Moped- och motorcykelförsäkring

Försäkringen är avsedd för alla motorcyklar och mopeder, även flerhjuliga och s.k. mopedbil. Den passar också för uthyrnings-, taxi- och budverksamhet.

  • 0 kr självrisk för personskada

    Gäller alltid. Hos oss kan ni alltid välja 0 kr för Trafik – egendomsskada.

  • Ingen självrisk vid hyra av MC

    Vi ersätter hela hyran från skadedagen, inte bara en del av den.

  • Välj låg eller hög självrisk

    Hos oss kan ni välja självrisknivå för försäkringen i övrigt.

Försäkring för motorcykel och moped

Försäkringen är avsedd för alla motorcyklar och mopeder, även flerhjuliga och s.k. mopedbil. Den passar också för uthyrnings-, taxi- och budverksamhet.

Motorcykel och moped måste alltid ha trafikförsäkring, oavsett var den används och även om den är oregistrerad och används, men inte om den är avställd. Med vår vår moped- och motorcykelförsäkring erbjuder vi också skydd för skada på och förlust av fordonet.

För skada som har uppstått genom skadegörelse ingår ersättning redan i vår Halvförsäkring. Med Helförsäkring är fordonet även skyddat om det t.ex. blir påkört, välter eller kör av vägen och om det skadas under transport på annat fordon.

Motorcykel och Moped Hel Halv Trafik
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte

Tillägg för motorcykel och moped

Gör försäkringen ännu bättre med marknadens förmånligaste villkor. Välj t.ex. att få ersättning för hyra av motorcykel när den egna inte kan användas efter en skada.

Släp till motorcykel och moped

Oregistrerad vagn avsedd att dras av fordonet är medförsäkrad genom halv- och helförsäkringen, med samma omfattning, upp till 23 000 kr.