Försäkringar för

Motorredskap & arbetsmaskiner

Vi erbjuder försäkring för alla slags motorredskap och traktorer, såsom de flesta arbetsmaskiner samt redskapen till dem

Vill du försäkra oregistrerade fordon? Be om pris här

Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt

Våra försäkringar

Läs mer om våra försäkringar för traktor, grävmaskin, gaffeltruck och andra motorredskap samt för utbytbara redskap och maskiner till dessa, t.ex. plog. Försäkringarna erbjuder vi både till företag och privatpersoner.

Värt att läsa

Om motorredskap

Trafikförsäkringsplikt

Med undantag för en del lättare motorredskap måste alla motordrivna fordon ha en trafikförsäkring. Läs mer om vad som gäller för t.ex. gaffeltruck, lastmaskin och grävmaskin.

Brandrisk för motorredskap

Att det börjar brinna i motorredskap med stora volymer brännbar vätska är en vanlig skadehändelse. Se upp för kortslutning, självantändande damm och var noggrann vid batteriladdning.

Vid oförutsedd maskinskada

För nya fordon, yngre än tre år, kan du lägga till ett skydd för plötsliga och oförutsedda maskinskador. Tilläggsförsäkringen ger ersättning om t.ex. motorn skulle gå sönder.