsförsäkring som träder in om en kund som besöker företagets lokaler skadas.


  • Uppfyller branschkraven

    Var alltid rätt försäkrad med vår anpassade företagsförsäkring.

  • Anpassat till ditt företag

    Vi anpassar försäkringen helt efter ditt företags behov.

  • Enkel skadehantering

    Vi gör det enkelt och hjälper dig snabbt om något har hänt.

Försäkringsskydd inom åkeri

Vi anpassar skyddet efter: Företagsanpassat
Dina saker och verktyg

Vilka kostnader skulle uppstå om din lokal drabbas av en brand, eller om det inträffar en vattenläcka?

Försäkra dina saker
Om en skada inträffar, till exempel en brand, vattenläcka, inbrott eller annan olycka är både dina maskiner och din lokal försäkrad. Även dina kunders egendom är försäkrad. 

Om du inte kan bedriva verksamheten som vanligt
Om din verksamhet står still eller minskar i omfattning när en skada inträffar är sannolikheten stor att du förlorar inkomst. Vår avbrottsförsäkring hjälper dig att minska din ekonomiska förlust. Du kan dessutom teckna försäkring för extrakostnader som kan uppstå om en skada inträffar.

Ditt företags ansvar

Ansvarsförsäkring hjälper dig att bl.a. hantera skadeståndskrav om något skulle gå fel hos kund.

Skadeståndskrav
Om något skulle gå fel hos kund och projektet går åt skogen.

Tvister
Om du hamnar i en tvist, så kan du från rättsskyddsförsäkringen få ekonomisk hjälp att anlita en advokat/juridiskt biträde.

Uppfyller branschkrav
Vi anpassar skyddet så det uppfyller branschkraven.

Dig och eventuellt anställda

Hur skulle företaget påverkas om du blir sjuk?

Sjukdom
Ge dig och dina anställda förmånen till privat vård utan långa väntetider.

Olycksfall
Ge dig och dina anställda ett skydd som ger ersättning för vårdkostnader, läkemedel, resekostnader, rehablitering m.m om det inträffar en olycka.

Tjänsteresa
Få ersättning vid t.ex. förseningar och olyckor på resan.

Kostnader vid arbetsoförmåga
Ersätter de kostnader och förlorad vinst som kan uppstå i samband med sjukskrivningar. T.ex. kostnad för vikarie eller ersättning vid förlorad inkomst.

Din bil

Vilken försäkringsomfattning behövs om du har en bil i företaget?

Trafikförsäkring
Gäller för skador på personer samt andras fordon och egendom.

Halvförsäkring
Utöver det som trafikförsäkringen täcker ingår bl.a. skador på glasrutor, skadegörelse eller brand på ditt egna fordon.

Helförsäkring
Heltäckande skydd för ditt fordon som utöver halvförsäkringen innefattar yttre skador samt interiörskador i samband med trafikolycka.

Tilläggsförsäkringar

I den allmänna ansvarsförsäkringen är några typer av verksamheter undantagna - det beror på att risken för att vissa typer av skador ska inträffa är stor. Däför har vi flera bra tilläggsförsäkringar för dessa verksamheter.

Transportöransvarsförsäkring för budbil och lastbil

Transportansvar gäller bara för budbil och lastbil och täcker den ersättningsskyldighet som enligt "Lag om inrikes vägtransport" och "CMR-transport" kan åläggas den som åtagit sig transportuppdrag.

För taxi och buss ingår transportöransvar i försäkringen delkasko (halvförsäkring).

Bulkansvarsförsäkring

Bulkansvarsförsäkringen utökar våra allmänna ansvarsförsäkringar som t.ex. Åkarförsäkring eller Rörelseförsäkring. Försäkringen gäller för skadeståndsskyldighet som uppkommer vid bulktransport med försäkrat fordon och tillkopplat släp, inklusive lastning och lossning. För skada som drabbar mottagaren genom kontamination gäller försäkringen enligt Sveriges Åkeriföretags ansvarsbestämmelser för kontaminationsskada vid bulktransport.

Entreprenöransvar för maskinentreprenörer

Entreprenöransvarsförsäkringen utökar vår allmänna ansvarsförsäkringen, t.ex. Åkarförsäkring eller Rörelseförsäkring. Entreprenöransvar gäller med vissa begränsningar för skadeståndsskyldighet vid entreprenadarbete med motorredskap.