Försäkring för gaffeltruck

Försäkringen passar alla gaffeltruckar. Den avser också andra lyfttruckar som lyfter och förflyttar gods på ett liknande sätt, t.ex. stapeltruck.

Fördelar med vår truckförsäkring

  • 0 kr självrisk för personskada

    Gäller alltid. Hos oss kan ni alltid välja 0 kr för Trafik – egendomsskada.

  • Avbrottsförsäkring utan självrisk

    Vi betalar ersättning från skadedagen (ingen karenstid/självrisk).

  • Vi hjälper dig att byta bolag

    Om bilen är försäkrad i annat bolag så kan vi se till att avsluta den försäkringen.

Trucken måste alltid trafikförsäkras – även om den t.ex. bara används inomhus. Komplettera med halvförsäkring så ingår bl.a. ersättning för skada som har uppstått genom brand och skadegörelse. Med Helförsäkring är fordonet även skyddat om det skadas t.ex. om gods ramlar ned på det, vid kollision och under transport på annat fordon.
Läs mer om försäkring av andra sorts truckar, såsom dragtruck, på sidan om Övriga självgående motorredskap.
För försäkring av motorredskap där gafflarna kan bytas ut mot t.ex. en skopa, läs mer om Traktor och Lastmaskin.

Gaffeltruck Hel Halv Trafik
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte

Tilläggsförsäkringar för gaffeltruck

Utöka försäkringen med exempelvis vår Avbrottsförsäkring. Den täcker upp en del av företagets kostnader redan från första dagen för att trucken inte kan användas pga. skada.

Företagets övriga egendom och ansvar

Sådant som inte omfattas av fordonsförsäkringen eller vår försäkring för utbytbara redskap och maskiner till fordon försäkras genom företagets Egendomsförsäkring – exempelvis reservdelar, verktyg, maskiner och inventarier samt fastighet. 

Om företaget får skadeståndskrav eller hamnar i tvist så behövs i många fall vår Ansvars- och Rättsskyddsförsäkring.