Åkeriförsäkring

Få offert på försäkring för fordon, maskiner eller hela åkeriet.

Vår åkeriförsäkring är en paketlösning för små åkerier och maskinentreprenör med högst två taxibilar, bussar, lastbilar eller motorredskap.

Vår åkeriförsäkring är en paketlösning för små åkerier och maskinentreprenörer med sammanlagt högst två taxibilar, bussar, lastbilar eller motorredskap. Den vanliga fordonsförsäkringen täcker inte alla typer av skador som företaget kan drabbas av. Den kan därför kompletteras med en eller flera av våra andra försäkringar för åkerier. Vanliga tillägg är försäkringar för stöld och skadegörelse vid inbrott i garage och ansvarsförsäkring som träder in om en kund som besöker företagets lokaler skadas.


 • Uppfyller branschkraven

  Var alltid rätt försäkrad med vår anpassade företagsförsäkring baserat på ditt behov.

 • Anpassat till ditt företag

  Vi anpassar försäkringen helt efter ditt företags behov.

 • Enkel skadehantering

  Vi gör det enkelt och hjälper dig snabbt om något har hänt.

Försäkringsskydd för Åkerier och maskinentreprenörer 

Åkeriförsäkringen är en paketlösning för små åkerier och maskinentreprenörer med sammanlagt högst två taxibilar, bussar, lastbilar eller motorredskap.

I åkeriförsäkringen ingår alltid:

 • Ansvarsförsäkring
 • Rättskyddsförsäkring
 • Egendomsförsäkring
 • Oljeskadeförsäkring

RÖRELSEFÖRSÄKRING FÖR ÅKERI MED HÖGST TVÅ FORDON

Rörelseförsäkring för mindre åkerier och maskinentreprenörer med högst två fordon. Försäkringen innehåller flera delar som du själv kan kombinera så att försäkringsskyddet passar just ditt företag.

 • Ansvarsförsäkring inklusive rättsskyddsförsäkring
 • Oljeskadeförsäkring i kombination med ansvarsförsäkring
 • Manskaps-och redskapsvagn
 • Egendomsförsäkring
 • Avbrottsförsäkring i kombination med egendomsförsäkring

RÖRELSEFÖRSÄKRING FÖR ÅKERI MED FLER ÄN TVÅ FORDON

Om ditt företag i huvudsak bedriver åkeriverksamhet bör du också ha ansvars-, rättsskydds- och egendomsförsäkring. Då kan vår Rörelseförsäkring passa. Den innehåller bland annat ansvarsförsäkring med rättsskydd, egendomsförsäkring och avbrottsförsäkring. Du väljer själv de delar som passar ditt företag.

Pris på åkeriförsäkring

Fyll i en offertförfrågan så kontaktar vi dig och ger prisförslag för ditt företag.


Tilläggsförsäkringar

I den allmänna ansvarsförsäkringen är några typer av verksamheter undantagna - det beror på att risken för att vissa typer av skador ska inträffa är stor. Däför har vi flera bra tilläggsförsäkringar för dessa verksamheter.

Transportöransvarsförsäkring för budbil och lastbil

Transportansvar gäller bara för budbil och lastbil och täcker den ersättningsskyldighet som enligt "Lag om inrikes vägtransport" och "CMR-transport" kan åläggas den som åtagit sig transportuppdrag.

För taxi och buss ingår transportöransvar i försäkringen delkasko (halvförsäkring).

Bulkansvarsförsäkring

Bulkansvarsförsäkringen utökar våra allmänna ansvarsförsäkringar som t.ex. Åkarförsäkring eller Rörelseförsäkring. Försäkringen gäller för skadeståndsskyldighet som uppkommer vid bulktransport med försäkrat fordon och tillkopplat släp, inklusive lastning och lossning. För skada som drabbar mottagaren genom kontamination gäller försäkringen enligt Sveriges Åkeriföretags ansvarsbestämmelser för kontaminationsskada vid bulktransport.

Entreprenöransvar för maskinentreprenörer

Entreprenöransvarsförsäkringen utökar vår allmänna ansvarsförsäkringen, t.ex. Åkarförsäkring eller Rörelseförsäkring. Entreprenöransvar gäller med vissa begränsningar för skadeståndsskyldighet vid entreprenadarbete med motorredskap.