Försäkring för motorredskap

Få offert på försäkring för traktor, grävmaskin eller andra motorredskap för företag

Försäkra företagets traktor, grävmaskin, gaffeltruck eller andra motorredskap. Vi erbjuder försäkring för både redskapen och hela entreprenaden.

Bland våra försäkringar för motorredskap kan du välja mellan trafik-, halv-, eller helförsäkring. Du kan även köpa tilläggsförsäkringar för dina redskap, såsom maskin- och avbrottsförsäkring, eller få ett omfattande skydd för hela företagets entreprenadverksamhet. Vi ser till att du har rätt försäkring för dina motorredskap och hela företaget.

Försäkringsskydd Trafik / Bilansvar Halv Hel
Trafik / Bilansvar

Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag om fordonet är konstruerat för en hastighet över 30 km/h eller har en tjänstevikt på 2 ton eller mer. Utöver dessa ska motorredskap med tjänstevikt under 2 ton och hastighet under 30 km/h trafikförsäkras om de är avsedda för gods- eller personbefordran. Bilansvar gäller som en trafikförsäkring och är frivillig för fordon som inte är trafikförsäkringspliktiga.

Stöld

Stöldförsäkringen ger ersättning om fordonet stjäls, olovligen "lånas" eller om det skadas vid ett stöld- eller inbrottsförsök.

Brand

Brandförsäkringen gäller för skador som orsakas av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning.

Glas

Glasförsäkringen ger ersättning för kostnader om fordonets vindruta, bakruta eller sidorutor spräcks eller krossas, t.ex. genom stenskott.

Skadegörelse

Ersätter om fordonet utsätts för skadegörelse.

Förares lösöre

Försäkringen ersätter förarens personliga tillhörigheter som skadas under färd med fordonet. Vi ersätter högst 10.000 kr.

Krisförsäkring

Förare som råkat ut för en trafikolycka, ett rån eller ett överfall kan behöva professionell hjälp att bearbeta händelsen. Försäkringen erbjuder korttidsterapi hos psykolog.

Rättsskyddsförsäkring

Kan ge ersättning för kostnader vid vissa tvister och brottsmål som man kan hamna i som fordonsägare. Det kan t.ex. vara i samband med en trafikolycka eller vid köp, försäljning eller reparation av fordonet.

Annan vagnskada

Vagnskadeförsäkringen ersätter kostnader för skador på och förlust av motorredskap som uppstått vid en trafikolycka och annan yttre olyckshändelse. För motorredskap som inte hyrs ut ersätter vi feltankning, med en extra självrisk på 25 % av skadan, och interiörolycka upp till ett begränsat belopp med sänkt självrisk. Vi föreslår självrisk 5 000 kr.

Ännu bättre skydd för motorredskap

Ett vanligt tillägg är maskinförsäkring och avbrottsförsäkring. Det går också att knyta vissa företagsförsäkringar till försäkringen, till exempel ansvarförsäkring.​ 

  • Maskinförsäkring gäller vid plötsliga och oförutsedda maskinskador på motorredskap som är yngre än 4 år.
  • Avbrottsförsäkringen betalar ersättning då motorredskapet inte har kunnat användas på grund av brand, stöld, maskinskada, eller vagnskada. 
  • Ansvarsförsäkring för maskinentreprenörer utökar till exempel den allmänna ansvarsförsäkringen så att den också täcker skadeståndsskyldighet vid entreprenadsarbete med motorredskap.

Trafikförsäkringsplikt

Med undantag för vissa lättare motorredskap, måste alla motordrivna fordon ha en trafikförsäkring. Läs mer om vad som gäller för t.ex. gaffeltruck, lastmaskin och dumper.

Krav på trafikförsäkring

Brandrisk för motorredskap

Att det börjar brinna i motorredskap med stora volymer brännbar vätska är en vanlig skadehändelse. Se upp för kortslutning, självantändande damm och var noggrann vid batteriladdning.

Förhindra brand i motorredskap

Fråga experten

Vår produktspecialist, Mark Nibert, har många års erfarenhet av att arbeta med fordonsförsäkringar. Läs om vad andra har frågat och se om du får svar på något du undrar om försäkringen.

Frågor och svar om fordonsförsäkring

Mer om försäkringen

Läs mer om försäkringen

Ändra uppgifter i försäkringen

Om inte uppgifterna i försäkringsbrevet inte är riktiga kan ersättningen vid skada minskas eller försäkringen kosta för mycket. Stämmer inte uppgifterna så kan du enkel ändra dem.