Moped- och motorcykelförsäkring för företag

Försäkringen är avsedd för alla motorcyklar och mopeder, även flerhjuliga och s.k. mopedbil. Den passar också för uthyrnings-, taxi- och budverksamhet.

Motorcykelförsäkring för privatägd mc
  • 0 kr självrisk för personskada

    Gäller alltid. Hos oss kan ni alltid välja 0 kr för Trafik – egendomsskada.

  • Hyr motorcykel vid skada

    Vi ersätter del av hyran från skadedagen, se vidare nedan.

  • Välj självriskbelopp själv

    Vi erbjuder detta för de flesta omfattningar, både högre och lägre.

Försäkring för motorcykel och moped

Försäkringen är avsedd för alla motorcyklar och mopeder, även flerhjuliga och s.k. mopedbil. Den passar också för uthyrnings-, taxi- och budverksamhet.

Motorcykel och moped måste alltid ha trafikförsäkring, oavsett var den används och även om den är oregistrerad och används, men inte om den är avställd. Med vår vår moped- och motorcykelförsäkring erbjuder vi också skydd för skada på och förlust av fordonet.

För skada som har uppstått genom skadegörelse ingår ersättning redan i vår Halvförsäkring. Med Helförsäkring är fordonet även skyddat om det t.ex. blir påkört, välter eller kör av vägen och om det skadas under transport på annat fordon.

Motorcykel och Moped Hel Halv Trafik
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte

Tillägg för motorcykel och moped

Gör försäkringen ännu bättre. Välj t.ex. att få ersättning för hyra av motorcykel när den egna inte kan användas efter en skada.

Släp till motorcykel och moped

Oregistrerad vagn avsedd att dras av fordonet är medförsäkrad genom halv- och helförsäkringen, med samma omfattning, upp till 23 000 kr.