MC, moped, snöskoter & ATV

Få offert på försäkring för motorcykel eller andra specialfordon
  1. MC, moped, snöskoter och specialfordon

Hos oss kan du försäkra företagsägd motorcykel, moped, skoter eller fyrhjuling (ATV). Välj trafikförsäkring eller ett mer omfattande skydd för fordonet.

Vi försäkrar alla typer av företagsägda fordon som t.ex. motorcykel, moped, skoter eller fyrhjuling (ATV) och andra terrängfordon. Du kan välja på trafikförsäkring, halv- eller helförsäkring. Vill du försäkra specialfordon kan du välja mellan trafikförsäkring eller halvförsäkring. Exempel på specialfordon är epatraktor, golfbil, gocart, radiobil, isbanemaskin och skördetröska. Du kan även ändra till avställningsförsäkring när fordonet inte används.

Försäkringsskydd Trafik Halv Hel
Trafikförsäkring

Trafikförsäkring är obligatoriskt enligt lag och lämnar ersättning för personskador som det försäkrade fordonet orsakar. Orsakade skador på annan egendom än den som tillhör bilens ägare eller användare ersätts också.

Stöld

Stöldförsäkringen ger ersättning om fordonet stjäls, olovligen "lånas" eller om det skadas vid ett stöld- eller inbrottsförsök.

Brand

Brandförsäkringen gäller för skador som orsakas av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning.

Glas

Glasförsäkringen ger ersättning för kostnader om fordonets vindruta, bakruta eller sidorutor spräcks eller krossas, t.ex. genom stenskott.

Räddning/bärgning för motorcykel

Kan ersätta kostnader för bärgning till närmaste verkstad, hemresa för förare och passagerare till hemorten samt hämtningsresa för föraren när t.ex. en skada eller annat driftstopp, en olycka eller sjukdom drabbat föraren eller nära anhörig passagerare.

Krisförsäkring

Förare som råkat ut för en trafikolycka, ett rån eller ett överfall kan behöva professionell hjälp att bearbeta händelsen. Försäkringen erbjuder korttidsterapi hos psykolog.

Rättsskyddsförsäkring

Kan ge ersättning för kostnader vid vissa tvister och brottsmål som man kan hamna i som fordonsägare. Det kan t.ex. vara i samband med en trafikolycka eller vid köp, försäljning eller reparation av fordonet.

Annan vagnskada

Vagnskadeförsäkringen ersätter kostnader för skador på och förlust av bilen som uppstått vid en trafikolycka och annan yttre olyckshändelse. För bil som inte hyrs ut ersätter vi feltankning, med en extra självrisk på 25 % av skadan, och interiörolycka upp till ett begränsat belopp med sänkt självrisk. Vi föreslår självrisk 5 000 kr.

  1. MC, moped, snöskoter och specialfordon