Motorredskap & arbetsmaskiner

Vi erbjuder försäkring för alla slags motorredskap och traktorer, såsom de flesta arbetsmaskiner samt redskapen till dem

Våra försäkringar

Läs mer om våra försäkringar för traktor, grävmaskin, gaffeltruck och andra motorredskap samt för utbytbara redskap och maskiner till dessa, t.ex. plog. Försäkringarna erbjuder vi både till företag och privatpersoner.

Om motorredskap

 • Trafikförsäkringsplikt

  Med undantag för en del lättare motorredskap måste alla motordrivna fordon ha en trafikförsäkring. Läs mer om vad som gäller för t.ex. gaffeltruck, lastmaskin och grävmaskin.

  Krav på trafikförsäkring
 • Brandrisk för motorredskap

  Att det börjar brinna i motorredskap med stora volymer brännbar vätska är en vanlig skadehändelse. Se upp för kortslutning, självantändande damm och var noggrann vid batteriladdning.

  Förhindra brand i motorredskap
 • Vid oförutsedd maskinskada

  För nya fordon, yngre än tre år, kan du lägga till ett skydd för plötsliga och oförutsedda maskinskador. Tilläggsförsäkringen ger ersättning om t.ex. motorn skulle gå sönder.

  Läs mer om maskinförsäkring