Bussförsäkring

Få offert på försäkring för dina bussar eller hela bussbolaget

Vår bussförsäkring är speciellt utformad för bussbolag. En flexibel försäkring som kan omfatta allt från trafikförsäkring till ett komplett skydd för bussen, föraren och hela företaget.

Välj mellan trafik-, halv- eller helförsäkring för dina bussar och beroende på hur din verksamhet ser ut kan du komplettera med några av våra tilläggsförsäkringar. Du får en trygg bussförsäkring anpassad för ditt företag. Vi kan självklart försäkra hela bussbolaget och inte bara bussarna. 

"Tillägg buss" är en paketförsäkring som på ett enkelt sätt kompletterar försäkringsskyddet med bärgning, förares lösöre, passagerares resgods och transportöransvar. Den gäller inom Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Grundskydd för buss Trafik Halv Hel
Trafikförsäkring buss

Vid en olycka med den försäkrade bussen ersätter försäkringen alla personskador. Dessutom kan försäkringen ersätta skador som uppkommer på annan egendom än den försäkrade bussen, men inte egendom som tillhör bussens ägare eller användare. Om annan egendom kan ersättas beror i övrigt på vad som skadats och vem eller vad som vållat olyckan. Vid trafikskada med buss gäller försäkringen alltid med självrisk.

Stöld

Stöldförsäkringen ger ersättning om fordonet stjäls, olovligen "lånas" eller om det skadas vid ett stöld- eller inbrottsförsök.

Glas

Glasförsäkringen ger ersättning för kostnader om fordonets vindruta, bakruta eller sidorutor spräcks eller krossas, t.ex. genom stenskott.

Krisförsäkring

Förare som råkat ut för en trafikolycka, ett rån eller ett överfall kan behöva professionell hjälp att bearbeta händelsen. Försäkringen erbjuder korttidsterapi hos psykolog.

Rättsskyddsförsäkring

Kan ge ersättning för kostnader vid vissa tvister och brottsmål som man kan hamna i som fordonsägare. Det kan t.ex. vara i samband med en trafikolycka eller vid köp, försäljning eller reparation av fordonet.

Brand

Brandförsäkringen gäller för skador som orsakas av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning.

Annan vagnskada

Vagnskadeförsäkringen ersätter kostnader för skador på och förlust av bilen som uppstått vid en trafikolycka och annan yttre olyckshändelse. För bil som inte hyrs ut ersätter vi feltankning, med en extra självrisk på 25 % av skadan, och interiörolycka upp till ett begränsat belopp med sänkt självrisk. Vi föreslår självrisk 5 000 kr.

Tilläggsförsäkring Tillägg buss
Bärgning

Bärgningsförsäkringen betalar bärgningskostnader som uppstår pga. driftstopp och gäller även tillkopplad släpvagn. Gäller inom Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Tillhörigheter

För personliga tillhörigheter som skadas under färd med bilen betalar vi ersättning med upp till 10 000 kr per person.

Rån

Försäkringen ersätter föraren för förluster och skador pga. rån eller överfall i samband med transport. Vi ersätter pengar, värdehandlingar, kläder och glasögon upp till 1 basbelopp. Gäller inom Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Transportöransvar

Försäkringen ersätter skada på eller förlust av gods som transporteras mot betalning i en försäkrad bil. Försäkringen gäller bara för transportöransvarsskada som inträffat i samband med transport av gods.

Fler tilläggsförsäkringar

Avbrottsförsäkring för buss

Försäkringen ger ersättning när bussen inte kan användas på grund av brand eller stöld. Den gäller också för vagnskada vid t.ex. en kollision eller dikeskörning.

Åkeri- och rörelseförsäkring

Som företagare kan du drabbas av skador som inte ersätts genom bussförsäkringen. Det kan t.ex. vara stöld och skadegörelse vid inbrott i ditt garage eller ansvar för skador som en kund drabbas av vid besök i dina lokaler. Därför har vi tagit fram några företagsförsäkringar som du kan knyta till bussförsäkringen.

Kör vidare-försäkring

Kör vidare-försäkring är speciellt anpassad för bussar som går i utlandstrafik. Försäkringen utökar giltighetsområdet för bussförsäkringarna i "Tillägg buss" till att gälla i hela det så kallade Gröna kort-området. Vid ett driftstopp betalar Kör vidare-försäkringen också bussbolagets merkostnader för ersättningsbuss och passagerarnas mat och logi. Om bussföraren drabbas av en plötslig sjukdom eller ett olycksfall betalar försäkringen utresan för en ersättningsförare.

Avställningsförsäkring

Är bussen avställt kan försäkringen ändras till en avställningsförsäkring. Den innehåller brand-, stöld- och rättsskydd, samt ger ersättning vid skadegörelse om bussen transporteras med annat fordon och då skadas.​

Broschyrer