Bussförsäkring

Vi försäkrar alla bussar – både de som används för persontransport mot betalning och buss för egna transporter.

  • 0 kr självrisk för personskada

    Gäller alltid. Hos oss kan ni alltid välja 0 kr för Trafik – egendomsskada.

  • Avbrottsersättning utan självrisk

    Vi betalar kontant från första dagen (ingen självrisk/karenstid).

  • Välj avbrottsbelopp själva

    Hos oss kan ni välja dagsersättning i avbrottsförsäkringen.

Om inte bussen är avställd måste den alltid trafikförsäkras. I vår bussförsäkring erbjuder vi också skydd för skada på och förlust av bussen. I Halvförsäkringen ingår bl.a. ersättning för skada som har uppstått genom brand och skadegörelse. Med Helförsäkring är bussen även skyddad om den t.ex. blir påkörd, kör av vägen, om något faller ned på den eller om det händer en olycka inuti bussen. 
Försäkringen erbjuder vi också till privatpersoner.

Buss Hel Halv Trafik
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte

Tillägg för bussförsäkring

Gör bussförsäkringen ännu bättre med marknadens förmånligaste villkor. Välj t.ex. att få avbrottsersättning från första avbrottsdagen med valfritt dagsbelopp när bussen måste vara på verkstad efter en skada. Extraskyddet som följer med ger bl.a. sänkt självrisk vid djurkollision.