Snöskoter, fyrhjuling och andra terrängfordon

Försäkringen är avsedd för de flesta terrängfordon med motor – både snöskoter, terrängskoter, terränghjuling/ATV och den tyngre terrängvagnen.

Terrängfordon med motor måste alltid ha trafikförsäkring – oavsett var det används och även om det är oregistrerat – men inte om det är avställt. I Halvförsäkringen ingår bl.a. ersättning för skadegörelse och med Helförsäkring är fordonet även skyddat om det t.ex. kolliderar, blir påkört eller välter samt om det skadas under transport på annat fordon.
Läs mer om bl.a. vilka slags fordon som avses längre ned.

Terrängfordon Hel Halv Trafik
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte

Tilläggsförsäkring för terrängfordon

Gör försäkringen ännu bättre med högre ersättning.

Släp till fyrhjul och snöskoter

Oregistrerad släde, pulka, kälke och vagn avsedd att dras av terränghjuling respektive snöskoter är medförsäkrad genom halv- och helförsäkringen, med samma omfattning, upp till 23 000 kr.